Bedrijfswaarde berekenen

Je bedrijfswaarde bepalen is een spannend proces. Met name bij het onderhandelen met een investeerder of koper is de waardebepaling complex. Helaas is er niet één vaste methode. Het hangt onder andere af van het moment, de reden en de markt. Al kun je wel een indicatie van de ondernemingswaarde berekenen.

Inhoud:

Wat is mijn bedrijf waard?

bedrijfswaarde berekenen: hoeveel is mijn bedrijf waard?Regelmatig staan er berichten in de media over startups die miljoenen hebben opgehaald bij investeerders of juist grote spelers die weer voor miljoenen een veelbelovend bedrijf overnemen.

Er zijn genoeg bedrijven overgenomen voor enorme bedragen. Hoe maak je nu een goed onderbouwde waardering en hoeveel is jouw bedrijf waard?

Er zijn verschillende methoden waarmee je kunt berekenen wat je bedrijf waard is. Al blijft het altijd bij een schatting.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Je ondernemingswaarde berekenen

Eigenlijk is ‘wat de gek er voor geeft’ de enige realistische manier om een bedrijfswaarde te bepalen. Wel zijn de factoren vooraf te beïnvloeden. Als je weet dat je jouw bedrijf wilt verkopen, kun je met enkele vuistregels wel vooraf werken aan het verbeteren van de bedrijfswaarde.

De eerste indicatie is bijvoorbeeld vaak gebaseerd op je omzet, winst en balanswaarde. Om je gelijk een idee te geven van de waarde van je bedrijf kun je eens kijken naar het gemiddelde van:

  • Vijf keer de nettowinst
  • Je jaaromzet
  • Intrinsieke waarde + twee keer de nettowinst

Vaak geeft het gemiddelde van deze waardes een goede eerste indicatie. Toch is een bedrijfswaardering maatwerk. Niet alleen je winstmarge en omzet zijn belangrijk, de waarde van je bedrijf hangt ook af van de persoon die de berekening maakt, het moment van waarderen en de reden waarom je het berekent.

Methodes om de waarde te bepalen

waarde van een bedrijf bepalenWil je meer dan bovenstaande indicatie? Er zijn voldoende verschillende methodes waarmee je gedetailleerder kunt berekenen van wat je bedrijf waard is. Daarvan is de methode die beide partijen een goed gevoel geeft de beste.

Want los van het berekenen van de contante waarde of balanswaarde is de waardering van een niet-beursgenoteerd bedrijf een subjectief begrip. Totdat er werkelijk een overname plaatsvindt kan geen enkele waarderingsmethode exact de uiteindelijke verkoopprijs bepalen.

Er zijn veel methodes om te berekenen wat je bedrijf waard is, maar meer dan een inschatting geven ze niet.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Bedrijf waarderen op basis van het verleden

Een manier om de bedrijfswaarde te bepalen is door te kijken naar het historische cijfers. Met name banken gebruiken graag deze waarderingsmethode. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de hoogte van krediet. Het is dan een optelsom van (genormaliseerde) winsten van de afgelopen twee tot maximaal vijf jaar.

Hoeveel jaar er wordt gebruikt is afhankelijk van de branche en de vastigheid van inkomen. Voor ondernemers die extra krediet aanvragen, kan dit een succesvolle vorm van bedrijfswaardering zijn. Het is een relatief veilige vorm van het bepalen van de waarde van de onderneming.

wat is mijn bedrijf waard?

Waarderen van de intrinsieke waarde

Een methode om een bedrijf te waarderen is door te kijken naar de balans. Hiermee bereken je eenvoudig de boekwaarde of intrinsieke waarde. De balans geeft de huidige schulden en eigendommen van een onderneming weer van een moment. Hoeveel eigen vermogen staat er vandaag op de balans? Als je de schulden aflost wat blijft er dan nog over? Dit is voor de belastingdienst de meest gebruikelijke methode.

Je kunt de waarde van je bedrijf bepalen met je balans.

Economic value added (EVA)

Een andere bekende vorm van waardebepaling is de Economic value added (EVA). Hiermee bereken je de waarde van aandelen als deze niet beursgenoteerd zijn. Deze via merkbescherming vastgelegde vorm van het waarderen van een bedrijf is vrij populair onder accountants. Je berekent het voordeel van de onderneming voor de aandeelhouders op basis van actuele cijfers en de trends die hierin merkbaar zijn.

Waarde van het eigen vermogen

berekenen wat de bezittingen van de onderneming waard zijnDe intrinsieke waarde- en economic value added (EVA)-methode zijn relatief veilige vormen om een bedrijf te waarderen. Al heeft een verkopende partij meestal een hoger bedrag in gedachten. In vergelijking tot de winst die een onderneming uitkeert is het eigen vermogen op een balans soms maar laag en ook het vreemd vermogen levert meestal wel rendement op.

Waarde zoals goodwill, naamsbekendheid of octrooien worden hierin niet meegenomen. Ook de toekomst speelt maar een kleine rol en daarom zijn deze methodes ongeschikt voor een overname of investeerder. Toch worden bovenstaande methodes veel gebruikt. Deels omdat het eenvoudig is om op deze manier te waarderen en de gegevens hiervoor grotendeels publiekelijk openbaar zijn. De balans is bijvoorbeeld bij de KvK te vinden bij een gedeponeerde jaarrekening. Daarom zijn deze methodes ook populair in de media.

Voor investeerders of kandidaat kopers laat je balans nog onvoldoende zien wat het potentieel van je bedrijf is.

Deze methodes zijn eigenlijk alleen interessant voor bedrijven die al heel veel waarde kunnen aantonen. Investeerders kijken er wel naar en als je de onderneming vooraf kunt voorbereiden is het tonen van een goede balans een manier om je bedrijfswaarde sterker te maken. Met name familiebedrijven en andere ondernemingen met veel eigen vermogen kunnen soms een zeer mooie balans realiseren.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

vrije kasstroom berekenen

Toekomstige vrije kasstromen berekenen

De meest populaire methode voor de aandelen-verkopende partij is door de bedrijfswaarde te baseren op toekomstige kasstromen. Door te kijken naar de mogelijke toekomstige winst, omzet of andere waarde verhogende factoren van de toekomst kun je soms op een enorm bedrag uitkomen.

Want een toekomstige waarde is niet alleen afhankelijk van cijfers maar ook van bijvoorbeeld gevoel, de branche, de economie en concurrentie. Investeerders weten vaak allerlei redenen te bedenken om de toekomstige waarde weer omlaag te brengen. Komt bijvoorbeeld al het inkomen uit nieuwe klanten? Dan zakt al snel de verwachte bedrijfswaarde.

Een voorbeeld van een bedrijf met een stabiel inkomen is bijvoorbeeld een assurantiekantoor met vaste klanten die elke maand een vast inkomen opleveren. Bij dit soort bedrijven rekent men vaak wat ruimer en prijzen blijken in deze branche ook meer op de toekomstige realiteit gebaseerd.

Discounted Cash Flow-methode

discounted cashflow berekenenEen bekende manier om de waarde van een onderneming te bepalen voor de toekomst is de Discounted Cashflow-methode (DCF). Hierbij waardeer je het bedrijf op de te verwachten winst en omzet in de komende jaren.
Bij de DCF baseer je de waardering zowel op marktcijfers als recente bedrijfscijfers. Deze trek je vervolgens door op basis van je eigen verwachtingen. Als een bedrijf afgelopen tijd snel groeit en verwacht dat het de groei kan vasthouden dan heeft dit veel invloed op deze berekening.

Binnen het mkb is de DCF-methode een populaire manier om de waarde van een onderneming te berekenen.

Rentabiliteitsmethode

Een manier die veel op de Discounted Cashflow-methode lijkt is de Rentabiliteitsmethode. De manier van rekenen komt veel overeen maar de rentabiliteitswaarde gaat ook uit van de toekomstige winstcapaciteiten van de onderneming. Het neemt hierbij ook meestal de overige voor aandeelhouders belangrijke waardes mee. Zo waardeer je belangrijke eigendommen als een octrooi, merk, domeinnaam of andere potentiële waardevolle onderdelen hierbij ook.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Bedrijfswaarde maximaliseren

waarde verhogenMet het eigen vermogen en toekomstige geldstromen van je onderneming kun je al snel een eerste indicatie berekenen. Voordat een overname plaatsvindt kun je als verkoper dus stappen zetten om de waarde van je bedrijf te maximaliseren.

