Nederlandse mkb komt moeilijkst aan financiering

Nederlandse mkb komt moeilijkst aan financiering

Van alle landen in Europa heeft het midden- en kleinbedrijf in Nederland het meeste moeite met het binnenhalen van kapitaal. Het verschil tussen de financieringsvraag en het kredietaanbod is nergens zo groot als bij ons.

Dit concludeert Euler Hermes in een recent onderzoek. Die daarbij ook stelt dat zo’n financieringskloof een rem zet op de economische groei. Een groot gat tussen vraag en aanbod van financiering leidt tot een lagere investeringsgroei en dat heeft uiteindelijk weer een negatief effect op de economische groei, aldus de kredietverzekeraar.

Tekort aan krediet is 22% van bbp

Het beeld van een groot financieringsgat wordt ook gedeeld in een recent onderzoek van October, waaruit bleek dat een op de drie ondernemers moeite heeft met het aantrekken van kapitaal.

In Nederland komt het tekort aan bancair krediet neer op 22 procent van het bruto binnenlands product. We zitten hiermee ver boven andere Europese landen, zoals België (14 procent) en Frankrijk (9 procent). Het probleem voor het Nederlandse mkb is dat er eigenlijk nog te weinig keuze is. Immers, 90 procent van de kredietvoorziening komt nog altijd van een paar grootbanken. In een land als Duitsland is de concurrentie vele malen groter en zijn er gewoonweg meer alternatieve financierders die een lening kunnen verstrekken.

Spanning tussen vraag en aanbod

Volgens Euler Hermes financieren Nederlandse bedrijven veel met vreemd vermogen. Dit levert weliswaar belastingvoordelen op, maar sinds de crisis zijn banken veel voorzichtiger geworden met het toekennen van krediet. “Dat drijft de spanning tussen vraag en aanbod op”, zo zegt Johan Geeroms van de Nederlandse tak van de kredietverzekeraar. Banken zijn immers voorzichtig, maar met een bovengemiddeld goed draaiende economie is de vraag naar kapitaal groot.

Nederlands mkb wil meer dan solvabiliteit aangeeft

Ondanks dat bedrijven in Nederland graag gebruikmaken van vreemd vermogen, doen ze er goed aan om toch maar weer eens de solvabiliteit te berekenen. Volgens Geerom willen Nederlandse mkb’ers doorgaans veel meer lenen dan ze eigenlijk kunnen dragen.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten