Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar nemen corona-maatregel

Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar nemen corona-maatregel

Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar gaan tijdelijk hun beleid aanpassen vanwege het coronavirus. Hiermee willen ze voorkomen dat veel leningnemers in financiële problemen komen. Collin Crowdfund gaat de aflossingsverplichtingen opschorten en Geldvoorelkaar begint eerst met haar depotregeling.

Collin Crowdfund, die eerder deze maand de duizendste lening sinds de start in 2014 verstrekte, schreef vorige week al hun leningnemers aan, om zo te ontdekken waar de meest urgente problemen lagen. Hieruit kwam uiteindelijk een plan om de maandelijkse aflossingen op lopende leningen uit te stellen.

In eerste instantie wordt maximaal zes maanden opschorting toegestaan, maar als de problemen door het coronavirus groter blijken te zijn, dan past het crowdfundingplatform maatwerk toe.

In eerste instantie geldt het voor 6 maanden, daarna komt mogelijk maatwerk.

CEO is trots op respons investeerders

Algemeen directeur Jeroen ter Huurne zegt trots te zijn op de positieve respons van investeerders op het voorgestelde plan. “Het is hartverwarmend te zien dat de persoonlijke belangen letterlijk even vooruit worden geschoven, met als doel om de mkb-ondernemingen overeind te houden. Het ‘let een beetje op elkaar’ van Rutte wordt hier in de praktijk gebracht”, aldus de CEO.

‘Let een beetje op elkaar’ van Rutte wordt in de praktijk gebracht.

Geldvoorelkaar begint eerst met depotregeling

Bij Geldvoorelkaar zitten de leningnemers in een soortgelijk schuitje. Het crowdfundingplatform helpt hen in eerste instantie met de al bestaande depotregeling, die kosteloos kan worden ingezet voor ondernemers met een verminderde liquiditeit.

De depotregeling houdt in dat zowel de aflossing als de rente-betaling twee maanden wordt opgeschort, terwijl de investeerder wel gewoon volgens afspraak krijgt uitbetaald.

Geldvoorelkaar wil geen collectief uitstel van betalingen

Na de periode van twee maanden kan Geldvoorelkaar per geval via maatwerk de opschorting verlengen mocht de depotregeling niet voldoende blijken te zijn. Een collectief uitstel van betalingen, zoals Collin Crowdfund hierboven en eerder al October dat doen, daar wil Geldvoorelkaar niet aan beginnen.

“Wij vinden dat minder geschikt omdat dit zou kunnen betekenen dat geldgevers (investeerders) per definitie worden achtergesteld op andere financiers en dat is uiteraard niet de bedoeling. Een collectieve uitstelregeling kan wat ons betreft alleen indien alle financiers die betrokken zijn bij de ondernemingen met dezelfde condities en afspraken instemmen. Tot slot zijn er gelukkig ook bedrijven die geen of minder last hebben van de crisis en geen regeling nodig hebben”, zo luidt de toelichting.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten