15% mkb heeft financieringsbehoefte

15% mkb heeft financieringsbehoefte

Bij 15 procent van de Nederlandse ondernemingen in het mkb is er behoefte aan nieuwe externe financiering. Bijna driekwart (74 procent) neemt stappen om zich te oriënteren op mogelijkheden. Van de bedrijven die uiteindelijk een financieringsaanvraag doen, is 86 procent succesvol.

Dit blijkt uit de Financieringsmonitor 2023 van het CBS. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd, tussen juli 2022 en juli 2023. Dit is de zesde meting. Hierbij werden 302.000 bedrijven in de mkb business economy (bedrijven in de overheidssector tellen niet mee) onderzocht.

Financieringsbehoefte gelijk niveau als 2022

In hetzelfde onderzoek van een jaar eerder bleek dat 16 procent van mkb bedrijfsfinanciering nodig had. De financieringsbehoefte van nu is dus vergelijkbaar. Dit is voor alle sectoren binnen de business economy zo.

Daarnaast hebben landbouwbedrijven en bedrijven in de nijverheid net als vorig jaar het vaakst een behoefte aan financiering (respectievelijk 22 en 25 procent). Jongere bedrijven hebben vaker een financieringsbehoefte (20 procent) dan oudere bedrijven (14 procent).

Bedrijven met externe financieringsbehoefte hebben lagere solvabiliteit en liquiditeit dan andere bedrijven.

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven met een externe financieringsbehoefte ook een lagere solvabiliteit en liquiditeit hebben dan bedrijven zonder die behoefte. Dit betekent dat ze op lange en korte termijn minder goed kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen.

60% mkb oriënteert zich via bank

Maar liefst 74 procent van de bedrijven met een financieringsbehoefte oriënteert zich echt op financiering. Het merendeel van het mkb doet dit via de bank (60 procent). Toch wordt dit informatiekanaal steeds minder populair. In 2019 werd de bank nog door 80 procent van de ondernemers gebruikt om zich te oriënteren.

Aantal financieringsaanvragen neemt weer af

Hoewel een groot deel zich oriënteert, neemt het aantal bedrijven dat een aanvraag doet voor het derde jaar op rij af. Dit jaar deed 51 procent een aanvraag, vorig jaar was dat percentage nog 56 procent. Volgens het onderzoek kunnen bedrijven toch vaak een interne financiering regelen, waardoor ze na oriëntatie geen aanvraag doen.

Het gezochte bedrag aan financiering heeft een mediaan van 250 duizend euro.

De financieringsaanvragen stijgen wel in bedrag. Dit jaar is de mediaan zo’n 250 duizend euro, wat twee keer zo hoog is als vorig jaar (125 duizend euro). In 2021 was het mediane gezochte bedrag 99 duizend euro. Ook deze trend zet dus door.

Aandeel succesvolle financieringsaanvragen daalt

Een ander opvallend resultaat is het feit dat het aantal succesvolle aanvragen gedaald is. Dit jaar was 86 procent van de aanvragen succesvol. In 2022 was dit nog 91 procent. Wel blijft het niveau hoger dan in 2020 en 2021. Alleen bij het middenbedrijf nam het aandeel licht toe.

Rente stijgt

Uit eerder onderzoek bleek al dat ondernemers in ons land meer betalen voor bankleningen dan buitenlandse collega’s. Volgens de Financieringsmonitor is de mediane vaste rente dit jaar 5,1 procent bij mkb-bedrijven. Vorig jaar was dit nog 3,8 procent. De variabele rente is ook gestegen.

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds eind 2019 voor Investeerders.nl, waar ze zich vooral bezighoudt met nieuws- en achtergrondartikelen.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten