Code-V gaat vrouwelijke ondernemers ondersteunen

Code-V gaat vrouwelijke ondernemers ondersteunen

Onder de naam Code-V: Versnelt Vrouwelijk Ondernemerschap, is een nieuw initiatief gestart om het groeipotentieel van vrouwelijke ondernemers in Nederland te ondersteunen en versnellen. Verschillende investeerders, brancheverenigingen en ministeries hebben steun toegezegd.

Code-V faciliteert een ecosysteem waarin alle vrouwelijke ondernemers in Nederland hun volledige groeipotentieel kunnen benutten. De verbintenis wil onder andere het maatschappelijk bewustzijn over de ongelijke (financiële) behandeling tussen vrouwelijke en overige ondernemers vergroten.

vrouwen ervaren meer en andere drempels in het ondernemerschap.

En dat is nodig, want in Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak, aldus Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Ondernemers die zich niet identificeren als man

Code-V steunt vrouwelijke ondernemers, en hanteert daarbij een definitie waarbij:

  • minstens 51% van de aandelen in eigendom is van iemand die zich niet identificeert als man.
  • OF waarvan de UBO een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) is;
  • OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de (mede) oprichter is en een blokkerende stem heeft ten aanzien van besluiten genomen door de rechtspersoon;
  • OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de CEO is.

Het put inspiratie uit een vergelijkbaar initiatief uit het Verenigd Koninkrijk, dat leidt tot een significante jaarlijkse groei van het aantal startende vrouwelijke ondernemers in het land.

Verplichtingen ondertekenaars

Ondertekenaars van het initiatief gaan de verplichting aan om initiatieven te nemen waarmee het de dienstverlening naar vrouwen toegankelijker maakt. Ook moet een senior managementteam zich bezighouden met het ondersteunen van gelijke kansen naar vrouwelijke ondernemers toe.

Na het einde van het kalenderjaar dienen de ondertekenaars gegevens te verstrekken over de financieringsactiviteiten aan vrouwelijke en overige ondernemers. Het initiatief roept nu anderen op om zich ook aan te sluiten.

Financiers gevraagd als ondertekenaar

Code-V wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNO-NCW, de vereniging van Business Angels Netwerken Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, Stichting MKB Financiering en verschillende investeringsmaatschappijen, partners en andere stakeholders.

Dirkjan

Dirkjan

Eigenaar van Eurolutions en zelf actief als business angel en belegger in vastgoed, aandelen en crowdfundingprojecten.

Bekijk alle berichten van Dirkjan

Gerelateerde berichten