Leverancierskrediet

Wanneer je een zakelijk krediet nodig hebt, kun je daarvoor een beroep doen op de bank. Maar als de financiering is bedoeld om voorraad aan te schaffen, kan leverancierskrediet een interessant alternatief zijn. Je betaalt dan later voor de voorraad, zodat je zelf hier mogelijk al omzet mee kunt maken.

Wat is leverancierskrediet?

wat is leverancierskredietBij leverancierskrediet betaal je (een deel van) de ontvangen goederen van je leverancier pas later. Met een goede betalingstermijn kun je met dit krediet zowel je voorraad als cashflow op peil houden.

Op de balans wordt dit krediet op de debetzijde vaak aangegeven met ‘voorraad’. Op de creditzijde wordt het aangeduid met ‘leverancierskrediet’, ‘kortlopend vreemd vermogen’ of ‘crediteuren’.

Voorraad kopen op krediet

Voor menig ondernemer drukt het voorfinancieren van de voorraad flink op de liquiditeit. Dit is niet alleen het geval bij startende ondernemers die hun voorraad of eigen vermogen nog moeten opbouwen, maar bijvoorbeeld ook bij gevestigde bedrijven die een zeer omvangrijk of snel wisselend assortiment hebben.

Ook bij een snelle groei van het bedrijf kan het financieren van een steeds groter wordende voorraad een (te) grote impact uitoefenen op het werkkapitaal. In plaats van het aanvragen van een lening, helpt leverancierskrediet om de kosten uit te stellen.

Vergelijk een leverancierskrediet eens met een snel zakelijk krediet: Kredietvooruit.nl financiert ook voorraad. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Hoe werkt leverancierskrediet?

een krediet afsluiten als afnemerDe voorwaarden die leveranciers stellen voordat ze op rekening leveren lopen erg uiteen. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn, de betaalvoorwaarden en de maximale hoogte van het krediet. Ook kan het zijn dat de leverancier bereid is om leverancierskrediet te verstrekken, maar in ruil hiervoor wel een rentevergoeding vraagt.

Een punt om rekening mee te houden als je een krediet afsluit bij je leverancier is dat je als afnemer niet afhankelijk wilt worden van deze partij.  Niet alleen is dit slecht voor je onderhandelingspositie, ook is de kans groot dat je bij een (dreigende) overschrijding van de betalingstermijn of je maximale krediet te maken krijgt met een leveringsstop of de producten alleen geleverd krijgt wanneer je direct kunt betalen.

Let op dat een leverancierskrediet je niet te afhankelijk maakt.

Verder zijn er leveranciers die bij een leverancierskrediet een eigendomsvoorbehoud opstellen, waardoor zij juridisch eigenaar blijven van de producten totdat de factuur helemaal is afbetaald. Met zo veel verschillende voorwaarden is het belangrijk om je vooraf goed te laten informeren.

De voor- en nadelen

voordelen van een voorraadkredietNet als elke andere financieringsvorm heeft leverancierskrediet diverse voor- en nadelen.

Het grootste voordeel is dat je gemakkelijker goederen kunt kopen en verkopen. Ook ben je niet afhankelijk van de bank en verloopt deze financieringsaanvraag doorgaans een stuk vlotter dan een reguliere lening. Daarnaast zijn de kosten van een leverancierskrediet meestal lager, omdat de winst voor de leverancier zit in jouw afname van producten.

Bij een leverancierskrediet zit een deel van de winst in jouw afname van producten.

Naast de eerder genoemde machtspositie die kan ontstaan omdat de leverancier weet dat je financieel afhankelijk van hem bent, kan het leunen op leverancierskrediet gevaarlijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Zo dien je goed in de gaten te houden dat de facturen, ondanks het uitstel, op tijd worden betaald want je wilt niet te boek staan als wanbetaler, met alle problemen die daarbij ontstaan.

Houd rekening met mogelijke kortingen

korting in plaats van leverancierskredietEen mogelijk nadeel van leverancierskrediet is het mislopen van kortingen. Soms lijkt de rente die een leverancier rekent erg laag, maar belonen ze andere afnemers, die wél snel betalen, met aantrekkelijke kortingen.

Met een leverancierskrediet gaan deze dus aan je voorbij. Deze gemiste kortingen kunnen op jaarbasis flink oplopen en hierdoor ben je met een leverancierskrediet alsnog duurder uit dan wanneer je een bankkrediet had afgesloten.

Vergelijk een leverancierskrediet eens met een snel zakelijk krediet: Kredietvooruit.nl financiert ook voorraad. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks 50.000 euro omzet hebben.

Verder bestaat er een kans dat een leverancier besluit om geen krediet meer aan te bieden en voortaan gewoon binnen de wettelijke termijn van dertig dagen wil worden betaald.

Snelle betalers krijgen soms extra korting of andere voordelen.

Ook voor de leverancier levert een krediet zowel voor- als nadelen op. Het bieden van leverancierskrediet kan een belangrijke bijdrage leveren aan de klantenbinding of het geven van het laatste zetje dat ondernemers nodig hebben om hun goederen juist daar in te kopen. Daarnaast verkleint het de kans voor de leverancier dat hij met z’n voorraden blijft zitten.

Al is er altijd een kans dat het misgaat en de ondernemer de facturen niet (tijdig) betalen. Om zich tegen deze risico’s te verzekeren, sluiten leveranciers vaak een kredietverzekering af.

Leverancierskrediet aanvragen

Kamer van Koophandel als bron van kredietscoreDe aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier. Om te bepalen of er een kredietlimiet kan worden gegeven zal hij, of zijn kredietbeoordelaar, in de meeste gevallen uitgaan van de cijfers die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.

Wanneer je als ondernemer een beroep wilt doen op leverancierskrediet, is het dus aan te raden om je cijfers tijdig te deponeren. Ook zijn er organisaties, waaronder Graydon of Experian, die afnemers checken in opdracht van leveranciers. Wat de werkwijze ook is, het belangrijk dat er een goed beeld kan worden gevormd van jou als ondernemer zodat de leverancier geen negatief advies krijgt.

Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw onderneming zo vers is dat je helemaal nog geen cijfers hebt. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, sommige leveranciers zijn evengoed bereid om krediet aan te bieden. De kans bestaat wel dat er gevraagd wordt om een gedegen ondernemingsplan, voorzien van een realistisch financieel plan, te overleggen.