menu
Lendahand

‘Informatie crowdfundingplatforms is ondermaats’

Crowdfundingplatforms in Nederland geven vaak te weinig informatie over de projecten die ze op hun site hebben staan. Het ontbreekt vaak aan relevante financiële gegevens van de aanvrager, relevante kenmerken van de lening of informatie over het risico dat de aanvrager zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Dit blijkt uit een rapport van de AFM [pdf], dat hiervoor 18 niet bij naam genoemde Nederlandse crowdfundingplatforms onderzocht. Het onderzoek was specifiek gericht op de informatievoorziening van loan-based crowdfundingprojecten.

Te weinig relevante informatie gedeeld

De algemene conclusie luidt dat die informatieverschaffing ‘niet toereikend’ is. De meeste platforms leveren matig tot sterk ondermaats informatie, met name als het gaat om belangrijke financiële gegevens van de aanvrager en zijn financiële vooruitzichten. Ook wordt er vaak weinig prijsgegeven over het verdienmodel van de aanvrager en wordt er te weinig informatie gedeeld over de relevante kenmerken van de lening, zoals de opbrengsten en kosten voor de investeerder en hoe groot het risico is dat de aanvrager zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Het is gelukkig niet bij alle crowdfundingplatforms kommer en kwel. De AFM kwam ook een aantal websites tegen die wel voldoende informatie verstrekten op één, meerdere of alle onderdelen. Deze dienden ter inspiratie voor de aanbevelingen die de toezichthouder in het rapport doet.

‘Investeerders kunnen niet weloverwogen beslissing maken’

“Investeerders kunnen op basis van de informatie van de tekortschietende platformen geen weloverwogen investeringsbeslissing nemen”, zo concludeert de AFM, die de crowdfundingsector meteen maar oproept om haar aanbevelingen op te volgen. Volgens de AFM moeten crowdfundingplatforms voldoende essentiële informatie over de aanvrager verschaffen en relevante kenmerken van de lening tonen. Zo dienen ze inzicht te verschaffen in de aanvrager zijn kernactiviteiten, verdienmodel, structuur, de markt waarin het actief is, het onderscheidend vermogen en de professionele achtergrond. Ook ziet de AFM graag informatie over de (voorspelde) eindbalans, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. Verder wordt de platforms aanbevolen meer te vertellen over de risicoclassificatie van het project.

Reacties