menu
Corum Investments

‘Huidige regelingen voor risicokapitaal blijken doeltreffend’

‘Huidige regelingen voor risicokapitaal blijken doeltreffend’

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beziet momenteel wat nodig is om het startupklimaat in Nederland nog verder te verbeteren, onder andere op het gebied van investeringen. In hoeverre moeten regelingen worden aangepast of staan er nieuwe regelingen voor investeerders op de agenda? Investeerders.nl ging hierover in gesprek met Norbert van den Hove, plaatsvervangend Directeur Ondernemerschap bij het Ministerie.

Het ministerie is nu bezig met het in kaart brengen van het startupklimaat in ons land. Dit voorjaar worden in een brief de plannen van het kabinet voor startups en scale-ups bekendgemaakt. StartupDelta liet afgelopen week al weten dat zij van mening is dat hier wel wat te verbeteren valt.

Buitenland neemt grote stappen

Er gebeurt in Nederland al wel het een en ander, maar het buitenland neemt grotere stappen om startups en scaleups te ondersteunen, zo vertelde special envoy Constantijn van Oranje eerder aan Investeerders.nl. Hij is bang dat we worden ingehaald, mede door het financieringsklimaat in Nederland.

Ook business angels laten regelmatig weten dat ze in Nederland veel mooie startups zien, maar dat ze ook vanuit de politiek meer willen worden gestimuleerd om hierin te investeren. In de landen om ons heen zijn de afgelopen jaren allerlei regelingen geïntroduceerd, terwijl Nederland volgens sommige angels hierin behoorlijk achterloopt.

‘Huidige regelingen functioneren goed’

Als we Van den Hove vragen naar het gemis van goede regelingen, geeft hij aan dat hij hele andere geluiden hoort. Het onderzoek naar het startupklimaat is nog in volle gang dus daarover wil hij niet al te veel kwijt, maar de evaluaties van verschillende maatregelen rond risicokapitaal zijn wel al bekend. Begin februari werden de evaluaties van vijf financieringsregelingen samen met de financieringsmonitor aangeboden aan de Tweede Kamer, en daaruit blijkt dat de huidige regelingen die er zijn voor risicokapitaal doeltreffend zijn.

Dat de regelingen werken is één conclusie, maar zijn ze voldoende om internationaal mee te kunnen met de top? “De ambitie is om de nummer één van Europa en nummer vijf van de wereld te worden. Is dat realistisch met het huidige beleid? Ja, anders stond het niet in een kamerbrief. Of het voldoende is, dat gaan we nu uitzoeken. Maar dat de huidige maatregelen werken en dat we in Nederland al veel goede dingen doen, blijkt uit allerlei onderzoeken.”

“In details zijn er zeker aanbevelingen, maar in grote lijnen kunnen we concluderen dat de regelingen doeltreffend zijn”, aldus Van den Hove. “Zowel de VroegeFaseFinanciering, het Innovatiekrediet, de Seed Capital-regeling, het Dutch Venture Initiative als de Groeifaciliteit worden in de evaluaties als positief beoordeeld.”

Zijn oproepen tot extra regelingen onnodig?

Dit geldt ook specifiek voor de Seed-regeling waar angels gebruik van kunnen maken. Veel regelingen zijn meer gericht op venture capital en private equity, die ook erg belangrijk zijn om als scaleup door te kunnen groeien. “Uit de financieringsmonitor blijkt dat business angels het afgelopen jaar goed waren voor ongeveer één procent van de aangetrokken financieringen.”

Maar dat percentage is op basis van de huidige regelingen. Zullen de plannen die in het voorjaar worden onthuld ervoor zorgen dat dit percentage stijgt, vragen wij ons dan af. “Het CBS voorziet ook voor komend jaar eenzelfde aandeel.” Zijn de klachten die wij hoorden van angels dan onterecht? Zo ver wil Van den Hove niet gaan.

‘We zijn nog volop in gesprek’

Hij kan zich best voorstellen dat angels vinden dat er meer regelingen nodig zijn of dat we bepaalde buitenlandse regelingen ook in Nederland moeten overwegen. “Ik weet écht nog niet wat er in het voorjaarsplan staat en of we de conclusies van onderzoeken gaan volgen en of er andere initiatieven worden gelanceerd. We zijn zelf ook veelvuldig met angels en StartupDelta in gesprek en nemen adviezen van deze partijen zeer serieus.”

Voorziet hij dat de nieuwe aanpak gaat resulteren in meer Nederlandse unicorns, een wens die StartupDelta eerder uitsprak? “Een getal plak ik er liever niet aan vast, maar een goed scale-upbeleid hoort zeker bij onze ambities. Zowel op het economische vlak als op het gebied van innovatie is het belangrijk dat we de faciliteiten bieden die deze bedrijven nodig hebben.”

Reacties