Kredietunies

Een kredietunie biedt ondersteuning aan bedrijven die krediet zoeken. Deze verenigingen helpen mkb-ondernemers met financiering zonder winstoogmerk. Bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde bedrijfstak of regio ondersteunen. Veelal omdat de leden van de kredietunie er zelf ook werkzaam in zijn (geweest). 

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een vereniging die financiering biedt aan bedrijven. Omdat ze gericht zijn op één expertise of regio zijn ze in staat om een zeer gerichte kredietbeoordeling te doen. Daarnaast kijken ze naar de meerwaarde voor de omgeving of sector. Denk aan de Kredietunie Drenthe, of de Kredietunie Bakkerij. Ook in de agrarische sector komen veel coöperaties voor waarbij de onderlinge solidariteit voorop staat.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Kredietvooruit.nl of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

succesvolle ondernemers stellen middelen beschikbaar voor mkb-ondernemingen

Kredietunie steunt specifieke regio of branche

Sommige bedrijven bieden winkelcentra, sectoren als de horeca of of bepaalde regio’s zoveel meerwaarde dat een financiering al snel gunstig kan uitpakken. Toch kan het zijn dat ze niet in aanmerking komen voor een bankfinanciering. Bijvoorbeeld omdat die de expertise van de bedrijfsvoering mist om de risico’s goed in te schatten, of omdat simpelweg het algoritme geen groen licht geeft voor een standaard bedrijfsfinanciering.

Sommige bedrijven bieden veel meerwaarde maar komen toch niet in aanmerking voor een bankfinanciering.

Ze moeten dan op zoek naar alternatief kapitaal. Via oplossingen als bekenden, crowdfunding of andere toch meer creatieve alternatieven is er veel kapitaal, maar in sommige regio’s of sectoren zijn er ook kredietunies. Een kredietunie is een vereniging die financiering biedt aan mkb-ondernemers die op een specifiek vlak meerwaarde geven. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit door gerichte toegang tot financiering. Door elkaar te helpen met het vinden van kapitaal is de oude coöperatieve gedachte terug van weggeweest.

Kredietunies nog onbekend bij het mkb

De coöperatieve gedachte is mooi maar moet zich wel nog bewijzen. In 2018 bleek dat kredietunies, sinds de oprichting, 7,7 miljoen hadden uitgezet. Vergeleken met crowdfunding, wat veel overeenkomsten heeft maar jaarlijks goed is voor honderden miljoenen, is dat een klein bedrag. Overigens heeft dat vooral te maken met het feit dat kredietunies nog relatief onbekend zijn.

Andere alternatieve financieringsvormen zijn vaak gelanceerd door commerciële bedrijven die direct marketingbudgetten inzetten en snel veel ondernemers bereiken. Kredietunies draaien op mensen uit het vak of de regio. Die doen het tijdens de startfase dus naast hun reguliere werk. Pas bij verdere groei is betaalde ondersteuning mogelijk. Voor sommige kredietunies werkt deze manier van opstarten, maar voor anderen duurt het daardoor lang om te starten. Van de 26 kredietunies die ons land telt waren er halverwege 2018 15 die actief krediet verstrekken.

kredietunies hebben een gemeenschappelijke kas

Kredietunie is een club zonder winstoogmerk

Hoe de kredietunie is opgebouwd is afhankelijk van haar oprichters. Zo zijn er kredietunies waarvan de leden en het bestuur uit allemaal soortgelijke bedrijven bestaan die collega-ondernemers willen helpen om te innoveren, maar ze kunnen ook  regionaal gebonden zijn. Vrijwel altijd zijn ze zonder winstoogmerk of eigen doelstelling anders dan het de leden makkelijker maken om te ondernemen.

Omdat ze uit de regio of branche komen, is de kredietbeoordeling al snel maatwerk. Er worden ook hier geen kredieten verstrekt waarvan de verwachting is dat de ondernemer deze niet kan terugbetalen maar in tegenstelling tot een leningaanvraag bij de bank ben je hier dus niet afhankelijk van landelijke gemiddeldes of een geheimzinnige blackbox waaruit een ja of nee komt. Je krijgt hier inzicht in de beoordeling van je onderneming.

Naast krediet ook veel begeleiding

coöperatie die naast een lening ook begeleiding biedtDaarnaast werken kredietunies vaak met coaches en mentoren. Je wordt niet alleen tijdens de kredietbeoordeling onder de loep genomen, maar gedurende de hele looptijd is er (de mogelijkheid tot) contact. Hierdoor kan een kredietunie snel schakelen als de vooruitzichten minder zijn, of zelfs tussentijds advies geven van ervaren ondernemers uit het vak of de regio.

Een aanvrager van krediet wordt vaak lid van de kredietunie. Soms geeft dat weer stemrecht in andere aanvragen of ontwikkelingen, al worden deze vaak door het bestuur behandeld en stemmen leden alleen periodiek over het handelen van het bestuur. Bij een aanvraag heeft die inzage in jouw cijfers, maar daar blijft het vaak tot beperkt. Je hebt natuurlijk liever niet dat al jouw concurrenten weten hoe jij er financieel voorstaat met je onderneming.

Een kredietunie is meestal een vrij simpele en transparante organisatie. Het bestuur en de leden bestaan uit betrokken ondernemers uit de branche of regio en het aantal taken is meestal beperkt tot enkel kredietverlening. Soms zijn ze ook nog aangevuld met kennisdeling of zeer gerelateerde zaken zoals verzekeringen of andere direct risico spreidende zaken. Incidenteel worden ook politieke of maatschappelijke (regionale) zaken in een kredietunie behandeld.

Landelijke vereniging van samenwerkende kredietunies

Naast alle losse kredietunies is er ook een landelijke Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Deze biedt ondersteuning aan haar leden. Zo is er voor elke kredietaanvraag ondersteuning door professionele kredietbeoordelaars. Daarnaast heeft de vereniging een landelijk backoffice die het hele kredietverleningsproces ondersteunt en het beheer uitvoert voor de kredietunies. Daarnaast  werkt deze samen met de overheid en regelt het kennisoverdracht tussen de verschillende kredietunies onderling.

Gerelateerde berichten