‘Crowdfundingplatforms geven onvoldoende informatie’

‘Crowdfundingplatforms geven onvoldoende informatie’

Crowdfundingplatforms geven beleggers weinig inzicht, waardoor de mogelijke rendementen en risico’s niet altijd even duidelijk zijn. Vaak worden ook bruto rendementen wel vermeld, maar de kosten niet.

Dit soort belangrijke informatie over te crowdfunden projecten ontbreekt vaak op de crowdfundingplatforms door een gebrek aan regels. Het Financieele Dagblad heeft de 25 grootste platforms onderzocht en kwam tot de conclusie dat ze bij individuele projecten wel heel duidelijk het verwachte rendement vermelden, maar dat beleggers vaak goed moeten zoeken naar de kosten die crowdfunding met zich meebrengt.

Beleggers kunnen keerzijde belegging lastig inschatten

“Bovendien lopen bedrijven in nood achterstanden op bij rentebetalingen en aflossingen. Daardoor krijgen beleggers hun geld later, of ontvangen ze minder dan was voorgespiegeld. Door de coronacrisis lopen de betalingsachterstanden soms op tot 10 procent van de uitstaande leningen”, zo schrijft de krant.

Door de crisis lopen de betalingsachterstanden soms op tot 10 procent van de leningen.

Ook op het gebied van risicoanalyse kan het volgens het onderzoek wel wat duidelijker en laat het onderpand ook te wensen over. En hierdoor kunnen beleggers moeilijk inschatten wat de mogelijke nadelen zijn van hun belegging.

‘Risico’s investeringsvoorstellen onderschat’

Financieringsspecialist Lex van Teeffelen vindt ook dat in het geval van investeren in vastgoed crowdfundingplatforms de risico’s van de investeringsvoorstellen onderschatten. En daarbij komt ook dat de jaarcijfers die de geldvragers opgeven vaak helemaal niet recent zijn. En dat is juist extra belangrijk nu met de coronacrisis. Veel bedrijven stonden er vorig jaar heel anders voor dan twee jaar geleden.

Merendeel noemt bruto rendement als eerste

Uit het onderzoek van de krant blijkt dat het merendeel van de platforms (dertien stuks) het bruto rendement als eerste noemt op de website. Vier noemen helemaal geen rendement en acht platforms noemen het netto cijfer als eerste.

En bij slechts zeventien crowdfundingplatforms worden betalingsachterstanden en/of afboekingen gemeld. Dit betekent ook dat bij meer dan een derde (acht platforms) dit soort essentiële informatie ontbreekt.

8 van de 25 crowdfundingplatforms melden geen betalingsachterstand of afboeking.

Beleggers moeten goed zoeken naar risico’s

Ook viel het het FD op dat beleggers goed moeten zoeken naar de risico’s, aangezien veertien van de vijfentwintig geen snelle link in het navigatiemenu hebben opgenomen voor een paragraaf over de risico’s van de belegging.

En dan valt er ook nog wat te zeggen over de getoonde rente bij crowdfundprojecten. Volgens Wouter Weijand, CIO bij Providence Capital, lijkt het vaak een kwestie van toeval hoe die vergoedingen (“van zeg 5 tot 8 procent”) tot stand komen. “Ik kan geen systeem of model achter de prijsstelling ontdekken, dat gekoppeld is aan kredietwaardigheid, looptijd of onderpand.”

En Joost Schmets van beleggersvereniging VEB stelt dat het voor de meeste beleggers onmogelijk is om de risico’s van een investering via een platform in te schatten. “We komen voorstellen tegen waarbij de waardering gelijk staat aan sterrenwichelarij.”

We komen voorstellen tegen waarbij de waardering gelijk staat aan sterrenwichelarij.

Nederland Crowdfunding herkent kritiek niet

Branchevereniging Nederland Crowdfunding werd door de krant ook om een reactie gevraagd en die herkent zich niet in de kritiek. Voorzitter Jeroen ter Huurne is van mening dat crowdfundingplatforms in Nederland wel degelijk transparante informatie verstrekken. “Op alle grotere platforms zijn rendementscijfers terug te vinden.”

Wel geeft hij toe dat het rendement niet altijd op dezelfde manier wordt berekend. Maar volgens Ter Huurne ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de toezichthouder. “Het is jammer dat die niet met voorschriften komt.” Nu is het zo dat de AFM wel toezicht houdt op de platforms, maar niet op individuele voorstellen. De krant schrijft: “Dit najaar volgt een nieuwe, strengere, Europese verordening. De AFM ziet desgevraagd geen reden om daar regels aan toe te voegen.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten