Hedgefunds

Beleggingsmaatschappijen die actief inspelen op veranderingen bij bedrijven worden soms hedge funds genoemd. Soms zetten ze zelfs de veranderingen zelf in gang. Regelmatig komen deze hedgefondsen hiermee negatief in het nieuws.

Wat is een hedgefund?

hedgefundsNet als andere investeringsmaatschappijen investeert een hedgefund in andere ondernemingen met als doel om meer rendement op het kapitaal te realiseren. Het verschil met andere investeerders is dat een hedgefund het daarbij laat terwijl een investeringsmaatschappij vaak ook op zoek is naar functionele meerwaarde.

Daardoor kun je een hedgefund beter vergelijken met een beleggingsmaatschappij, al is een hedgefonds meestal écht actief uit op het behalen van rendement op het vermogen. Net als investeringsmaatschappijen probeert het bedrijven om bepaalde financiële keuzes te maken waarbij het meer rendement maakt.

Meerwaarde van een investeringsmaatschappij

Het kapitaal van een investeringsmaatschappij is meestal echt nodig. Bijvoorbeeld om een grote uitgave als een overname of groeiplan te financieren. Investeringsmaatschappijen beoordelen of hun geld echt nodig is. Zo kijken ze ook naar de ondernemer, de plannen en de groeimogelijkheden van de onderneming.

Bij een hedgefund is dit meestal beperkt. Die belegt alleen in aandelen als het verwacht dat dat de waarde hiervan stijgt, net zoals particulieren dat doen op de beurs. Of dat dankzij hun kapitaal gebeurt, hoeft daarbij niet doorslaggevend te zijn.

Door te beleggen brengt een hedgefund meer kapitaal naar bedrijven. Dat kan een positieve invloed hebben op de koers of de markt. Bedrijven waarin wordt belegd hebben meer liquiditeit doordat het hedgefund aandelen koopt, en kapitaal biedt op verschillende manieren direct meerwaarde voor een onderneming.

Hedgefund positief of agressief?

Children’s Investment Fund FoundationIn theorie heeft een hedgefund, net als een beleggingsfonds, een positieve invloed op de markt. Vaak is de missie van de organisatie ook deels idealistisch. Op het eerste gezicht vertonen veel hedgefondsen naar buiten toe idealen die vergelijkbaar zijn met met goede doelen. Toch is er ook veel kritiek op de werkwijze van veel van deze beleggingsfondsen.

Sommige van deze fondsen beheren tientallen miljarden. Een bekend voorbeeld is het Children’s Investment Fund (TCI). De missie van deze organisatie beschrijft dat het bestaat om de kinderen van nu een toekomst te bieden. Jaarlijks geeft het fonds miljoenen aan het Children’s Investment Fund Foundation.

Dat is een stichting die ook gesteund wordt door doelen zoals de Elton John Aids Foundation, Bill en Melissa Gates Foundation en het Princess Diana Memorial Fund. Dat klinkt goed, al beheert het fonds zo’n 50 miljard dollar en is de bijdrage vanuit het fonds dus slechts een half tot één procent van het vermogen.

Twijfelachtige reputatie

Hedgefondsen hebben soms een twijfelachtige reputatieMet zoveel kapitaal kun je echt verschil maken en daarbij heeft het vaak een minder duurzaam karakter. Met haar investeringen haalt het Children’s Investment Fund vaak het nieuws omdat het keuzes maakt die misschien op korte termijn rendement opleveren, maar voor de bedrijven waarin het investeert op lange termijn ook heel slecht kunnen uitpakken.

Grote hedgefunds, vergelijkbaar met deze, hebben door hun zakelijke aanpak waarbij ze de directie van bedrijven soms deels buitenspel zetten, een twijfelachtige reputatie gekregen.

Hedgefondsen willen rendement

Natuurlijk is het aan de aandeelhouders om hun vermogen te verdedigen. Het streven naar rendement is bij beleggen geen schande. Ook mag je als aandeelhouder van je laten horen, als je ontevreden bent over een directie. Ook directies maken fouten, en daar mag je ze aanspreken.

Actieve aandeelhouders en dus ook hedgefunds kunnen heel positief werken. Maar bedrijven zitten er niet altijd op te wachten. Die hebben soms zelfs speciale strategische plannen opgesteld, ook wel gifpil constructies genoemd, om activistische aandeelhouders buiten te houden.

Hedgefunds kunnen invloed uitoefenen als ze denken dat dit het rendement van hun kapitaal verbetert. Zo kunnen ze overnames aanwakkeren, juist tegenhouden en bij ontevredenheid over de directie van bedrijven waarin ze investeren ook zomaar los van het bestuur van bedrijven zelf actie ondernemen. Meestal door het aanzetten van aandeelhouders om in te stemmen met grote structurele wijzigingen in bedrijven. Puur om het hoogste rendement te behalen op het kapitaal.