Leverancierskrediet

Met leverancierskrediet kun je voorraad kopen met een lange(re) betalingstermijn. Als je leverancier weet dat jij het wel kunt verkopen kun je daar vaak tegen betere voorwaarden lenen dan bij een regulier zakelijk krediet. Je betaalt dan later voor de voorraad, zodat je zelf hier al omzet mee kunt maken.

Wat is leverancierskrediet?

wat is leverancierskredietBij leverancierskrediet betaal je (een deel van) de ontvangen goederen van je leverancier pas later. Met een goede betalingstermijn kun je met dit krediet zowel je voorraad als cashflow op peil houden.

Op de balans wordt deze financiering op de debetzijde vaak aangegeven met ‘voorraad’. Op de creditzijde komt het terug onder ‘leverancierskrediet’, ‘kortlopend vreemd vermogen’ of ‘crediteuren’.

Voorraad kopen op krediet

Voor retailers drukt het voorfinancieren van de voorraad flink op de liquiditeit. Zowel bij startende ondernemers die hun voorraad of eigen vermogen opbouwen, maar ook bij gevestigde bedrijven die een groot of snel wisselend assortiment hebben.

Ook bij een snelle groei van het bedrijf kan het financieren van een steeds groter wordende voorraad een (te) grote impact uitoefenen op het werkkapitaal. In plaats van het aanvragen van een lening, helpt leverancierskrediet om de kosten uit te stellen.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

een zakelijk krediet afsluiten als afnemer

Hoe werkt leverancierskrediet?

De voorwaarden die leveranciers stellen voordat ze op rekening leveren lopen erg uiteen. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn, de betaalvoorwaarden en de maximale hoogte van het krediet. Ook kan het zijn dat de leverancier bereid is om leverancierskrediet te verstrekken, maar wel rente vraagt.

Als je een krediet afsluit bij je leverancier wil je als afnemer niet te afhankelijk worden. Verder zijn er leveranciers die bij een leverancierskrediet een eigendomsvoorbehoud opstellen, waardoor zij juridisch eigenaar blijven van de producten totdat de factuur helemaal is afbetaald.

Let op dat een leverancierskrediet je niet afhankelijk maakt.

Niet alleen is dit slecht voor je onderhandelingspositie, ook is de kans groot dat je bij een (dreigende) overschrijding van de betalingstermijn of je maximale krediet te maken krijgt met een leveringsstop of de producten alleen geleverd krijgt wanneer je direct kunt betalen.

De voor- en nadelen

voordelen van een voorraadkredietNet als elke andere financieringsvorm heeft leverancierskrediet diverse voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat je gemakkelijker goederen kunt kopen en verkopen. Ook ben je niet afhankelijk van de bank en verloopt deze financieringsaanvraag sneller dan een reguliere lening. Daarnaast zijn de kosten van een leverancierskrediet meestal lager, omdat de winst voor de leverancier zit in jouw afname van producten.

Bij een leverancierskrediet zit een deel van de winst in jouw afname van producten.

Naast de machtspositie, die kan ontstaan omdat de leverancier ziet dat je financieel het geld niet zelf wilt voorschieten, kan het leunen op leverancierskrediet invloed hebben op de relatie. Je moet de facturen, ondanks het uitstel, op tijd betalen. Daarnaast rekent ook een leverancier vaak kosten voor het krediet.

Pas op dat je geen kortingen misloopt

korting in plaats van een zakelijke leningEen ander nadeel van leverancierskrediet is het mislopen van kortingen. Soms lijkt de rente die een leverancier rekent laag, maar belonen ze andere afnemers, die wél snel betalen, met kortingen.

Deze gemiste kortingen kunnen op jaarbasis flink oplopen. Hierdoor kun je met een leverancierskrediet alsnog duurder uit zijn dan wanneer je een bankkrediet had afgesloten.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Verder bestaat er een kans dat een leverancier besluit om geen krediet meer aan te bieden en voortaan gewoon binnen de wettelijke termijn van dertig dagen wil worden betaald.

Snelle betalers krijgen soms extra korting of andere voordelen.

Voor- en nadelen voor de leverancier

Het bieden van leverancierskrediet kan helpen met de klantenbinding of afnemers motiveren groter in te kopen. Daarnaast verkleint het de kans voor de leverancier dat die met voorraden blijft zitten. Al is er altijd een kans dat het misgaat en retailers facturen niet (tijdig) betalen.

Leverancierskrediet aanvragen

Kamer van Koophandel als bron van kredietscoreDe aanvraag van het krediet verloopt via de leverancier. Die checkt vaak eerst of je als retailer voldoende kredietwaardig bent. Om te beginnen door je data te controleren bij de KvK.

Ook zijn er organisaties, zoals Graydon of Experian, die afnemers checken in opdracht van leveranciers. Ook die beginnen vaak bij de data van de KvK. Met een relatief nieuwe of zelfs zonder KvK-inschrijving zijn je kansen op een krediet klein.