Crowdfunding in België

Crowdfunding in België wordt alsmaar populairder. Deze vorm van financiering wordt steeds vaker ingezet door zowel bedrijven als particulieren. En met de taxshelter is er een fiscaal voordeel mogelijk voor het verstrekken van kapitaal via erkende crowdfundingplatforms.

Dat crowdfunding in België een steeds grotere rol speelt, werd de Vlaamse overheid een aantal jaar geleden ook duidelijk. In 2013 deed het onderzoek naar crowdfunding, en daaruit kwam naar voren dat deze vorm van alternatieve financiering duidelijk potentieel heeft.

De overheid zag voor haarzelf vier taken weggelegd, die ertoe moest leiden dat de groei van crowdfunding verder kon worden gestimuleerd. Door middel van informeren, het stimuleren van samenwerking, het stimuleren van tussenvormen zoals kredietunies en het optimaliseren van de regelgeving moest crowdfunding in België verder kunnen groeien.

Belastingvoordeel bij crowdfunding

Op 1 februari 2017 ging er in België een wet van kracht waardoor particulieren, die via een crowdfundingplatform kapitaal verschaffen, een fiscaal voordeel kunnen krijgen. Het Belgische crowdfundingplatform MyMicroInvest was in mei de eerste in België die door toezichthouder FSMA de benodigde erkenning kreeg hiervoor.

Cijfers van crowdfunding in België

Crowdfunding in België - de cijfersIn 2016 was crowdfunding in België qua opgehaalde bedragen verdrievoudigd ten opzichte van een jaar daarvoor. Waar crowdfunding in 2015 nog goed was voor 10 miljoen euro, was het opgehaalde bedrag in 2016 alweer opgelopen tot 29,9 miljoen euro. Een jaar later werd die groei helaas niet doorgezet. In 2017 werd namelijk in België 24,9 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. In dat jaar vond er ook een verschuiving plaats. Daar waar crowdfunding in de vorm van aandelen nog de grootste vorm was in 2016, daar was een jaar later meer geld opgehaald met leningen.

Driekwart Belgen bekend met crowdfunding

In oktober van 2017 werd uit een onderzoek duidelijk dat driekwart van de Belgen bekend is met crowdfunding en dat meer dan één op de tien al eens een crowdfundingproject had gesteund. Ook bleek dat ongeveer twee derde geen enkel crowdfundingplatform van naam kende.

Onder de mensen die dit wel konden, was Kickstarter het meest genoemde crowdfundingplatform, gevolgd door Gofundme, Kiss Kiss Bank Bank en Indiegogo maar er zijn ook enkele platformen die zich specifiek richten op de Belgische markt zoals Spreds, CroFun en Socrowd.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten