Geldvoorelkaar

Nu al 40% meer unicorns dan in 2020

Nu al 40% meer unicorns dan in 2020

Het aantal startups dat gewaardeerd wordt op meer dan één miljard dollar is flink toegenomen sinds het begin van dit jaar. In de eerste vijf maanden van 2021 hebben wereldwijd 168 bedrijven de unicorn-status bereikt. Dit is 40 procent meer dan in heel 2020.

De term ‘unicorn‘ stamt uit 2013 en staat voor bedrijven die op minstens één miljard dollar worden gewaardeerd door private of publieke investeerders.

In 2013 nog maar veertig unicorns

Toentertijd waren er niet meer dan veertig bedrijven te vinden die hieraan voldeden. Maar aan het eind van 2018 was dit aantal alweer toegenomen tot 279. En volgens data van CBInsights voegden 125 bedrijven zich bij de club van unicorns in 2019, waardoor het totale aantal dat jaar op 404 uitkwam.

Dit jaar lijkt de groei nog harder te gaan.

En ondanks de start van de coronacrisis in 2020, bleef het aantal unicorns in de wereld toenemen. Vorig jaar steeg het aantal naar 524, wat neerkomt op een toename van 120 in een jaar tijd. Dit jaar lijkt de groei nog harder te gaan, als we TradingPlatforms mogen geloven.

Europa telt 70 unicorns

Alleen al tussen januari en mei van dit jaar zijn er 168 bedrijven met een minimale geschatte waarde van één miljard dollar bijgekomen. Hiermee komt het totale aantal unicorns deze maand dicht tegen de 700. De helft van de unicorns komt uit Noord-Amerika, terwijl een derde afkomstig is uit Azië-Pacific. Europa is goed voor zeventig unicorns.

Ant Group wordt gezien als de hoogst gewaardeerde unicorn wereldwijd.

Het Chinese fintechbedrijf Ant Financial (nu bekend als Ant Group) wordt gezien als de hoogst gewaardeerde unicorn wereldwijd, met een waardering van 200 miljard dollar. Een andere Chinese speler, ByteDance, volgt met 140 miljoen dollar. Daarna volgen Stripe en SpaceX, allebei uit de VS. De eerste Europese speler is Global Switch, waarvan de bedrijfswaarde wordt geschat op 31 miljard dollar. Klarna zou ook op die positie moeten staan, want die wordt eveneens gewaardeerd op 31 miljard dollar.

Gerelateerde berichten