‘Samenwerkende kredietunies goed voor 7,7 miljoen’

‘Samenwerkende kredietunies goed voor 7,7 miljoen’

Afgelopen donderdag vond in Bunnik de Dag van de Kredietunie plaats. Hier werd nog eens duidelijk gemaakt wat de voordelen zijn van kredietunies. Daarnaast werden wat cijfers bekendgemaakt. De resultaten van de verstrekte kredieten zijn zeer goed te noemen. Wel is duidelijk dat er gewerkt moet worden aan het volume.

Kredietunies zijn coöperatieve organisaties met als doel om het bedrijfsleven te financieren, daar waar de bank gaten laat liggen. Ze zijn meestal gericht op een sector, zoals de Kredietunie voor Bakkers, of regionaal, zoals de Kredietunie Drenthe.

Kredietunie verschilt van crowdfunding

Het geld komt uit de omgeving of de branche. Op veel manieren is een kredietunie daarom vergelijkbaar met crowdfunding, waar je ook buiten de bank om gefinancierd kan worden. Maar tijdens de Dag van de Kredietunie wordt wel duidelijk dat er enkele grote verschillen zijn.

Elke kredietunie staat op zichzelf en de werkwijzen en successen zijn zeer uiteenlopend, maar ze hebben een ding gemeen. Het gaat het om ondernemersorganisaties die andere ondernemers écht verder willen helpen met krediet. Dat betekent niet alleen een zak geld, maar ook een meer realistischere kredietbeoordeling en veel begeleiding rond het krediet.

‘Kredietbeoordeling echt maatwerk’

Theo Sturkenboom, voorzitter van de Kredietunie Bakkerij, geeft aan dat een kredietunie anders naar een kredietaanvraag kijkt dan een bank. “Je aanvraag wordt beoordeeld door ondernemers uit het vak. De bank legt jouw cijfers langs een gemiddelde. Wij snappen dat die regionaal, bij een andere bedrijfsgrootte of bij een specialisme op een bepaald vlak, niet altijd opgaat. Wij snappen jouw vak en kunnen dus veel beter inschatten of jouw cijfers wel of niet voldoende zijn voor een kredietaanvraag.”

Ook na het verkrijgen van een krediet blijft een kredietunie coöperatief, vertelt Georgie Friederichs, directeur van de vereniging. “Er wordt een coach aangesteld. Wordt een kredietaanvraag negatief beoordeeld? Dan wordt er uitgelegd waarom of je wordt begeleid naar een andere kredietverstrekker die beter past. Het is dus geen blackbox met ja of nee, je krijgt te horen hoe men naar je onderneming kijkt.”

Cijfers blijven binnenskamers

Je cijfers deel je dus met mensen uit het vak of de regio. Dat is misschien niet altijd wenselijk, maar vergeleken met crowdfunding, waarbij alles open en bloot online wordt gepubliceerd is dit nog relatief besloten. Je hebt inzicht in wie jouw cijfers zien en bij de kredietunies weet men ook wel dat ze dit vertrouwelijk moeten behandelen.

Dat blijkt ook uit de cijfers. Twee van de 77 leningen zijn afgeboekt, één staan op achterstand. Dat lijkt nog veel, maar dit betroffen leningen met een relatief laag volume. Op het totaal van 7,7 miljoen euro is daardoor minder dan 1 procent afgeboekt. Daarmee doen kredietunies het wellicht beter dan het gemiddelde van crowdfundingplatforms.

77 leningen samen goed voor 7,7 miljoen euro

Een laag defaultpercentage is natuurlijk geweldig. Aan de andere kant kun je je afvragen of dit niet ook komt omdat het volume er simpelweg nog niet is. Crowdfunding is inmiddels goed voor honderden miljoenen euro’s voor het mkb en met 7,7 miljoen euro lijkt de interesse voor kredietunies dus nog wel te klein. Friederichs geeft aan dat dit het gevolg is van de manier waarop kredietunies werken. Een crowdfundingplatform is een commerciële bedrijf met marketingbudgetten en fulltime medewerkers. Dat helpt bij het bereiken van naamsbekendheid onder ondernemers.

Kredietunies zijn netwerkorganisaties zonder marketingbudget en groeien dus via hun netwerk. Dat gaat langzamer. Natuurlijk is er veel landelijke ondersteuning. Zo is er voor elke kredietaanvraag ondersteuning door professionele kredietbeoordelaars. Daarnaast heeft de Vereniging een landelijk backoffice die het hele kredietverleningsproces ondersteunt en het beheer uitvoert voor de kredietunies.

‘Groei van kredietunies moet uit netwerk komen’

Maar verder draaien kredietunies op mensen uit het vak of de regio. Die doen het tijdens de startfase dus naast hun reguliere werk. Pas bij verdere groei kan betaalde ondersteuning worden ingezet. Voor sommige kredietunies werkt deze manier van opstarten, maar voor anderen duurt het daardoor lang om te starten. Van de 26 kredietunies zijn er nu 15 die actief krediet verstrekken.

Het leuke is wel dat kredietnemers op den duur ook kredietverlener willen en kunnen worden. Daardoor is de verwachting dat kredietunies van binnenuit op een mooie manier verder kunnen groeien. Daarnaast is de relatie met financieel adviseurs belangrijk. Die kunnen zorgen voor aanvragen, ondernemers wijzen op de mogelijkheden van kredietunies en zo de hoeveelheid en kwaliteit van aanvragen verbeteren.

Kredietunies hebben dus wel een zeer mooie insteek en positie in de markt. De start is gemaakt en met 77 leningen is er ook voldoende ervaring opgedaan om nu een volgend niveau te kunnen bereiken. Maar om echt verschil te kunnen maken in het mkb moet het volume er nu wel komen.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten