Financiering via bank lastiger in Nederland

Financiering via bank lastiger in Nederland

Het mkb in Nederland krijgt minder vaak een banklening dan ondernemingen ergens anders in Europa. En als het al een lening krijgt, zijn die in ons land vaak ook nog eens flink duurder.

Dit blijkt uit een beleidsnotitie die het Centraal Planbureau vandaag heeft gepubliceerd. Volgens deze instantie komt het door de relatief beperkte concurrentie tussen de grootbanken in ons land dat de kredietverlening aan het mkb zo achterblijft. Die ligt momenteel namelijk zo’n 16 procent onder het gemiddelde niveau in de eurozone.

Grote renteverschillen tussen Europese landen

Hard bewijs voor deze gedachtegang is er niet, maar volgens de auteurs kunnen de relatief hoge renteniveaus bij Nederlandse banken wel een indicatie van marktmacht zijn. Zo betaalt een Italiaans midden- en kleinbedrijf voor een doorsnee lening van meer dan een miljoen euro, met een looptijd van één tot vijf jaar, maar 1,4 procent rente, terwijl een Nederlandse mkb’er hiervoor 2,3 procent rente moet betalen.

Het Nederlandse mkb ontvangt minder vaak bankleningen dan het mkb elders in de eurozone

Nederlandse mkb’ers vragen ook flink minder leningen aan dan soortgelijke ondernemingen ergens anders in Europa. Dit zou onder andere kunnen komen doordat hier de kans lager is dat banken een dergelijke aanvraag goedkeuren.

Het Financieel Dagblad liet de Nederlandse Vereniging van Banken reageren op het rapport. En die stelt dat de banken met een uitstaand krediet van zo’n 127 miljard euro een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van het mkb in ons land. En dit volume laat sinds het tweede kwartaal van 2017 weer groei zien. Sindsdien zou het aantal succesvolle kredietaanvragen gestegen zijn en het aantal afwijzingen juist afgenomen.

Nederlandse mkb-bedrijven en bankleningen, in vergelijking met zelfde type bedrijven elders in de eurozone

Nederlandse mkb meeste moeite met krijgen financiering

In april van dit jaar werd al door Euler Hermes geconcludeerd dat van alle landen in Europa het midden- en kleinbedrijf in ons land het meeste moeite heeft met het binnenhalen van kapitaal. Dit komt onder meer door een gebrek aan keuze voor de mkb’er. Waar in bijvoorbeeld een land als Duitsland het aanbod veel diverser is en er ook meer concurrentie is, ligt in Nederland de kredietvoorziening voor 90 procent in handen van een paar grootbanken.

“De bank is en blijft de belangrijkste financier van het mkb”, zo vertelde Geert Gladdines, beleidsadviseur zakelijke dienstverlening bij de Nederlandse Vereniging van Banken, diezelfde maand in gesprek met Investeerders.nl

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten