Obligaties uitgeven

Bij obligaties denkt men al snel aan beursgenoteerde bedrijven, banken en de overheid. Voor kleinere bedrijven is een reguliere bedrijfsfinanciering meestal voldoende. Maar als je jouw netwerk wilt inzetten om een grote financiering te realiseren kun je ook als ondernemer uit het mkb obligaties uitgeven.

Wat is een obligatie precies?

obligaties: verhandelbare lening Waar je bij beleggen in aandelen stukjes van je onderneming verkoopt, kun je een obligatie zien als (een schuldbewijs voor) een lening. Mensen die obligaties kopen lenen dus geld uit aan bedrijven in ruil voor rente.

Het is gebruikelijk dat de rente vooraf is vastgesteld, ook de looptijd van de obligatie is vooraf bepaald. Vaak zijn ze gedurende de looptijd onderhands verhandelbaar of krijgen ze een beursnotering. Er zijn obligatiebeurzen voor nv’s en bv’s.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Het verschil met een aandeel of bancaire lening

Een obligatie is een lening en valt onder het vreemd vermogen van een onderneming. Dat is het belangrijkste verschil met aandelen: die vormen het eigen vermogen en een obligatielening lijkt daarom meer op een bankfinanciering.

Maar waar bij een bancaire lening slechts één partij de financiering verzorgt, kunnen bij de uitgifte van obligaties meerdere partijen meefinancieren. Vergelijkbaar met crowdfunding, waar ook iedereen die aan de gestelde voorwaarden voldoet een financiële bijdrage kan leveren.

Meerdere partijen kunnen meefinancieren en obligaties kunnen verhandelbaar zijn.

Een belangrijk verschil met crowdfunding is dat obligaties na aankoop verhandelbaar kunnen zijn. Dit is niet per definitie het geval. Maar breng je verhandelbare obligaties uit, dan kan degene die ze heeft aangekocht ze dus verkopen op het moment dat ze meer waard zijn. In dat opzicht lijken ze op verhandelbare aandelen.

Voordelen van obligaties

voordelen van obligatiesWanneer je obligaties uitgeeft, kun je jouw netwerk betrekken bij je financieringsbehoefte. Dit vergroot de kans dat je voldoende kunt ophalen. Vaak zijn leveranciers, klanten, medewerkers of stakeholders wel bereid om wat te lenen. Ze raken zo meer betrokken bij jouw onderneming en bovendien ben je minder afhankelijk van één partij. Ook de zichtbaarheid in de markt kan een overweging zijn om te kiezen voor obligaties in plaats van een bancaire lening of een investeerder.

Een ander voordeel is dat je bij de uitgifte van obligaties zelf de voorwaarden van de financiering kunt bepalen. Zo is het gebruikelijk dat je aan het einde van de looptijd in één keer aflost. Dat betekent meestal dat je in één keer het volledige bedrag terugbetaalt maar het is ook mogelijk om converteerbare obligaties uit te geven. Afhankelijk van de besproken voorwaarden kan een converteerbare lening aan het einde van de looptijd worden omgezet in aandelen.

Nadelen van obligaties

Vergeleken met een bancaire lening is het uitgeven van obligaties relatief duur. Een rentevergoeding van zes tot acht procent is bijvoorbeeld heel gebruikelijk en de constructie heeft meestal hogere opstartkosten.

Het uitgeven van obligaties heeft opstartkosten.

In tegenstelling tot bancaire leningen en crowdfunding-campagnes, waar je vaak maandelijks moet aflossen, is het bij een obligatie-lening gebruikelijk om aan het eind van de looptijd het gehele bedrag ineens af te lossen. Je moet dus in staat zijn om tijdig dit kapitaal te reserveren of op een andere manier deze financiering te verkrijgen.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Hoe kun je obligaties uitgeven?

zelf obligaties uitgeven met je bedrijfEr zijn brokers – een soort marktplaats voor beleggingsproducten – die de uitgifte voor je kunnen regelen. Bekende namen zijn bijvoorbeeld MijnFunding, NPEX, Captin en het MKB Fonds. Deze brokers kunnen de obligaties zowel uitgeven in een open als besloten omgeving.

Ook een middenweg – bijvoorbeeld als je de obligaties alleen aan een bepaalde groep beleggers wilt verkopen – is mogelijk met een semi-open beursvloer. Een andere mogelijkheid is een obligatie-uitgifte via de bank. Soms is de bank bereid om een deel van het openstaande bedrag voor haar rekening te nemen.

Uitgifte in eigen beheer

Je kunt de uitgifte ook in eigen beheer doen. Dit wordt wel eens gedaan door bedrijven die geld ophalen in hun warme netwerk. Hoewel het niet verplicht is, is het sterk aan te raden om dan een financieel/juridisch specialist in te schakelen voor het vastleggen van de voorwaarden. De makkelijkste manier is echter om obligaties uit te geven via een gespecialiseerde partij.

Voor wie is het uitgeven van obligaties geschikt?

In theorie kan elke onderneming met een financieringsbehoefte ze uitgeven. In de praktijk zie je dat verhandelbare obligaties vooral worden uitgegeven door (middel)grote bedrijven die al een aantal jaar winstgevend zijn en een financieringsbehoefte hebben vanaf ongeveer één miljoen euro.

Interessant voor winstgevende bedrijven met een financieringsbehoefte vanaf één miljoen euro.

Niet-verhandelbare obligaties, bijvoorbeeld om medewerkers te laten participeren in het bedrijf, worden ook wel door ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf uitgegeven. Ook zijn er voorbeelden van voetbalclubs die ze hun supporters aanbieden zodat de club kan investeren in hun stadion.

Een financieringsvorm voor bedrijven met een stabiele basis

Over het algemeen kun je stellen dat het uitgeven van obligaties geschikt is voor partijen met een stabiele basis. Het is minder geschikt voor financieringsbehoeften met een korte looptijd of weinig zekerheden, zoals risicodragend startkapitaal of kapitaal dat nodig is om snel op te schalen. Waar beleggers die investeren in aandelen soms wel van een gokje houden, zoeken obligatiehouders vooral zekerheden.