Bondora: ‘in Nederland voldoende kennis van investeren’

Bondora: ‘in Nederland voldoende kennis van investeren’

Het platform van Bondora is in Nederland relatief onbekend, maar in buurland Duitsland weet het veel particuliere investeerders aan zich te verbinden. Je kunt hier als particulier gemakkelijk zelf investeren en daarbij kiezen voor een risicoprofiel naar keuze; het biedt daarmee een alternatief voor beleggen in beursfondsen. Komend jaar hoopt Bondora meer investeerders uit Nederland aan zich te kunnen verbinden.

Afgelopen dinsdag vond in Amsterdam AltFi plaats, een beurs gericht op nieuwe financieringsvormen. Het event trok veel internationale bezoekers en Bondora was een van de aanwezigen. Vanwege het event zelf, maar ook omdat Amsterdam voor hen steeds belangrijker wordt. Vanuit Nederland wordt er namelijk steeds meer geïnvesteerd via Bondora.

Bondora staat voor investeren in p2p-leningen

Bondora is een p2p-platform, wat wil zeggen dat je investeert in leningen aan consumenten. In Nederland is het platform nog niet actief met leningen voor consumenten, waarschijnlijk mede door de rentes die hier gangbaar zijn. Want op het platform ligt het gemiddelde leenbedrag momenteel rond de 2300 euro met een gemiddelde rente van (schrik niet) 33 procent. Omdat er ook kosten aan het platform en risico’s aan de investering zitten, ligt het rendement op de investeringen tussen de 9 en 16 procent.

Naar eigen zeggen verdienen acht op de tien investeerders meer dan 9 procent rendement binnen het platform. Zelf is Bondora winstgevend sinds juli dit jaar. Wat overigens niet betekent dat het achteroverleunt. Het heeft nog altijd een ambitieuze groeistrategie: Bondora wil het grootste p2p-platform van de Eurozone worden en groei in Nederland staat daarbij hoog op de agenda.

‘Rendement via andere platformen lastig haalbaar’

Voor Nederlandse investeerders kunnen de rendement-percentages interessant zijn. Even los van de vraag of je het ethisch verantwoord vindt – in Nederland zou consumptief krediet met 33 procent rente al snel vraagtekens oproepen – het is in sommige landen vrij gangbaar. Crowdfunding-platformen zijn in Nederland conservatief te noemen. De rentes zijn in Nederland relatief laag. Dat heeft te maken met de risico’s, maar ook met de rente die een lener maximaal bereid is om te betalen. Nederlandse consumenten en bedrijven hebben weinig behoefte aan leningen waarbij de rentepercentages in de dubbele cijfers lopen.

Maar dat er in het buitenland wel interesse voor is, mag duidelijk zijn uit de cijfers die het platform publiceert. De meeste leningen worden uitgezet in Estland (het moederland van Bondora), Finland en Spanje. Recent is het door de grens van 100 miljoen euro geïnvesteerd kapitaal gegaan, waarmee het qua geïnvesteerd vermogen vergelijkbaar is met de grootste Nederlandse crowdfunding-platformen. Wel is het, met een leeftijd van tien jaar, al een wat ouder platform.

Nederlanders investeren al vijf jaar in Bondora

Bondora trekt geld aan van particuliere investeerders. Ook uit Nederland, al zo’n vijf jaar geleden stapten de eerste Nederlandse investeerders in het platform. Maar recent is dat percentage wel opeens sneller groeiend. Momenteel zijn er zo’n duizend Nederlanders actief op het platform met een gezamenlijk geïnvesteerd vermogen rond de 2,5 miljoen euro. Van het totaal van Bondora is dat met zo’n 3 procent nog niet veel, maar het platform geeft aan dat het interessante beleggers zijn met veel kennis van ‘het spel’ en dat deze groep snel groeiende is.

“Recent hebben we de site geheel vertaald naar het Nederlands, en zijn we ook in Nederland op zoek naar samenwerkingspartners om verdere groei in Nederland mogelijk te maken”, zo geeft Matt Clannachan, head of investor relations, aan in gesprek met Investeerders.nl. Momenteel bestaat het platform voor 60 procent uit Duitse investeerders en die zijn wat conservatiever dan de Nederlandse investeerders. Het platform is daarom juist op zoek naar investeerders die wat progressiever hun geld investeren.

‘Nederlanders durven progressief te investeren’

Dat ons land relatief klein is in vergelijking tot Duitsland of het Verenigd Koninkrijk, ziet Matt niet als probleem. “We zoeken verschillende type investeerders. Om die reden richten we ons ook specifiek op de Baltische staten en enkele andere kleine landen. Momenteel hebben we al investeerders uit 85 verschillende landen, en dat maakt dat we vrij gericht investeerders en risicoprofielen kunnen koppelen.”

Nederlanders zijn volgens Matt goed bekend met online investeren en snappen de elasticiteit tussen risico en rendement. Daarnaast kent ons eigen land weinig opties om echt risicovol te investeren en vult Bondora graag dat gat. “Net als beleggers uit het Verenigd Koninkrijk zijn Nederlanders ervaren investeerders met soms interessante progressieve investeringsstrategieën.”

Gerelateerde berichten