Utrecht start Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Utrecht start Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Er wordt een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, ook wel ROM genoemd, opgezet in de provincie Utrecht. Dit in opdracht van de provincie in samenwerking met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij wordt opgezet om de welvaart en het welzijn van de regio blijvend te versterken. Op dit moment is er een sterke behoefte naar groei- en risicokapitaal in de provincie Utrecht. Volgens de provincie bedraagt het financieringsgat tussen vraag en aanbod van kapitaal zo’n 1,6 miljard euro. Dit komt vooral door het groeiende midden- en kleinbedrijf in de regio.

‘Laten 40% van mkb’s financieringsbehoefte liggen’

“Ik maak me oprecht zorgen of deze regio de hoogconjunctuur wel ten volle benut. We laten ruim 40 procent van de financieringsbehoefte van het mkb liggen”, zo zegt gedeputeerde Robert Strijk. “Dat betekent dat soms startende bedrijven hun innovaties niet verder kunnen ontwikkelen die we hard nodig hebben om maatschappelijke problemen op te lossen. We moeten blijven innoveren; en daar hoort ook financiering bij.”

‘Economisch leiderschap ontbreekt in Utrecht’

Uit een onderzoek van PwC [pdf] in maart vorig jaar bleek al dat het economische ecosysteem in Utrecht versnipperd is, dat zichtbaar economisch leiderschap ontbreekt en dat de regio minder slagvaardig is dan andere regio’s in het land. Dit zou komen door een relatief klein publiek investerend vermogen, beperkte capaciteit op het gebied van projectontwikkeling en het ontbreken van strategische relaties met het Rijk en Invest-NL.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij moet helpen met de ontwikkeling van financiering van het mkb en de verwachting is dat de ROM op 1 januari volgend jaar van start gaat.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten