Kans op financiering lager bij zzp’ers

Kans op financiering lager bij zzp’ers

Voor startende ondernemers is financiering één van de belangrijkste barrières. Ze hebben doorgaans slecht toegang tot kapitaal en wenden zich dan tot alternatieve kredietvormen. De kans op toewijzing is bij zelfstandigen zonder personeel echter een factor 7 kleiner dan bij ondernemers die één of enkele medewerkers hebben.

Dit blijkt uit een in opdracht van Qredits uitgevoerd onderzoek onder 126 gefinancierde starters. Driekwart van hen had niet kunnen starten met een eigen bedrijf als ze geen zakelijk krediet hadden gekregen.

Starters willen financieel onafhankelijker zijn

De meeste onderzochte starters komen uit een ondernemersfamilie en veel van hen starten met een bedrijf omdat ze financieel onafhankelijker willen zijn en omdat ze graag de uitdaging van het ondernemerschap willen aangaan. Volgens het onderzoeksrapport van HU-promovendus Alija Ibrahimovic en HU-lector Lex van Teeffelen is het verrassend dat ondernemers de financiële onafhankelijkheid zo belangrijk vinden, terwijl er wel sprake is van lage werkloosheid en goede sociale voorzieningen.

Leeftijd, opleiding en inkomstenbron geen invloed

De twee heren hebben voor een tweede onderzoek meer dan vierduizend kredietaanvragen bij Qredits geanalyseerd. Daar kwam onder meer uit naar voren dat zaken als leeftijd, opleiding en bron van inkomsten geen enkele invloed hadden op de toewijzing bij Qredits, daar waar dat bij de reguliere ondernemersfinancieringen wel belangrijke criteria zijn. Ook groeiambities hebben geen invloed op de toekenning en de hoogte van het bedrag bij Qredits.

Wat wel een belangrijke succesfactor blijkt voor aanvragers van krediet, is het hebben van één of enkele medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat dit de kans op toewijzing vergroot met een factor 7 in vergelijking tot zelfstandigen zonder personeel. Ook het hebben van een realistisch businessplan, het opstarten van een onderneming en het ondernemen met anderen lijken belangrijke succesfactoren voor financiering te zijn.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat vrouwen bijna 40 procent meer kans op een financiering hebben dan mannen. Ook hebben starters drie keer meer kans op financiering dan bedrijven die al enige tijd bestaan.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten