Verschil tussen investeren in crowdfunding en in crypto’s

Verschil tussen investeren in crowdfunding en in crypto’s

Investeren in crowdfunding en investering in cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum zijn beide in opkomst. Beiden trekken nieuwe investeerders aan. Zijn er eigenlijk verschillen tussen het type mensen dat in deze twee zaken investeert?

Er zijn tal van zaken waar je in kan investeren. Momenteel zijn twee populaire bezigheden op dat front. Investeren in crowdfunding en investering in cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum. Beide trekken nieuwe investeerders aan, toch zijn dit niet dezelfde groepen, zo ontdekte Crowdfundmarkt, dat op zoek ging naar de drie grootste verschillen tussen investeerders in crowdfunding en investeerders in cryptovaluta.

Crowdfunding-investeerder is ouder

Zo blijkt die laatste groep, in vergelijking met de mensen die in crowdfunding investeren, relatief jong. Onderzoek van de AFM vorig jaar wijst uit dat investeerders in crowdfunding gemiddeld 52 jaar oud zijn, terwijl crypto-investeerders gemiddeld een stuk jonger zijn, namelijk 38 jaar. Ook blijkt dat maar liefst 90 procent van de mensen die in crowdfunding investeren van het mannelijk geslacht is. En dat terwijl één op de drie crypto-investeerders vrouw is.

Crypto-investeerder vaak geen ervaring met beleggen

Verder blijkt dat zes op de tien investeerders in cryptocoins geen ervaring met geld beleggen heeft. En dat terwijl onderzoek van de AFM vorig jaar uitwees dat een crowdfunding-investeerder goed te vergelijken is met een (zelfstandige) belegger.

Crowdfunding-investeerder heeft grotere portefeuille

Het laatste opmerkelijke verschil tussen de twee groepen investeerders is dat mensen die in cryptocoins stappen vaak toch nog voorzichtig zijn met investeren; zo heeft bijna driekwart minder dan duizend euro geïnvesteerd. Een onderzoek van Crowdfundmarkt echter laat zien dat de helft van crowdfunding-investeerders een portefeuille heeft die groter is dan vijfduizend euro.

De twee groepen is ook gevraagd naar wat voor hen nu de belangrijkste drijfveren zijn om in te stappen. Bij de crypto-investeerders gaf 39 procent aan dat ze geld wilden verdienen, terwijl 28 procent het meer ziet als een alternatief voor sparen of beleggen. En 48 procent van crowdfunding-investeerders is op zoek naar rendement, terwijl 24 procent crowdfunding ziet als een extra beleggingscategorie voor de spreiding van risico’s.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten