NLII mkb-fondsen: ‘We beginnen nu warm te draaien’

NLII mkb-fondsen: ‘We beginnen nu warm te draaien’

Eind 2014 werd de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) opgericht, met als doel om institutionele beleggers direct in de Nederlandse economie te laten investeren. Zowel banken, participatiemaatschappijen als financieel adviseurs weten de fondsen inmiddels te vinden. “We zijn goed uit de startblokken”, aldus Willem Jan Brinkman, Chief Financial & Risk Officer. Investeerders.nl ging met hem in gesprek.

NLII heeft drie fondsen opgericht: het Zorgvastgoed Fonds, het Bedrijfsleningen Fonds en het Achtergestelde Leningen Fonds. Middels de laatste twee fondsen kunnen institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars rechtstreeks leningen verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf. NLII opereert hierbij als intermediair. “We zijn absoluut geen beleggingsfonds”, benadrukt Willem Jan.

‘Dunlop leende 24 miljoen euro’

NLII houdt zich bezig met het inventariseren van de financieringsbehoefte in de verschillende sectoren van onze economie. Vervolgens bekijkt het of institutionele beleggers kunnen voorzien in deze behoefte. Is dit het geval, dan wordt er een fonds opgericht waarmee voldoende schaalgrootte wordt gecreëerd voor de investeerders. “Grote beleggers zijn al actief in Nederland: ze investeren in woningen, publieke obligaties en grote infrastructuurprojecten. Maar er zijn ook investeringen die niet lukken omdat ze te bewerkelijk of te weinig schaalbaar zijn.”

Sinds de komst van NLII kunnen institutionele beleggers in één keer een flinke som geld investeren in sectoren die voor hen nieuw zijn, zoals mkb-leningen. En dit doen de tien investeerders die NLII momenteel heeft dan ook. Momenteel voorzien zij via de NLII mkb-fondsen de financieringsbehoefte van zo’n 20 afnemers. In het Bedrijfsleningen Fonds, dat is gericht op de bovenkant van het mkb, gaat het meeste kapitaal om. De totale omvang van het fonds bedraagt 960 miljoen euro, waarvan er inmiddels 240 miljoen euro aan leningen is verstrekt aan Nederlandse bedrijven. Een bekende afnemer is de Nederlandse laarzenfabrikant Dunlop. Het bedrijf had vorig jaar een financieringsbehoefte van 100 miljoen euro in verband met een overname en verdere investeringen. Hiervan kwam 24 miljoen uit het Bedrijfsleningen Fonds, de rest is door de Rabobank gefinancierd.

‘Financiële instellingen weten ons goed te vinden’

In tegenstelling tot bijvoorbeeld crowdfunding-campagnes, waarbij het volledige bedrag via crowdfunding kan worden opgehaald, stelt NLII als voorwaarde dat minimaal de helft van de financiering via een financiële instelling moet komen. Bij het Bedrijfsleningen Fonds is dit de bank. Bij het Achtergestelde Leningen Fonds, dat achtergestelde leningen verstrekt vanaf 150.000 euro, kan dit zowel de bank als een participatiemaatschappij zijn. De leningen worden niet door NLII verstrekt, maar door de fondsbeheerder. De beheerder van het Bedrijfsleningen Fonds is Robeco, bij het Achtergestelde Leningen Fonds is dit Aegon.

Over de resultaten van het Bedrijfsleningen Fonds is Willem Jan goed te spreken. Het Achtergestelde Leningen Fonds kan nog wel wat extra afnemers gebruiken. De doelstelling om jaarlijks 75 tot 100 miljoen euro te verstrekken is nog niet gehaald, maar hier wordt hard aan gewerkt. “De banken en participatiemaatschappijen weten ons al goed te vinden. Ook merken we dat er steeds meer interesse is vanuit financieel adviseurs. Bovendien is de markt groot genoeg. Ik verwacht dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we het grote publiek bereiken.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten