Combined Shape menu

Kredietunies

Om als ondernemer kapitaal bij een bank los te peuteren is in veel gevallen onderpand nodig. Bij investeerders zijn er soms grote ambities nodig. Daartussen kun je denken aan oplossingen als bekenden, crowdfunding of andere toch meer creatieve alternatieven. Gek dat voor een gemiddelde onderneming die krediet zoekt geen standaardoplossing is. Tenminste, dat zijn sommige ondernemers van mening. Zij besloten dan ook om gezamenlijk een kredietunie te starten.

Een kredietunie is eigenlijk niets nieuws. In de kern is het de basis waarop bijvoorbeeld een coöperatie als de Rabobank is gebouwd. Ook in de agrarische sector komen nog veel coöperaties voor. Van oorsprong zijn dit organisaties zonder winstoogmerk of zonder belangen anders dan het stimuleren van de branche. Kredietunies die in de 21e eeuw worden opgericht hebben soortgelijke wortels. Het zijn organisaties zonder belangen anders dan het vinden van kapitaal makkelijker te maken om zo ondernemerschap te stimuleren.

Kortgezegd zijn kredietunies dus samenwerkingsorganen van ondernemers die niet langer afhankelijk willen zijn van banken of investeerders. Zeker in de crisisjaren waarin het aankloppen bij banken voor sommige ondernemers onmogelijk is geworden zoeken zij elkaar weer steeds meer op. Door elkaar te helpen met het vinden van kapitaal is de oude coöperatieve gedachte terug van weggeweest.

Kredietunie clubs zonder winstoogmerk
Hoe de kredietunie is opgebouwd is afhankelijk van haar oprichters. Zo zijn er kredietunies die allemaal soortgelijke bedrijven zijn en elkaar willen helpen om te innoveren, maar in de meeste gevallen zijn ze regionaal gebonden. Vrijwel altijd zijn ze zonder winstoogmerk of eigen doelstelling anders dan het de leden makkelijker maken om te ondernemen. Door risico’s van kredietverstrekking met elkaar op te vangen zijn de risico’s klein en dus is het papierwerk beperkt. Dat maakt dat kredietverlening via zo’n samenwerkingsorgaan veel goedkoper en makkelijker kan dan het verkrijgen van krediet via de bank.

Wel moet de aanvrager van krediet vaak lid worden van de kredietunie. Soms geeft dat weer stemrecht in andere aanvragen of ontwikkelingen, al worden deze in veel gevallen door de bestuurders al behandeld en wordt er alleen periodiek gestemd over het handelen van het bestuur. Vaak zijn vooraf de voorwaarden van kredietaanvragen al bekend, zodat het inzicht geven van je totale financiële cijfers aan ondernemers uit de hele regio wordt tegengegaan. Je hebt natuurlijk liever niet dat al jouw concurrenten weten hoe jij er financieel voorstaat met je bedrijf!

In de meeste gevallen is de kredietunie een vrij simpele en transparante organisatie. Het bestuur en de leden bestaan uit betrokken ondernemers uit de branche of regio en het aantal taken is meestal beperkt tot enkel kredietverlening. Soms zijn ze ook nog aangevuld met kennisdeling of zeer gerelateerde zaken zoals verzekeringen of andere direct risico spreidende zaken. Incidenteel worden ook politieke of maatschappelijke (regionale) zaken in een kredietunie behandeld.