Qredits

Qredits Startende ondernemers kunnen via Qredits een starterskrediet of lening aanvragen van maximaal vijftigduizend euro. Bestaande ondernemingen kunnen bij Qredits terecht voor een zakelijke lening van maximaal 250.000 euro, of flexibel krediet.

Inhoud:

Wat is Qredits?

Qredits is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht door de banken ABN Amro, ING en Rabobank en de overheid via het Fonds Werken aan Wonen, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De stichting heeft als doel om ondernemerschap in Nederland te stimuleren en kleine, startende bedrijven betere kansen te bieden. Qredits doet dit door zakelijke leningen en zakelijke kredieten aan te bieden aan bedrijven, waarbij het aanbod in de loop der jaren sterk is uitgebreid.
[child-posts]

Qredits: meer dan 400 miljoen uitgeleend

Eind 2019 had Qredits meer dan 400 miljoen euro aan zakelijk krediet verstrekt aan ruim 17.000 startende en bestaande ondernemers. 71% hiervan bestaat uit leningen onder de € 50.000. Van de overige kredieten is 21% als MKB-krediet (tot € 250.000) verstrekt en 8% als Flexibel Krediet (doorlopend krediet zakelijk).

Het aandeel starters hiervan is 62%. Sinds 2015 neemt het aantal gefinancierde bestaande ondernemers wel toe. Ruim 38% van de kredietverstrekkingen gaat naar bestaande ondernemers. Bij het MKB-krediet is dat aandeel ongeveer gelijk.

Eind 2019 had Qredits zo’n €400 miljoen aan kredieten verstrekt aan 17.000 ondernemers.

Lenen met hulp van de overheid

Qredits verstrekt deze leningen sinds 2008. In eerste instantie met behulp van subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Koningin Maxima zette zich destijds in voor het behoud van deze regeling en wist het samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen te realiseren. Namens de Raad voor de Microfinanciering ondertekende zij de nieuwe financiering.

Koningin Maxima zet zich al geruime tijd in voor microfinancieringen in met name derde wereld-landen en is van mening dat ook in ons land het verstrekken van microkredieten een gunstig effect zal hebben op de economie en werkgelegenheid. Inmiddels heeft Qredits ook geld van de Europese Investeringsbank.

Starterskrediet via Qredits

Bij Qredits krijg je direct een indicatie van je maandbedrag.Ben je op zoek naar startkapitaal en steun bij het opzetten van je bedrijf? Dan is een starterskrediet via Qredits een mogelijkheid. Je kunt een starterskrediet online aanvragen, mits je een goed ondernemingsplan hebt dat je voor kunt leggen. Als je een starterskrediet aanvraagt wordt je kredietwaardigheid getoetst via het BKR, al betekent een BKR-registratie niet altijd dat Qredits je geen krediet zal verstrekken. Als je grote schulden hebt zal het wel moeilijk zijn om een starterskrediet te verkrijgen.

Qredits starterskredieten waren in eerste instantie bedoeld voor startende ondernemers die een goed idee en een kloppend ondernemersplan hadden, maar niet de gewenste lening wisten te krijgen bij een investeerder of bank en op zoek zijn naar een instantie die tevens professionele begeleiding biedt. Qredits verstrekt namelijk niet enkel starterskrediet, het begeleidt ondernemers ook door hun ondernemingsplan grondig met ze door te lopen en goede tips en adviezen te geven.

MKB-krediet en Flexibel Krediet

Naast starters financiert Qredits ook steeds vaker zzp’ers of andere ondernemers die al wat langer bezig zijn. Hiervoor is MKB-krediet opgericht. Ondernemers die al langer een eigen bedrijf hebben kunnen voor bijzondere investeringen een zakelijke lening aanvragen. Hiervoor dien je een investeringsplan en een uitgebreide toelichting voor te leggen, en uiteraard vraagt Qredits ook om inzicht in de resultaten van voorgaande jaren.

Ook helpt het met bijzondere financieringen, zoals het financieren van een (kleine) bedrijfsovername, hypothecair krediet voor een winkel- of bedrijfspand. Ook Flexibel Krediet is tegenwoordig onder voorwaarden mogelijk via Qredits.

Lening met ondersteuning van een coach

Je aanvraag wordt bij Qredits behandeld door een bedrijfsadviseur. Deze bekijkt je ondernemings- of investeringsplan en beoordeelt de kansen van je bedrijf. De adviseur komt hiervoor bij je langs, thuis of op het bedrijf, en neemt het plan met je door. Zo kan hij je ook begeleiding bieden en zwakke punten van je plan aanstippen. Als de adviseur denkt dat je plan haalbaar is kom je in aanmerking voor krediet.

Gerelateerde berichten