menu

Rabobank opent innovatiefonds voor startende ondernemers

De Rabobank heeft het Innovatie Fonds Rabobank gelanceerd, waarmee startups al in hun opstartfase financieel ondersteund kunnen worden. Startende ondernemers die nog bezig zijn met het bedrijf vorm te geven kunnen in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie-lening.

En dat is voor dit type ondernemers een uitkomst, aangezien het in deze fase vaak lastig is om een lening te krijgen. Er is immers nog geen resultaat behaald en vaak is er ook nog onvoldoende cashflow aanwezig. Door jaarlijks twintig miljoen euro te reserveren voor dit fonds, denkt de Rabobank deze startende ondernemers te kunnen stimuleren.

Het Innovatie Fonds Rabobank verstrekt achtergestelde leningen met een waarde tussen de 25 en 150 duizend euro. Met het geld wil de bank jaarlijks een paar honderd startups toegang geven tot kapitaal. Deze ondernemingen moeten wel gericht zijn op circulaire economie, food, renewables of vitality.

Achtergestelde lening is eerste twee jaar aflossingsvrij

Het bijzondere aan de achtergestelde leningen die de Rabobank verstrekt is dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De twee eerste jaar van de lening zijn aflossingsvrij en daarna moet er jaarlijks een vast bedrag worden afgelost. Na zeven jaar moet de helft van het geleende bedrag in één keer worden afgelost.

“Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Toch blijven wij achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie. Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal”, aldus Kirsten Konst, groepsdirecteur Bedrijven bij Rabobank. Ze benadrukt dat de bank ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang tot kapitaal wil bieden, dus óók in de vroege levensfase.

Reacties