October

OctoberOctober is een leningenplatform waar investeerders geld kunnen verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven in Europa, zonder tussenkomt van de bank. Het bedrijf vindt haar oorsprong in Frankrijk, maar is inmiddels ook actief in Nederland, Italië, Spanje en Duitsland.

Nieuws over October

Onze laatste nieuwsberichten over October zijn:

Wat is October?

October is een Europees crowdfunding-platform. Het is in 2015 opgericht in Frankrijk onder de naam Lendix. Gepubliceerde campagnes worden gegarandeerd gefinancierd. Elke campagne wordt voor de helft aangeboden aan particulieren, de andere helft aan institutionele investeerders. Indien het particuliere deel niet volledig wordt gevuld zal ook het restant door grote investeerders worden gefinancierd.  .

October breidt snel uit

De fintech-startup October lanceerde in 2015 in Frankrijk, destijds onder de naam Lendix. Nauwelijks twee jaar later trekt het bedrijf al over de grens naar Italië en Spanje, om in het daaropvolgende jaar Nederland en Duitsland bij het gezelschap te voegen. Dat elk van deze landen dezelfde valuta gebruikt, maakt een dergelijke uitbreiding makkelijker. Franse gebruikers kunnen in Nederlandse bedrijven investeren en Duitse en Spaanse beleggers kunnen Italiaanse projecten steunen, bijvoorbeeld.

De ambitie van October is om Europees marktleider worden. Om dit te realiseren, werd in 2018 30 miljoen euro extra groeikapitaal opgehaald bij bestaande aandeelhouders, waaronder Partech en CNP Assurances, en nieuwe aandeelhouders zoals Idinvest en Allianz.

Grote leenbedragen van met name institutionele beleggers

Halverwege 2021 is er 600 miljoen euro uitgeleend aan meer dan 1600 MKB-bedrijven, volgens cijfers van October. Het overgrote merendeel van de geldschieters zijn institutionele beleggers, naast een klein aandeel particulieren die co-financieren.

Het gemiddelde leenbedrag ligt rond de 450.000 euro, met een ondergrens van 30.000 euro tot maximaal 5 miljoen. Dat gemiddelde is aanzienlijk meer dan gebruikelijk is voor Nederlandse crowdfunding. De looptijd varieert van drie maanden tot zeven jaar.

Eerste jaren October in Nederland

Op 31 oktober 2019 vierde October haar eerste verjaardag in Nederland. In haar eerste jaar had het dertig Nederlandse projecten voor een totaalbedrag van €15 miljoen gefinancierd. Iets meer dan een jaar later had het 100 Nederlandse projecten gefinancierd.

Snelle aanvraag, lage rente

October baseert zich volledig op data, waardoor het proces razendsnel doorlopen kan worden. In het land van oorsprong worden gegevens van de Franse Kamer van Koophandel gebruikt, bijvoorbeeld. Als je als bedrijf wilt lenen wordt je verder gevraagd om bankgegevens en jaarstukken van de afgelopen jaren te delen. Binnen 48 uur kan een aanvraag worden beoordeeld en een risicoklasse zijn toebedeeld. Als je een lening accepteert, kan het binnen twee weken na de online aanvraag al op de rekening staan.

Je zou verwachten dat het rentepercentage hoog is, gezien de snelheid en flexibiliteit waarmee je een lening kan aanvragen. Maar in Frankrijk ligt het rentepercentage tussen de 2,5 en 9,9 procent rente, met een gemiddelde van 5,94 procent. Daarmee is de rente niet alleen lager dan op de meeste Nederlandse leenplatformen, maar ook dichtbij de rente die grootbanken hanteren. Echter vraagt October geen onderpand.