AFM wil dat crowdfundingplatforms beter informeren

AFM wil dat crowdfundingplatforms beter informeren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht van de crowdfundingplatforms in ons land dat ze beter inzicht geven in wanbetalingen, zodat consumenten beter op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s die crowdfunding met zich meebrengt. Nu focussen crowdfunding-websites met hun informatieverstrekking vooral op de kansen en minder op de risico’s, aldus de AFM.

En dat moet de komende maanden echt gaan veranderen, zo vindt de autoriteit. Een aantal platforms heeft inmiddels al stappen ondernomen om meer informatie te verschaffen over het uitblijven van betalingen en de impact daarvan op het netto rendement. Maar volgens de AFM is er nog ruimte voor verbetering voor de crowdfunding-branche.

Betalingsachterstanden inzichtelijk weergeven

De autoriteit verwacht van de sector dat ze betalingsachterstanden inzichtelijk weergeven en de impact op het verwachte rendement tijdig weergeven. Uit de informatie op een crowdfunding-platform moet duidelijk zijn wat de verhouding is tussen aflossing, rente- en dividendbetalingen aan de ene kant en wanbetalingen aan de andere kant.

Vaak wordt nu nog de verhouding tussen wanbetalingen en de totale bemiddelde som weergegeven, maar dat geeft volgens de AFM een te beperkt beeld. “Als betalingsachterstanden niet tijdig worden gekwalificeerd als wanbetaling, komen risico’s pas laat tot uitdrukking in gepresenteerde wanbetalingspercentages.”

‘Eerlijke informatie past bij volwassener opererende sector’

De AFM wil dus dat het duidelijk wordt wat het effect is van de wanbetalingen en kosten op het uiteindelijke netto rendement. “Als deze informatie op een eerlijke en duidelijke manier wordt gepresenteerd, kan dit bijdragen aan meer realistische verwachtingen van de opbrengst van een investering. Dit past ook bij een volwassener opererende sector”, zo stelt het.

Concreet verlangt de AFM dat crowdfundingplatforms in ieder geval deze informatie duidelijk op de site vermelden:
– de totale bemiddelde som
– aflossingen en uitbetaalde rente
– het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen
– een uitsplitsing van betalingsachterstanden
– het bedrag dat nog afgelost moet worden.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten