menu

Populariteit crowdfunding groeit

Crowdfunding heeft een grote groei doorgemaakt. De markt was twee jaar geleden goed voor een omzet van 32 miljoen dollar, maar dat is nu alweer zo’n 123 miljoen dollar. Dat claimt The Daily Crowdsource, dat tot deze cijfers kwam na het bestuderen van acht beloning-gebaseerde crowdfunding-platforms en zes investering-gebaseerde crowdfunding-platforms.

Bij crowdfunding zoek je als ondernemer niet een grote investeerder, maar gebruik je het publiek om gezamenlijk het gewenste totale bedrag bij elkaar te doneren of investeren. In het Amerikaanse onderzoek werden deze in verschillende rubrieken onderverdeeld. In die eerste categorie, waaronder sites als Kickstarter, RocketHub en WeFund vallen, krijgt de gulle gever een beloning in ruil voor een financiële bijdrage. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een prototype van het product, een eervolle vermelding of een etentje met de ontwikkelaars van het project.

In de tweede categorie krijgen investeerders aandelen of rente in ruil voor hun investering. De zes investering-gebaseerde crowdfunding-platforms uit de The Daily Crowdsource waren overigens alle gevestigd buiten Amerika, omdat de wet aldaar verbiedt om bij crowdfunding-sites te delen in de winst.

Investerings-gebaseerde crowdfunding vervijfvoudigd

Vorig jaar haalden crowdfunding-projecten gezamenlijk 102 miljoen dollar op via de beloning-gebaseerde platforms, aldus Forbes. Daarvan was 84% binnengeharkt door projecten die hun voorafgestelde streefbedrag hadden bereikt. In vergelijking met een jaar ervoor is er 266 procent meer gedoneerd in crowdfunding-projecten en 263 procent meer gedoneerd in projecten die hun streefbedrag behaalden. Investering-gebaseerde platforms haalden gezamenlijk 20,5 miljoen dollar op in 2011, het vijfvoudige van wat er het jaar ervoor werd binnengehaald.

Deze prachtige cijfers zouden vooral te danken zijn aan de toename van het aantal projecten dat online geplaatst wordt. In 2011 waren er meer dan 31.000 projecten die donaties in de vorm van crowdfunding zochten, terwijl het jaar ervoor nog maar 12.000 projecten via deze weg op zoek waren naar kapitaal. En het is niet alleen zo dat er nu meer projecten gelanceerd worden, maar er zijn ook steeds meer projecten die het streefbedrag halen.

Reacties