Durfinvesteerders willen meer investeren in 2023

Durfinvesteerders willen meer investeren in 2023

Bijna driekwart van de Nederlandse investeringsmaatschappijen voor startups en scale-ups maakt zich zorgen over het verslechterde economische klimaat. Toch blijft de investeringsbereidheid groot. Het gros van hen wil in 2023 evenveel of meer investeringen doen in groeibedrijven tegen een lagere waardering.

Dit blijkt uit een rondvraag van Business Insider bij achttien Nederlandse investeringsbedrijven die jonge groeibedrijven financieren. Onder hen zitten kleinere investeringsclubs, grotere durfinvesteerders en door de overheid gesteunde fondsen.

Ondanks zorgen geen aangepast investeringsbeleid

Na een sterke groei in de afgelopen jaren verwachten economen dat de Nederlandse economie dit jaar minder snel zal groeien. Zo’n 70 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt, de hoge grondstofprijzen, de gestegen rente of terughoudendheid bij collega-investeerders.

80 procent wil investeringsstrategie niet veranderen.

“Wij investeren in de vroege fase en zoeken altijd naar co-financiers of investeerders die het stokje van ons kunnen overnemen”, zegt Tatiana van Lier van Doen Participaties. Ondanks de versoberde economische vooruitzichten geeft 80 procent van de gepeilde investeerders aan hun investeringsstrategie niet te (willen) veranderen. Publieke investeerders geven aan dat het simpelweg hun taak is om geld te steken in bedrijven.

Aandelen van startups lager gewaardeerd

Wel gaven meerdere investeerders aan dat zij startups met een financieringsvraag nu lager waarderen. Door deze lagere waardering krijgen financiers al snel een groter belang in een startup. Bij een lagere waardering krijgt de financier immers meer aandelen voor hetzelfde financieringsbedrag.

Coenraad de Vries van Startgreen Capital verklaart dat de waarderingen de afgelopen vijf jaar onrealistisch hoog werden door het vele goedkope geld. “Dat moet afkoelen, maar dit gebeurt nog maar langzaam.” De Vries biedt startups daarom vaker converteerbare leningen aan, die later kunnen converteren in aandelen tegen een meer bescheiden waardering.

Winstgevendheid boven groei.

Naast de versoberde waarderingen geven investeerders aan kritischer te kijken naar de ‘runway’ van een startup. Oftewel, de periode die een bedrijf kan overbruggen tot er een nieuwe financieringsronde nodig is. Investeerders sturen nu meer op winstgevendheid en minder op groei.

Financiers willen meer investeren in 2023

Vergeleken met 2021 haalden Nederlandse startups vorig jaar ruim de helft minder durfkapitaal op. Waar zij in 2021 in totaal 5,3 miljard euro ontvingen, haalden ze in 2022 maar 2,6 miljard euro op. Wel bleef het aantal investeringen met 415 stuks in 2022 vergelijkbaar met 2021.

Waar er in 2021 vaker investeringen werden gedaan van tientallen miljoenen euro’s, ging er in 2022 juist meer kapitaal naar startups in de vroege fase. Voor 2023 verwacht de helft van de ondervraagden meer investeringen te doen. Zo’n 40 procent verwacht evenveel te investeren.

Linda

Linda

Linda werkt sinds 2015 bij Zietuwel, het bedrijf achter investeerders.nl. Hier houdt ze zich hoofdzakelijk bezig met interviews, events en achtergrondartikelen.

Bekijk alle berichten van Linda

Gerelateerde berichten