Naast de inkomsten kun je ook kijken naar goodwill. Denk daarbij aan mogelijke eigendommen als domeinnamen, octrooien of merken. Als een bedrijf groeit kun je ook een deel toekomstperspectief meerekenen.

De waarde van de onderneming is afhankelijk van veel verschillende factoren.

Bij zo’n waardebepaling blijken de eerder genoemde cijfers die de belastingdienst te zien krijgt, nog niet eens de helft van de berekende bedrijfswaarde te zijn. Maar als reactie weten investeerders vaak ook van alles op te voeren waarom een bedrijf juist minder waard is. Van groeiende concurrentie en inzakkende markten tot in het verleden opgelopen boetes of negatieve publiciteit van jaren geleden.

Zelf je bedrijfswaarde berekenen

zelf de waarde berekenenHet is altijd slim om een externe partij je bedrijf te laten waarderen. Ook bij het contact met potentiële kopers biedt ondersteuning vaak meerwaarde. Zelf ben je te emotioneel betrokken bij de onderneming.

Toch kan het wel interessant zijn om te weten waar je zoal op moet letten. Bij de meeste methoden zijn bijvoorbeeld de balans of winstcijfers van de laatste jaren ook van invloed. Deze kun je zelf voor een groot gedeelte beïnvloeden.

Zelf ben je vaak te emotioneel betrokken om de juiste waarde te kunnen bepalen.

Ook het type beoordelaar die je besluit in te huren kan van belang zijn bij de waardebepaling van je bedrijf. Zo kijkt een accountant anders tegen je onderneming aan dan een marketingspecialist, een investeerder, of een bank. Elke waarde-specialist heeft zijn eigen methode om de waarde van een bedrijf te bepalen.

Laat je zeker niet tegenhouden door een te positieve of negatieve adviseur, overnamekandidaat of investeerder. Een overname of investering is een grote stap, en als het gevoel niet goed is dan zijn de cijfers dit meestal ook niet. Een potentiële kans aan je voorbij laten gaan puur op intuïtie is niets om je voor te schamen. “Better safe than sorry” is een bekende Engelse uitdrukking die hier zeker opgaat.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen over het berekenen van de bedrijfswaarde zijn:

Waarom verschillen de uitkomsten van berekeningen zo sterk?

Je kunt op verschillende manieren je bedrijf waarderen. Welke methode het beste is, hangt af van de reden waarom je de waarde van de onderneming berekent. Vaak is de uitkomst verschillend en niet een van de methodes is goed (of fout). Eigenlijk kun je dus alleen een indicatie van je bedrijfswaarde berekenen.

Zo waardeert de intrinsieke waarde eigenlijk alleen het eigen vermogen. Prima als je voor de bank moet laten zien dat je een lening kunt terugbetalen, maar meestal levert vreemd vermogen ook rendement op.

Een investeerder is vooral benieuwd wat jij in de toekomst gaat verdienen. De toekomstige vrije geldstromen kun je bijvoorbeeld met de discounted cashflow-methode berekenen. De uitkomst hiervan verschilt daarom meestal sterk met de intrinsieke waarde.

Wat is de beste en meest realistische methode?

Welke methode om je bedrijf te waarderen geeft nu de meest realistische waarde en past het beste bij jouw situatie? Geen van allen hoeft zelfs maar in de buurt te komen. Net als alle zaken is ook de bedrijfswaarde pas echt in geld om te zetten als er een koper is, en wat die er voor over heeft is eigenlijk niet berekenbaar.

Neem nu een tweedehands toiletpot. Wat is die waard? Een tientje, hooguit? Maar wat nu als de koningin erop gezeten heeft? Dan is er misschien wel iemand die er honderd euro voor biedt. Dat is niet berekenbaar. Het is niet omdat ‘ie lekkerder zit, langer meegaat of de daad milieubewuster of sneller kan afhandelen. Zo is ook de bedrijfswaarde soms alleen op lucht en gevoel gebaseerd.