Collin

Leverancierskrediet

Wanneer je zakelijk krediet nodig hebt, kun je daarvoor een beroep doen op de bank. Maar als de financiering is bedoeld om voorraad aan te schaffen, kan leverancierskrediet een interessant alternatief zijn.

Wat is leverancierskrediet?

Bij leverancierskrediet betaal je (een deel van) de ontvangen goederen van je leverancier pas later. Op de balans wordt deze kredietvorm op de debetzijde vaak aangegeven met ‘voorraad’. Op de creditzijde wordt het aangeduid met ‘leverancierskrediet’ of ‘crediteuren’.

Voor menig ondernemer drukt het voorfinancieren van de voorraad flink op de liquiditeit. Dit is niet alleen het geval bij startende ondernemers die hun voorraad nog moeten opbouwen, maar bijvoorbeeld ook bij gevestigde bedrijven die een zeer omvangrijk of snel wisselend assortiment hebben. Ook bij een snelle groei van het bedrijf kan het financieren van een steeds groter wordende voorraad een (te) grote impact uitoefenen op het werkkapitaal. In plaats van het aanvragen van een lening, kan het ook een optie zijn om door middel van leverancierskrediet de kosten uit te stellen.

Snel zakelijk geld lenen? Kredietvooruit.nl! Belangrijke voorwaarden: je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Hoe werkt het in de praktijk?

LeverancierskredietDe voorwaarden die leveranciers stellen, kunnen erg uiteenlopen. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn, de betaalvoorwaarden en de maximale hoogte van het krediet. Ook kan het zijn dat de leverancier bereid is om leverancierskrediet te verstrekken, maar in ruil hiervoor wel een rentevergoeding vraagt. Verder zijn er leveranciers die een eigendomsvoorbehoud opstellen, waardoor zij juridisch eigenaar blijven van de producten totdat de factuur helemaal is afbetaald.

Met zo veel verschillende voorwaarden is het belangrijk om je vooraf goed te laten informeren. Een ander punt om rekening mee te houden, is dat je niet té afhankelijk wordt van je leverancier(s). Niet alleen is dit slecht voor je onderhandelingspositie, ook is de kans groot dat je bij een (dreigende) overschrijding van de betalingstermijn of je maximale krediet te maken krijgt met een leveringsstop of de producten alleen geleverd krijgt wanneer je contant kunt betalen.

De voor- en nadelen

Net als elke andere financieringsvorm heeft leverancierskrediet diverse voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat je zonder eigen vermogen goederen kunt kopen en verkopen. Ook ben je niet afhankelijk van de bank en verloopt deze financieringsaanvraag doorgaans een stuk vlotter dan een reguliere lening. Daarnaast zijn de kosten van een leverancierskrediet meestal lager dan die van het bankkrediet.

Naast de eerder genoemde machtspositie die kan ontstaan omdat de leverancier weet dat je financieel afhankelijk van hem bent, kan het leunen op leverancierskrediet gevaarlijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Zo dien je goed in de gaten te houden dat de facturen, ondanks het uitstel, op tijd worden betaald want je wilt niet te boek staan als wanbetaler, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een ander mogelijk nadeel is het mislopen van kortingen. Veel leveranciers belonen snelle betalers met aantrekkelijke kortingen, die in het geval van leverancierskrediet dus aan je voorbijgaan. Deze gemiste kortingen kunnen op jaarbasis flink oplopen. Verder bestaat er een kans dat een leverancier besluit om geen krediet meer aan te bieden en voortaan gewoon binnen de wettelijke termijn van dertig dagen wil worden betaald.

Ook voor de leverancier levert deze kredietvorm zowel voor- als nadelen op. Het bieden van leverancierskrediet kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klantenbinding of het geven van het laatste zetje dat ondernemers nodig hebben om hun goederen juist daar in te kopen. Daarnaast verkleint het de kans voor de leverancier dat hij met z’n voorraden blijft zitten. Daarentegen bestaat er een reële kans dat ondernemers failliet gaan of een surseance van betaling krijgen, waardoor ze de facturen niet (tijdig) kunnen betalen. Om zich tegen deze risico’s te verzekeren, sluiten leveranciers vaak een kredietverzekering af.

Leverancierskrediet aanvragen

De aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven zal hij, of zijn kredietbeoordelaar, in de meeste gevallen uitgaan van de cijfers die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Wanneer je als ondernemer een beroep wilt doen op leverancierskrediet, is het dus aan te raden om je cijfers tijdig te deponeren. Ook zijn er organisaties, waaronder Graydon of Experian, die afnemers checken in opdracht van leveranciers. Wat de werkwijze ook is, het belangrijk dat er een goed beeld kan worden gevormd van jou als ondernemer zodat de leverancier geen negatief advies krijgt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw onderneming zo vers is dat je helemaal nog geen cijfers hebt. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, sommige leveranciers zijn evengoed bereid om krediet aan te bieden. De kans bestaat wel dat er gevraagd wordt om een gedegen ondernemingsplan, voorzien van een realistisch financieel plan, te overleggen.