Investeerders.nl
menu

BMKB opengesteld voor crowdfundingplatforms

BMKB opengesteld voor crowdfundingplatforms

Als gevolg van het coronavirus kunnen veel mkb-bedrijven in Nederland in liquiditeitsproblemen komen. Financiers kunnen dan helpen. De overheid heeft daarom nu de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor crowdfundingplatforms.

Het midden- en kleinbedrijf is vaak afhankelijk van financiers. Dit kunnen banken zijn, maar ook aanbieders van zogeheten alternatieve financierings, zoals crowdfundingplatforms. Om bedrijven te helpen met hun liquiditeitsbehoefte, is ooit de maatregel Borgstelling MKB-kredieten (kortweg BMKB) in het leven geroepen.

Ook niet-bancaire financierders kunnen BMKB toepassen

Zo maken onder andere de ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos Bank gebruik van het borgstellingskrediet. Om de markt voor bedrijfsfinanciering te verbreden, kunnen ook niet-bancaire financierders de regeling toepassen bij financieringen aan het mkb. Dit geldt onder meer voor Qredits en sinds 2018 Funding Circle.

Verzoek tot deelname

Nu vanwege het coronavirus meer bedrijven in liquiditeitsproblemen komen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de BMKB verder opengesteld voor niet-bancaire financierders. Crowdfundingplatforms die deze regeling willen toepassen bij het financieren van het mbk, kunnen nu een verzoek tot deelname [pdf] indienen.

Een commissie zal de minister adviseren of het crowdfundingplatform voldoet aan alle eisen. Hierbij wordt gekeken naar zaken als het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit. Ook moet het platform een brief van DNB en AFM hebben, waarin staat dat u aan de eisen van deze instanties voldoet.

Een commissie zal de minister adviseren of het crowdfundingplatform voldoet aan alle eisen.

Reacties