menu
Lendahand

Kapitaal op Maat

Kapitaal op MaatKapitaal op Maat, een groot Nederlands crowdfunding-platform, werd opgericht in 2013 door zeven ondernemers met elk hun eigen expertise. Een jaar later verstrekte het platform haar eerste lening. Anno 2018 zijn er ruim 4700 investeerders, is er bijna 23 miljoen euro geïnvesteerd en zijn er ruim 240 projecten afgerond. Naar eigen zeggen bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van een project 14 dagen.

Doelgroep Kapitaal op Maat

Het crowdfunding-platform richt zich op bedrijven binnen het mkb met een financieringsbehoefte van 25.000 tot een 2,5 miljoen euro. In welke niche of regio de onderneming opereert, maakt binnen Kapitaal op Maat niet uit. Ook is het niet van belang of het project een maatschappelijk karakter heeft of simpelweg moet zorgen voor meer omzet. Dit betekent echter niet dat alles zomaar gepubliceerd wordt op Kapitaal op Maat. Van alle aanvragen wordt ruim twee derde afgewezen.

Samenwerking financieel intermediairs

De reden dat het gros van de aanvragen niet door de selectie komt, is meestal toe te schrijven aan de risico’s die ermee gepaard gaan of de zekerheden die te laag worden bevonden. Waar Kapitaal op Maat in de beginjaren veelal direct contact had met de ondernemers, komt het merendeel van de aanvragen nu binnen via financieel intermediairs.

Een bijkomend voordeel van deze hernieuwde werkwijze is dat de kwaliteit van de aanvragen omhoog gaat en er uiteindelijk minder projecten worden afgewezen. Verschijnt het project wél op het platform, dan is de kans dat het doelbedrag wordt behaald ruim 95 procent.

Ervaringen en nieuwsberichten

In een interview met Investeerders.nl gaf voormalig algemeen directeur Pim van der Velde aan dat transparantie één van de speerpunten binnen het bedrijf is. Dit betekent bijvoorbeeld dat Kapitaal op Maat ook zaken als defaults deelt. In 2018 lag het aantal bedrijven dat via het platform een beroep deed op investeerders en failliet ging op een kleine 3 procent.

Kapitaal op Maat geeft op haar website aan dat transparantie in haar ogen dé manier is om het vertrouwen van zowel de investeerder als de ondernemer te borgen. Ook zorgde de werkwijze ervoor dat Kapitaal op Maat zowel in 2017 als 2018 werd genomineerd voor de Gouden Stier; de award voor het beste crowdfunding-platform.

Hoeveel mag er worden geïnvesteerd?

Particuliere investeerders kunnen via het platform in crowdfunding investeren vanaf 100 euro, met een maximum van 80.000 euro dat is vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten. Zakelijke investeerders zijn niet gebonden aan een limiet. In 2018 had het merendeel van de investeerders zo’n 10 projecten lopen en werd er gemiddeld een kleine 700 euro per project geïnvesteerd.

Voor investeerders die niet continu het platform in de gaten willen houden, biedt Kapitaal op Maat sinds begin 2018 de optie om automatisch te investeren. Aan de hand van vooraf ingevoerde voorkeuren kan er op het moment dat er een project voorbijkomt dat hieraan voldoet, direct worden geïnvesteerd.

Leningsvormen voor de ondernemer

De minimale looptijd van een lening bedraagt 6 maanden, de maximale termijn is 10 jaar. Naast de gangbare annuïtaire leningen kunnen ondernemers bij Kapitaal op Maat ook kiezen voor een lineaire lening. Bij beide vormen is het mogelijk om tijdelijk een aflossingsvrije periode in te bouwen. Wel loopt de maandelijkse rente, die afhankelijk is van de rating van het project, tijdens deze periode gewoon door. De rente wordt jaarlijks bepaald op basis van de actuele marktrente. In 2018 varieerde het percentage van 6 tot 9,5 procent, met een gemiddelde van bijna 7,5 procent.

Kapitaal op Maat overgenomen door investeerders

Kapitaal op Maat

Kapitaal op Maat wordt, vijf jaar na de oprichting, overgenomen. Het Nederlandse crowdfundingplatform wordt officieel overgenomen door het zittende management en een aantal investeerders on leiding van Lambert Kassing. Tezamen willen zij Kapitaal op Maat weer “op volle kracht brengen en laten uitgroeien tot de beste crowdfunder van Nederland”. Verder lezen

Kapitaal op Maat: ‘Sluiten dit jaar af met zwarte cijfers’

Kapitaal op Maat

Kapitaal op Maat werd vier jaar geleden geïntroduceerd en heeft inmiddels ruim 4000 actieve investeerders die gezamenlijk 20 miljoen euro investeerden. “De pioniersfase is nu wel voorbij”, aldus algemeen directeur Pim van de Velde. Wij gingen met hem in gesprek over hoe hij verwacht ervoor te staan bij het eerste lustrum. Verder lezen