Lendahand

Kredietunies

Kredietunies zijn verenigingen die als doel hebben om ondernemers te steunen bij het vinden van krediet. Ze kunnen regionaal opereren, zoals de Kredietunie Drenthe, of gericht zijn op een branche of onderwerp, zoals de Kredietunie Bakkerij. Kredietunies werken samen zodat ze meer slagkracht hebben en techniek of kosten kunnen delen, maar elke kredietunie is ook een zelfstandige organisatie.

Om als ondernemer kapitaal bij een bank los te peuteren is in veel gevallen onderpand nodig. Bij investeerders zijn er soms grote ambities nodig. Daartussen kun je denken aan oplossingen als bekenden, crowdfunding of andere toch meer creatieve alternatieven. Gek dat voor een gemiddelde onderneming die krediet zoekt geen standaardoplossing is. Tenminste, dat zijn sommige ondernemers van mening. Zij besloten dan ook om gezamenlijk een kredietunie te starten.

Wat is een kredietunie?

De Rabobank begon als boerenleenbank
De Rabobank begon als boerenleenbank.

Een kredietunie is eigenlijk niets nieuws. In de kern is het de basis waarop bijvoorbeeld een coöperatie als de Rabobank is gebouwd. Ook in de agrarische sector komen nog veel coöperaties voor. Van oorsprong zijn dit organisaties zonder winstoogmerk of zonder belangen anders dan het stimuleren van de branche. Kredietunies die in de 21e eeuw worden opgericht hebben soortgelijke wortels. Het zijn organisaties zonder belangen anders dan het helpen van bedrijven met vinden van kapitaal.

Kortgezegd zijn kredietunies dus samenwerkingsorganen van ondernemers die niet langer afhankelijk willen zijn van banken of investeerders. Door elkaar te helpen met het vinden van kapitaal is de oude coöperatieve gedachte terug van weggeweest.

Kredietunies nog onbekend bij het mkb

Een bestaande coöperatieve gedachte is terug, maar zal zich wel nog moeten bewijzen. In de praktijk wordt er nog maar mondjesmaat krediet verleend. In 2018 bleek dat kredietunies, sinds de oprichting, 7,7 miljoen hadden uitgezet. Vergeleken met crowdfunding, wat veel overeenkomsten heeft maar jaarlijks goed is voor honderden miljoenen, is dat een klein bedrag. Overigens heeft dat vooral te maken met het feit dat kredietunies nog relatief onbekend zijn.

Andere alternatieve financieringsvormen zijn vaak gelanceerd door commerciële bedrijven die direct marketingbudgetten inzetten en snel veel ondernemers bereiken. Kredietunies draaien op mensen uit het vak of de regio. Die doen het tijdens de startfase dus naast hun reguliere werk. Pas bij verdere groei kan betaalde ondersteuning worden ingezet. Voor sommige kredietunies werkt deze manier van opstarten, maar voor anderen duurt het daardoor lang om te starten. Van de 26 kredietunies die ons land telt waren er halverwege 2018 15 die actief krediet verstrekken.

Kredietunie is een club zonder winstoogmerk

Hoe de kredietunie is opgebouwd is afhankelijk van haar oprichters. Zo zijn er kredietunies die allemaal soortgelijke bedrijven zijn en elkaar willen helpen om te innoveren, maar ze kunnen ook  regionaal gebonden zijn. Vrijwel altijd zijn ze zonder winstoogmerk of eigen doelstelling anders dan het de leden makkelijker maken om te ondernemen.

Omdat ze uit de regio of branche komen, is de kredietbeoordeling al snel maatwerk. Er worden ook hier geen kredieten verstrekt waarvan de verwachting is dat de ondernemer deze niet zal kunnen terugbetalen maar in tegenstelling tot een leningaanvraag bij de bank ben je hier dus niet afhankelijk van landelijke gemiddeldes of een geheimzinnige blackbox waaruit een ja of nee komt. Je krijgt hier inzicht in hoe je bedrijf wordt beoordeeld.

Naast krediet ook veel begeleiding

Daarnaast werken kredietunies vaak met coaches en mentoren. Je wordt niet alleen tijdens de kredietbeoordeling onder de loep genomen, maar gedurende de hele looptijd is er (de mogelijkheid tot) contact. Hierdoor kan er sneller worden geschakeld als de vooruitzichten minder zijn, of zelfs tussentijds advies worden verkregen van ervaren ondernemers uit het vak of de regio.

Een aanvrager van krediet wordt vaak lid van de kredietunie. Soms geeft dat weer stemrecht in andere aanvragen of ontwikkelingen, al worden deze in veel gevallen door de bestuurders al behandeld en wordt er alleen periodiek gestemd over het handelen van het bestuur. Vaak zijn vooraf de voorwaarden van kredietaanvragen al bekend, zodat het inzicht geven van je totale financiële cijfers aan ondernemers uit de hele regio wordt tegengegaan. Je hebt natuurlijk liever niet dat al jouw concurrenten weten hoe jij er financieel voorstaat met je bedrijf!

In de meeste gevallen is de kredietunie een vrij simpele en transparante organisatie. Het bestuur en de leden bestaan uit betrokken ondernemers uit de branche of regio en het aantal taken is meestal beperkt tot enkel kredietverlening. Soms zijn ze ook nog aangevuld met kennisdeling of zeer gerelateerde zaken zoals verzekeringen of andere direct risico spreidende zaken. Incidenteel worden ook politieke of maatschappelijke (regionale) zaken in een kredietunie behandeld.

Landelijke vereniging van kredietunies

Naast alle losse kredietunies is er ook een landelijke Vereniging van Samenwerkende Kredietunies. Deze biedt veel ondersteuning aan haar leden. Zo is er voor elke kredietaanvraag ondersteuning door professionele kredietbeoordelaars. Daarnaast heeft de Vereniging een landelijk backoffice die het hele kredietverleningsproces ondersteunt en het beheer uitvoert voor de kredietunies. Verder zorgt deze voor samenwerking met de politiek, overheid en kennisoverdracht tussen de verschillende kredietunies onderling.