Investeren in grond

Dankzij tussenpartijen is investeren in grond ook voor kleine beleggers mogelijk. Het aanbod van (land)bouwgrond is beperkt waardoor land waarde heeft. Al kan die ook dalen, dus risicoloos is de investering zeker niet. Lees waarop je moet letten als je wilt investeren in een stuk grond.

Inhoud:

Ook jij kunt eenvoudig beleggen in grond. Vergeleken met investeren in vastgoed is het onderhoud beperkt en onderpand relatief veilig. Je kunt starten met  een stukje grond op een recreatiepark, waar je er soms al snel rendement op kunt maken, maar ook landbouwgrond kan een interessante investering zijn.

Dat was voorheen alleen op grote schaal mogelijk voor projectontwikkelaars, grote beleggingsfondsen en vermogende particulieren maar is nu bereikbaar voor een grotere groep, doordat tussenpartijen grond kopen en deze daarna verkavelen. Hierdoor kun je een deel kopen in plaats van de complete bouwgrond.

Hoe kun je grond kopen?

Grond is een registergoed. Concreet betekent dit dat het Kadaster een register bijhoudt van het eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte. Om er zeker van te zijn dat alles daadwerkelijk staat geregistreerd, moet het aan- en verkopen van een perceel grond via de notaris verlopen.

Het Kadaster registreert alle bouwgrond.

Er zijn verschillende manieren waarop je in (toekomstig) bouwgrond kunt investeren. Je kunt bijvoorbeeld de bestemmingsplannen van de gemeente besturen. Als je een interessant plan tegenkomt, kun je via het Kadaster achterhalen van wie het stuk grond is. Vervolgens kun je zelf of samen met een makelaar onderhandelen over de prijs.

Beleggen in vastgoed via fondsen: Bij SynVest beleg je in gezondheidscentra, supermarkten of kantoorpanden. Corum Investments beheert vastgoed in 17 landen, 6 sectoren en 4 valuta's.

Kavel kopen via een tussenpartij

Investeren in bouwgrond kan interessant zijnEen andere optie is om via een gespecialiseerde partij grond te kopen. Zakelijke investeerders kopen soms (grote) stukken land op om ze vervolgens in delen te verkopen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om landbouwgrond dat mogelijk van bestemming verandert naar het bouwen van woningen, bedrijven(terreinen) of recreatiegebied. Grote percelen landbouwgrond worden dan in één keer aan grote (institutionele) investeerders verkocht. Kleinere investeerders kunnen één of meerdere kavels kopen.

Heb je grond gezien waarin je graag investeert en ben je akkoord ben de prijs, dan zal de tussenpartij je vragen om onder meer een koopovereenkomst te tekenen en een verklaring waarin je aangeeft dat je bekend bent met de mogelijke risico’s. Dit bedrijf levert de stukken aan bij een notariskantoor, die de conceptakte van levering, de eindafrekening met de koopsom en datum van levering regelt.

Een notaris is verplicht bij het kopen van grond.

Zodra alles akkoord is en de betaling binnen is, verzorgt de notaris de eigendomsakte. Ook is de notaris verantwoordelijk voor de verkaveling van het perceel en de toewijzing van het kavelnummer. Wanneer dit allemaal is geregeld ben je de wettelijke eigenaar van de grond.

Investeren in het buitenland

Investeren in grond in het buitenland kan via onderstaande aanbieders:

Heavy Finance is een Litouws crowdfunding-platform. Eind 2022 heeft het al 1000 boeren in Oost Europa gefinancierd met 30 miljoen euro. Investeerders halen een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,16%.

Het Letste crowdfunding-platform Lande biedt je de mogelijkheid te investeren in de agrarische sector. Boeren halen via projecten financiering op om grond of vee aan te kopen. De jaarlijkse rente loopt voor investeerders op tot wel 14%.

Via LandEx kun je investeren in een stuk landbouwgrond. Het Estse platform biedt leningen aan met variabele rentes, zodat de waarde afhangt van de prijs. Investeerders profiteren van de volledige stijging van de activawaarde. De investering wordt gedekt door een hypotheek.

Voordelen investeren in grond

Grond is een tastbare en relatief veilige investering. Je hebt immers altijd een onderpand voor je investering. Hoewel de waardestijging minder kan zijn dan gedacht, blijft grond een bepaalde waarde behouden. Ook kun je de kavel weer verkopen mocht je dat willen.

Met grond heb je altijd een onderpand.

Bovendien is (land)bouwgrond relatief schaars, zeker in de dichtbevolkte Randstad. Om aan de (stijgende) woningvraag te voldoen, worden er regelmatig nieuwe woningen gebouwd. Nieuwe woningbouw gebeurt deels op agrarische grond. Ligt jouw kavel op een strategische locatie en krijgt het een bouwbestemming, dan kun je hier veel winst mee maken.

Kavel landbouwgrond kopen

Nadelen grond kopen als belegging

Investeren in onbebouwde grond kan een interessante belegging zijn, maar net als bij andere investeringen gelden hiervoor wel een aantal voorwaarden. Land kan flink in waarde stijgen, maar dit is niet standaard het geval. Een braakliggend terrein zonder bestemming zal niet opeens een aantrekkelijk rendement opleveren.

Bestemmingswijziging kan langdurig proces zijn.

Daarnaast is een belegging in grond echt iets voor de langere termijn. Dit komt voornamelijk omdat het wijzigingen van de bestemming een (erg) langdurig proces kan zijn. Soms wel van vele jaren. De kans bestaat zelfs dat de bestemmingswijziging helemaal niet van de grond komt. Als eigenaar van landbouwgrond heb je helaas geen invloed op het tempo van projectontwikkeling.

Een ander nadeel is dat je bij grond geen tussentijdse inkomsten hebt. Waar je bij aandelen soms dividend krijgt en bij een obligatielening rente-inkomsten hebt, ligt het verdienmodel bij grond puur bij de verkoop. Tot slot kun je een kavel minder makkelijk verkopen dan bijvoorbeeld een aandeel, die je met een muisklik van de hand doet. Hierdoor kan het even duren voordat je je belegging kunt verzilveren.

Tips voor beleggingen in landbouwgrond

Je kunt op meerdere manieren investeren in grondDe beste kans om (veel) te verdienen aan je kavel is wanneer je warme grond in handen hebt. Dit zijn strategisch gelegen landbouwgronden waarvoor de gemeente al plannen heeft voor bebouwing. Via de structuurvisie van de gemeente kun je achterhalen waar precies gebouwd mag worden en welke natuurgebieden behouden blijven.

Vervolgens kun je via het Kadaster financiële gegevens opvragen om te bepalen of de prijs van de aangeboden kavel marktconform is. Niet alle info van het Kadaster is publiekelijk toegankelijk, maar je kunt aan de hand van recente verkoopprijzen van de grond wel achterhalen of jij een redelijke prijs betaalt.

Net als bij andere beleggingsvormen is het bij grond verstandig om risico’s te spreiden. Door via een tussenpartij meerdere kleinere kavels te kopen, kun je je inleg verdelen over meerdere stukken grond.

Aandachtspunten bij tussenpartijen

Bij een tussenpartij betaal je naast de prijs voor de (land)bouwgrond vaak ook een commissie. Bij de selectie voor een goede bemiddelaar is het verstandig om te onderzoeken of de voorgespiegelde winst reëel is. Het potentiële rendement is vaak gebaseerd op een mogelijke bestemmingsplanwijziging.

Echte winst komt na bestemmingswijziging.

Bouwplannen kunnen worden uitgesteld of zelfs geschrapt. Nu stijgt de prijs van landbouwgrond ook, dus je inleg zal – als je maar lang genoeg wacht – vanzelf meer waard worden. Maar de échte winst komt als de bestemming van landbouwgrond verandert naar bouwgrond voor bijvoorbeeld woningen of bedrijven.