Combined Shape menu

Hostile takeover

Hostile takeovers zijn relatief zeldzaam. In verreweg de meeste gevallen wordt een bedrijf niet zomaar overgenomen maar stond het al te koop, is er sprake van een fusie of samenwerking of zijn er andere redenen waarom het voor beide partijen beter is om samen verder te gaan. Soms kan het echter ook voorkomen dat de partij die overgenomen wordt, daar vooraf niet mee heeft ingestemd. Zo’n mogelijke overname wordt een hostile takeover genoemd.

Hostile takeover: Een overname zonder instemming
De letterlijke vertaling van ‘hostile takeover’ komt nog het meest in de buurt van ‘overval’. Het is een overname in de vorm van een aanval. Toch hoeft het niet altijd agressief te gebeuren. Veel hostile takeovers zijn simpelweg een soort overname die maar vanaf een kant geïnitieerd wordt. De te overnemen partij heeft dan geen (goedkeurende) reactie gegeven.

Bedrijven die het een tijdje goed hebben gedaan, een beursnotering hebben behaald en vervolgens in het slop terecht zijn gekomen, maken de meeste kans op een hostile takeover. Het bestuur heeft niet altijd meer het vertrouwen van alle aandeelhouders en de groeiperiode heeft vaak gezorgd voor veel aandelen waardoor het eigendom enorm versplinterd is geraakt.

Bedrijven waarbij de aandelen niet meer in eigen bezit zijn en er dus een meerderheid van diezelfde aandelen valt te behalen door simpelweg te beleggen op de beurs en door het benaderen van aandeelhouders. Mensen en bedrijven die investeren puur om het rendement zullen graag willen verkopen als de biedende partij flink meer biedt dan marktwaarde. Op die manier kan het voorkomen dat het bestuur geen of weinig invloed heeft op een overname.

Hostile takeover enorm risicovol
Een hostile takeover kan flink verkeerd gaan. Zowel voor het bedrijf dat wordt overgenomen als voor de partij die het overneemt. Voor de kopende partij is het vooral een risico. Doordat het bestuur van het bedrijf dat ze willen overnemen niet meewerkt, kan het zijn dat niet alle cijfers bekend zijn en na de overname er veel goodwill verloren is gegaan. Veel hostile takeovers worden dan ook gedaan om waardevaste zaken. Zoals eigendommen (patenten/product/merk/octrooien) of het uit de markt halen van een concurrent.

Vandaar dat het meestal voorkomt bij bedrijven waar relatief weinig te verliezen is. Als het imago toch al wat is afgezwakt en het personeel al bekend is met een identiteitscrisis of groeistop zijn ze eerder geneigd om een nieuwe baas met hoop te verwelkomen dan wanneer alles wel goed gaat.

Voordelen hostile takeover
Alhoewel er veel meer onduidelijk is zijn er ook voordelen aan een hostile takeover. Zo kan de overname veel sneller als het niet telkens overlegd moet worden met het over te nemen bedrijf en bestuur en is met een eenzijdig overleg de kans op informatielekken ook vele malen kleiner. Op die manier is een hostile takeover soms goedkoper, dan wanneer er maandenlang openbaar onderhandeld wordt en de huidige aandeelhouders precies weten wanneer er welke uitkomst zal zijn.