Kapitaal op Maat: ‘Sluiten dit jaar af met zwarte cijfers’

Kapitaal op Maat: ‘Sluiten dit jaar af met zwarte cijfers’

Kapitaal op Maat werd vier jaar geleden geïntroduceerd en heeft inmiddels ruim 4000 actieve investeerders die gezamenlijk 20 miljoen euro investeerden. “De pioniersfase is nu wel voorbij”, aldus algemeen directeur Pim van de Velde. Wij gingen met hem in gesprek over hoe hij verwacht ervoor te staan bij het eerste lustrum.

Kapitaal op Maat werd opgericht in augustus 2013. Na een aanloopperiode om het platform op te zetten, de benodigde vergunningen te verkrijgen en investeerders te vinden, werd in mei 2014 de eerste lening verstrekt. Momenteel zijn er iets meer dan 200 projecten afgerond en ligt het aantal defaults op 2,64 procent en daar is Pim opvallend open over.

“Transparantie is één van onze speerpunten”, verklaart hij. Volgens hem is dit de enige manier om van crowdfunding een duurzaam financieringsmodel te maken, waarin zowel de ondernemers als de investeerders vertrouwen hebben. Hierdoor worden niet alleen de succesverhalen gedeeld, maar dus ook zaken als defaults. Dat anderen hier terughoudend in zijn, vindt Pim niet logisch. “Voor investeerders zijn risico’s en zekerheden belangrijke onderwerpen in hun afweging om een project wel of niet te ondersteunen. Die wil je hun dan toch in één oogopslag kunnen bieden?”

‘Twee derde van de aanvragen wijzen we af’

Kapitaal op Maat richt zich op het micro- en kleinbedrijf met een financieringsbehoefte van 25.000 euro tot een half miljoen. De gemiddelde aanvraag bedraagt een ton, al zijn er ook uitschieters. “We zijn er voor ondernemers uit alle branches, van de warme bakker op de hoek tot eigenaren van een softwarebedrijf en alles wat daartussen zit. Er valt natuurlijk iets te zeggen voor een specialisatie, maar als die sector het zwaar krijgt heeft dit dus invloed op al je projecten.”

Het platform krijgt dagelijks aanvragen binnen. Ruim twee derde hiervan past niet in het acceptatiebeleid en wordt zodoende afgewezen. “Dit betekent niet dat de ondernemer geen goed idee heeft of de onderneming niet levensvatbaar is, maar simpelweg dat wij de risico’s te hoog vinden en/of de zekerheden te laag.” De eerste jaren deed Kapitaal op Maat veelal direct zaken met de ondernemers, maar dit bleek erg arbeidsintensief. “Er zijn nog steeds ondernemers die zich rechtstreeks bij ons melden, maar ongeveer driekwart van de aanvragen komt nu binnen via financieel intermediairs. Door nauw samen te werken met deze adviseurs zien we dat de kwaliteit van de aanvragen aanzienlijk omhoog gaat.”

Het gros van de investeerders heeft zo’n tien projecten lopen en investeert gemiddeld 700 euro per project. Toch zou Pim liever zien dat de investeringen over nog meer projecten worden verspreid. “Dit klinkt misschien gek omdat het ons extra werk oplevert, maar ik zie graag dat de risico’s nog verder geëlimineerd worden. Om diezelfde reden hebben we vorig jaar de Stichting Zekerheden opgericht, die de zekerheden borgt van alle projecten die via Kapitaal op Maat zijn gefund.”

‘We hebben het tij mee uit alle kanten’

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar vindt Pim het vooral een verdienste dat de branche, waaronder  Kapitaal op Maat, steeds volwassener wordt. Tijdens de beginjaren werd crowdfunding vooral ingezet wanneer een financiering via de bank niet lukte, terwijl het inmiddels niet meer als alternatief dient. Crowdfunding heeft een enorme potentie en dit geldt volgens hem ook voor Kapitaal op Maat. “We hebben het tij mee uit alle kanten en groeien voorspoedig. De crowdfundingmarkt in Nederland toonde in het eerste half jaar van 2017 een stijging van 25 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.”

Ook bij Kapitaal op Maat verwacht Pim een mooie groei voor komend jaar. “Net als andere crowdfunding-platformen hebben we de afgelopen tijd ook gebruikt om intern verder te professionaliseren. De pioniersfase is voorbij en de volgende groeifase is aangebroken.”

‘Vieren lustrum graag met gezonde winstgevendheid’

Praktische veranderingen voorziet Pim op het vlak dat de zekerheden een grotere rol gaan spelen. Worstcase-scenario’s worden vooraf nog verder uitgeschreven. Daarnaast verwacht hij dat de beheerkosten kunnen stijgen. Hogere marktrentes zullen dit voor investeerders waarschijnlijk compenseren.

Maar het belangrijkste voor het platform zelf is dat het dit jaar voor het eerst zwarte cijfers kan gaan schrijven. Een belangrijk gegeven voor de stabiliteit en gezondheid van de organisatie. “Komend jaar vieren we ons lustrum en dat vieren we graag met een gezonde winstgevendheid.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten