Beleggen in vastgoedfondsen

Wil je beleggen in vastgoed en je geld spreiden voor een gemiddeld rendement zonder dat je zelf meerdere vastgoedobjecten koopt of losse crowdfunding-campagnes moet beoordelen? Dan is beleggen in vastgoedfondsen misschien wat voor jou. Voor- en nadelen en de grootste verschillen tussen fondsen.

Inhoud:

Let op: beleggen in een vastgoedfonds gaat gepaard met risico’s, je kunt je inleg (deels) verliezen.

Wat voor vastgoedfondsen zijn er?

in beursgenoteerde vastgoedfondsen beleggenWie geld wil investeren in vastgoed kan hiervoor goed terecht via verschillende vastgoedfondsen. Zowel op de beurs als daarbuiten zijn er  diverse beleggingsfondsen die beleggen in onroerend goed waarbij je eenvoudig kunt aansluiten.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen variëren van kleine Nederlandse nichespelers tot groots opgezette fondsen, die lokaal of wereldwijd opereren. Beleggen in beursgenoteerd vastgoed kan met een aankoop van participaties, aandelen of obligaties. Het geld dat een vastgoedfonds hiermee ophaalt, investeert het in bijvoorbeeld kantoren, winkelpanden en bedrijfsruimtes.

Ook buiten de beurs kun je beleggen in verschillende vastgoedfondsen. Bij je keuze is het aan te raden om goed te kijken in hoeverre de belegging wordt verspreid. Zijn het bijvoorbeeld (voornamelijk) dezelfde panden, maar dan in verschillende regio’s of is het fonds in meerdere niches actief?

Niet beursgenoteerde vastgoedfondsen

Er zijn buiten de beurs om verschillende fondsen in Nederland actief. Doordat de inkomsten volledig uit  huurinkomsten komen bieden deze een vast inkomen. Voorbeelden van enkele bekendere Nederlandse vastgoedfondsen buiten de beurs om zijn:

Bij Corum kun je beleggen in een vastgoedfonds uit de Eurozone of direct wereldwijd investeren. Hiermee spreid je automatisch je risico's: je investeert in 6 verschillende sectoren, en het vastgoed is verspreid over 16 landen en 4 valuta's wereldwijd.

Via SynVest kun je in Duits of Nederlands vastgoed beleggen. Het mikt daarbij op panden waarvan het verwacht dat deze in een blijvende behoefte voorzien, zoals gezondheidscentra, supermarkten, bedrijfspanden en kantoorpanden.

Bij Vondellaan Vastgoed investeer je in Nederlands vastgoed. Vanaf 1.000 euro investeer je al gespreid in de vastgoed-portefeuille van het platform. Boven de 250.000 euro kun je rechtstreeks investeren in woningen. Rente kan oplopen tot 8,5 procent. Download brochure voor meer info.

Via Thuisborg investeer je in Nederlandse woningen van mensen die hun huis verkopen om het vervolgens terug te huren. Ze verzilveren de waarde maar blijven wel nog in het huis wonen. Investeren kan vanaf €1.000, rente wordt per kwartaal uitbetaald en het fonds belooft een minimaal rendement van 4%.

Fondsen vanaf 100.000 euro

Kun je direct 100.000 euro of meer in één keer investeren? Dan zijn er buiten de beurs ook fondsen die zich richten op het financieren van zakelijk vastgoed met hypothecaire zekerheid. De bank financiert hier steeds minder. Fondsen die uitsluitend werken met investeerders die grotere bedragen investeren zijn:

Pearl Capital biedt zakelijk hypothecaire leningen aan vastgoedprofessionals en project-ontwikkelaars. Investeerders krijgen het eerste recht van hypotheek. Investeren kan vanaf 25K, met een inleg vanaf 100K biedt het een vast rendement van 6% rente bij een minimale looptijd van 18 maanden.

Staat vooral bekend om het bemiddelen van 1-op-1 financieringen voor winkel-, kantoor-, of beleggingspanden. Daarbij krijgt de investeerder zelf de hypotheekrechten. Heeft ook eigen vastgoedfondsen. Via Mogelijk.nl financierden investeerders al voor 1,5 miljard euro aan zakelijk vastgoed.

Via het Cortese Zorgwoningen Fonds kun je waardevast beleggen in maatschappelijk verantwoord zorgvastgoed met een gemiddeld rendement van 6,1 procent. Deelname kan vanaf 100.000 euro, met een verwachte looptijd van 7 tot 10 jaar.

Wanneer je even op onderzoek uitgaat, zie je al snel dat er hiernaast nog veel meer beleggingsfondsen zijn voor onroerend goed. Variërend van grootst opgezette fondsen van bekende spelers tot een klein niet beursgenoteerd fonds gericht op een specifieke niche.

Of je nu wilt investeren in winkelpanden, supermarkten, kantoren, bedrijfsruimtes, zorgwoningen of zelfs parkeerplaatsen, het kan allemaal. Ook zijn er fondsen die beleggen in een mix van verschillende vastgoedmogelijkheden.

Beursgenoteerde vastgoedfondsen (REIT’s)

Op de beurs staan de fondsen vaak omschreven als Real Estate Investment Trusts (REIT’s). Deze beursgenoteerde vastgoedbedrijven moeten een minimum aantal aandeelhouders hebben waardoor de risico’s zijn verdeeld en REIT’s moeten minimaal 90% van het inkomen uitkeren aan de aandeelhouders.

Verder moet een REIT minimaal 75% beleggen in onroerend goed en is er een minimumpercentage van het bruto-inkomen dat afkomstig moet zijn van de maandelijkse huuropbrengst, verkoop van onroerend goed of de rente op hypotheken. Beleggen in een beursgenoteerd vastgoedfonds geeft zo een passief rendement, al spelen koersinvloeden soms sterk mee. Bekende vastgoedbeleggingen zijn bijvoorbeeld:

Unibail-Rodamco-Westfield

unibail-rodamsco-westfieldUnibail-Rodamco-Westfield (URW) is de grootste Nederlandse vastgoedspeler. Het fonds richt zich op grotere winkellocaties en bezit enkele toonaangevende panden in zowel binnen- als buitenland. Unibail-Rodamco-Westfield is wereldwijd actief.

Wereldhave

wereldhave vastgoedfondsWereldhave heeft een portefeuille van een breed aanbod van vastgoed in Europa en de Verenigde Staten. De focus van Wereldhave ligt voornamelijk op commercieel vastgoed zoals winkelcentra of winkelpanden.

NSI

nsi vastgoedfondsDit fonds belegt gespecialiseerd in activabezit en activabeheer van bedrijfsvastgoed. Het portfolio bevat veel kantoorpanden, winkels en supermarkten in de Randstad. Daarnaast heeft het enkele industriële bedrijfsruimten en woningen in beheer.

beleggen in vastgoedfondsen

Beleggen in open of besloten vastgoedfondsen

De meeste vastgoedfondsen die je gemakkelijk tegenkomt hebben een open karakter. Dat betekent dat je eenvoudig kunt instappen, dat de looptijd vooraf niet bepaald is en dat eigenlijk iedereen kan meedoen. Alle beursgenoteerde vastgoedfondsen vallen hier bijvoorbeeld onder.

Niet beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben soms een besloten karakter. Deze fondsen richten zich meer op de grotere investeerders. Een vast instapmoment of een minimale inleg vanaf 100.000 euro zijn bij een besloten vastgoedfonds vrij gebruikelijk. Vaak gaat het de financiering van selecteerde projecten waarbij de investeerders niet tussentijds uit het project kunnen stappen.

Besloten vastgoedfondsen hanteren een minimale inleg vanaf 100.000 euro en je kunt niet zomaar uitstappen.

Als belegger heb je bij een open fonds meer keuzevrijheid dan bij een besloten vastgoedfonds. Al is het buiten de beurs om wel gebruikelijk dat ook open fondsen een aantal voorwaarden stellen aan beleggers. Zo wordt er vaak gewerkt met een uitstaptermijn, zodat het fonds hierop kan anticiperen. Een ander voordeel van een open fonds is dat het vastgoed jaarlijks taxeert om de koers te bepalen. Als investeerder heb je hierdoor een beter zicht op hoe de waarde van het fonds zich ontwikkelt.

Wat zijn de voordelen van vastgoed?

beleggen in vastgoed heeft risico's
Vastgoedinvestering risicovol?

Vastgoed staat in Nederland bekend als een relatief veilige investering. De waarde van vastgoed fluctueert, maar de stijging (of daling) is niet zo grillig als bij sommige andere beleggingen. Uiteraard kunnen er op de korte termijn flinke uitschieters zijn. Denk bijvoorbeeld aan dalende prijzen van woningen of leegstand van kantoorpanden in economisch mindere tijden of juist een florerende markt in tijden van hoogconjunctuur.

Op termijn is vastgoed relatief een veilige belegging.

Kijk je naar de langere termijn, dan zorgt een investering in onroerend goed voor een vrij stabiele inkomstenbron. En omdat je belegt via een fonds wordt de investering meteen gespreid over meerdere objecten. Bovendien ontvang je bij veel vastgoedfondsen dividend als gevolg van de verhuur van het vastgoed.

Wat zijn de nadelen van de fondsen?

Wanneer je investeert in een vastgoedfonds, dan bepaalt de fondsbeheerder (of de directie) de keuze voor het vastgoed. Zelf heb je – afgezien van je keuze voor een fonds – geen invloed op de samenstelling van de aankopen. Daarnaast moet de fondsbeheerder worden betaald voor zijn werkzaamheden. De kosten hiervan verschillen per fonds, maar over het algemeen kun je rekenen met ongeveer één procent van de investering, die het fonds in mindering brengt op het rendement.

Kosten van vastgoedfondsen verschillen per fonds. Gemiddeld zijn deze één procent van de investering.

Ook de lange investeringstermijn van vastgoedbeleggingen kan een nadeel zijn. Zeker bij een gesloten fonds, waar je niet zomaar uit het project kunt stappen, kan het erg vervelend zijn dat je je geld jarenlang niet aan iets anders kunt besteden. Bij beursgenoteerde fondsen kun je je aandelen, obligaties of participaties relatief snel weer verkopen, maar dan moet je een eventueel verlies wel kunnen incasseren.

Hoeveel rendement geeft mijn vastgoedbelegging?

rendement op vastgoedHet rendement op vastgoed is naast de marktontwikkelingen sterk afhankelijk van het pand zelf en de locatie. Gemiddeld ligt het rendement bij vastgoedfondsen tussen de vijf en zeven procent.

Het rendement van een fonds komt uit de inkomsten van de verhuur van de panden. Meestal keren vastgoedbedrijven een deel van de huurinkomsten uit als dividend. Vastgoedfondsen keren dit geld op hun beurt uit aan de beleggers. Hier gaan nog wel de kosten af die je betaalt aan je vastgoedfonds.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over beleggen in een vastgoedfonds zijn:

Wat is een vastgoedfonds?

Een vastgoedfonds is een beleggingsfonds dat investeert in vastgoed. Er zijn beleggingsfondsen die beursgenoteerd zijn en fondsen die buiten de beurs handelen, bijvoorbeeld omdat ze investeren in een project die slechts voor een selecte groep investeerders toegankelijk is.

Wat zijn de voordelen van beleggen in een vastgoedfonds?

Wanneer je via een vastgoedfonds belegt in onroerend goed investeer je in diverse panden tegelijkertijd. De mate van spreiding verschilt per vastgoedfonds.

Sommige fondsen zijn actief in een bepaalde niche – bijvoorbeeld kantoorpanden – terwijl andere beleggingsfondsen een breder gedeelte van de markt bedienen. Een ander voordeel is dat onroerend goed in vergelijking met andere beleggingen redelijk waardevast is.

Wat zijn de nadelen van beleggen via vastgoed?

Als je zelf geld beleggen gaat in aandelen of obligaties heb je een grote mate van keuzevrijheid. Bij een vastgoedfonds wordt er voor je bepaald waarin wordt geïnvesteerd. Als je het fijn vindt om veel zeggenschap te hebben, kan dit een groot nadeel zijn.

Daarnaast is investeren in vastgoed niet erg geschikt voor de korte termijn. Wil je beleggen in een vastgoedfonds, dan is het prettig wanneer je je inleg meerdere jaren zonder problemen kunt missen.