menu
Corum Investments

Interesse mkb in alternatieve financiering stijgt 44%

Interesse mkb in alternatieve financiering stijgt 44%

Minstens een derde van het mkb dat financiering zoekt, richtte zich op alternatieve financiering in de tweede helft van vorig jaar. Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar, toen het nog om een kwart van het mkb ging.

Dit blijkt uit de nieuwe financieringsmonitor die is verstuurd naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat vreemd vermogen van oudsher een belangrijke bron van financiering is voor het mkb, maar dat het totale bedrag aan uitstaande leningen van grote banken aan het midden- en kleinbedrijf afneemt. ” Dit suggereert een verandering in het financieringspatroon van bedrijven.”

23% mkb overweegt crowdfunding

Die verandering wordt deels verklaard door de toename van alternatieve financiering in het mkb. Uit de tweede financieringsmonitor van dit jaar blijkt dat 36 procent van het mkb toekomstige financiering probeert te verkrijgen via alternatieve bronnen zoals crowdfunding. Bij microbedrijven alleen is dit percentage zelfs 40 procent. Ook blijkt uit de cijfers dat 23 procent van het mkb financiering probeert te verkrijgen via specifiek crowdfunding, terwijl 7 procent het probeert via business angels of informal investors.

De verwachte financieringsbehoefte van het mkb voor dit jaar bedraagt ongeveer 14 miljard euro, wat nagenoeg evenveel is als in de eerdere edities van de financieringsmonitor. Het microbedrijf is goed voor ruim de helft van dit bedrag. Maar dit type bedrijven denkt uiteindelijk maar 80 procent daadwerkelijk te realiseren.

79% mkb heeft geen financieringsbehoefte

De monitor laat overigens ook zien dat 79 procent van het mkb helemaal geen verwachte financieringsbehoefte heeft het komende jaar. En als er wel een vraag naar extra geld is, is dit bij 4 procent van het mkb voor het eigen vermogen, terwijl 10 procent op zoek is naar versterking van het vreemd vermogen. De overige 7 procent zoekt beide.

Het financiering behoevende mkb is vooral op zoek naar kapitaal voor bedrijfsmiddelen (34%) en werkkapitaal (32%). Groei en overnames (25%) en huisvesting (24%) zijn iets minder in trek.

Financieringsbehoefte van het mkb in 2017.
Financieringsbehoefte van het mkb in 2017.

Reacties