menu

‘MIT-regeling helpt mkb met innoveren’

‘MIT-regeling helpt mkb met innoveren’

Bijna 4000 mkb’s hebben in de afgelopen vier jaar voor 143 miljoen euro aan financiering gekregen via de zogenoemde MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren, waarmee midden- en kleinbedrijven door middel van financiering worden gestimuleerd om te innoveren. En dat lijkt te zijn gelukt, want ze hebben voor bijna 400 miljoen euro aan investeringen in innovatie kunnen doen.

Dit blijkt uit het evaluatierapport [pdf] dat minister Kamp (Economische Zaken) vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de commissie die de regeling evalueert voorziet de MIT dan ook goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren.

Voor het MKB is het vaak een uitdaging om een innovatietraject in te gaan, omdat het vaak niet direct tot nieuwe inkomsten leidt. Met de regeling willen het kabinet en de provincies innovatieve ondernemers stimuleren om juist wél die stap te kunnen zetten. “Om de Nederlandse kenniseconomie internationaal concurrerend te houden, is een goed werkende publiek-private samenwerking zoals via de MIT cruciaal”, aldus minister Kamp.

MIT voortzetten

De regeling is nu voor de eerste keer geëvalueerd en de commissie adviseert om de MIT voort te zetten met op z’n minst het huidige budget. “Ik ben blij bevestigd te zien dat mkb-ondernemers die willen innoveren de MIT weten te vinden en dat de regeling vaak net dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt”, aldus Kamp in de brief.

Vanaf 11 april stelt het Ministerie van Economische Zaken 55,75 miljoen euro via deze weg beschikbaar aan het midden- en kleinbedrijf in ons land. Op basis van de afgelopen vier jaar moet dit naar verwachting rond de 155 miljoen euro voor innovaties opleveren.

Reacties