Waarom kiezen ondernemers voor crowdfunding?

Waarom kiezen ondernemers voor crowdfunding?

Waarom ondernemers kiezen voor crowdfunding is al vaak over geschreven. Zowel door platformen, banken, onderzoeksbureaus of andere stakeholders. Maar wat is anno 2018 eigenlijk de reden geweest van Nederlandse ondernemers? Robert van der Cruysen baseerde zijn eindscriptie voor zijn Master in Finance-studie op deze vraag en zocht het uit.

‘Ondernemers crowdfunden omdat ze geld nodig hebben’

In zijn scriptie is Robert eerst op zoek gegaan naar wat er al bekend is over waarom ondernemers voor crowdfunding kiezen. Daaruit blijkt dat die redenen vrij divers kunnen zijn. Hij ontdekte namelijk 22 doorslaggevende redenen die vrij ver uiteenlopen.

Crowdfunding wordt vaak gezien als alternatieve financieringsvorm. Uit diverse onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat in de begindagen van crowdfunding ondernemers voor deze vorm van financiering kozen omdat ze simpelweg op zoek waren naar kapitaal. Het is als financieringsvorm voor het mkb ergens begonnen rond 2010, en heeft sindsdien een snelle groei doorgemaakt.

Die jaren staan bekend als de kredietcrisis en in die jaren was het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering voor veel ondernemers lastig. Het feit dat crowdfunding een alternatief bood voor bestaande oplossingen heeft zeker bijgedragen aan het succes. Nog altijd is dit een belangrijke reden voor startups en sommige specifieke financieringsaanvragen.

Naast financiering ook feedback-, klanten- en ambassadeurswerving’

Ook het feit dat de crowd extra meerwaarde kan bieden is voor veel ondernemers doorslaggevend geweest. Denk aan ondernemers die een nieuw product of dienst wilden lanceren en daarvoor kapitaal nodig hadden. Vaak is de campagne niet alleen een manier om geld op te halen, maar ook om feedback, klanten of soms zelfs ware ambassadeurs te verkrijgen.

Aan de andere kant kan dat publiek ook een nadeel zijn. Robert ontdekte via zijn onderzoek dat een eerdere crowdfunding-campagne een nadeel kan zijn als een bedrijf op zoek wil naar venture capital. Het gefragmenteerde vreemde vermogen kan een mogelijk obstakel zijn voor dit type investeringsmaatschappijen.

Uit een onderzoek van Rabobank in 2017 blijkt dat ook het feit dat betalingsachterstanden direct publiekelijk bekend worden, soms wordt ervaren als een nadeel van crowdfunding.

Duidelijke acceptatiecriteria en snelheid van het proces

Het bieden van een alternatief in financieel lastige tijden, en het toevoegen van een extra dimensie als de crowd, kunnen dus sterke factoren zijn om te kiezen voor deze financiering, maar uit onderzoeken blijken deze factoren niet als eerste reden genoemd te worden.

Duidelijke acceptatiecriteria, prettige platforms en de snelheid van het proces worden vaker als doorslaggevend ervaren. Natuurlijk kan een campagne een pittige looptijd hebben en is er soms onzekerheid rond de acceptatie of het vertrouwen van de publieke geldschieters. Maar uit onderzoek van de ACM in 2015 bleek al dat ondernemers die nadelen meer ervaren bij de bank.

In 2016 deed Deloitte een vergelijkbaar onderzoek en ook zij kregen deze redenen als doorslaggevende factoren terug van ondernemers. Met 81 procent was de eerstgenoemde factor om te kiezen voor crowdfunding de snelheid en het gemak van het aanvraagproces.

Geen alternatief, wel manier om onafhankelijk te blijven

In datzelfde onderzoek gaf 72 procent aan dat de snelheid van het beoordelingsproces, en het gemak van online platforms voor hen doorslaggevend waren. Crowdfunding bleek uit dit onderzoek ook helemaal geen alternatief, want slechts 30 procent koos hiervoor omdat ze waren afgewezen bij reguliere financieringsvormen.

Robert heeft ook onderzoek gedaan onder het totale klantenbestand van Geldvoorelkaar.nl. Hier zijn achthonderd ondernemers aangeschreven, waarvan 136 hebben meegewerkt aan zijn onderzoek. Uit deze resultaten blijkt wederom dat de acceptatiecriteria, gemak en succesratio van het platform, en de doorlooptijd als doorslaggevende factoren worden genoemd. Echter, onafhankelijk blijven van de bank komt hier als belangrijkste factor uit het onderzoek.

Internet als belangrijkste eigenschap van crowdfunding

Dus ook wanneer reguliere financieringsvormen geen probleem vormen, of wanneer er weinig meerwaarde ontstaat met publiek dat kapitaal verschaft, verwacht Robert dat crowdfunding verder zal groeien als financieringsvorm binnen het Nederlandse mkb.

Ondanks dat crowdfunding vaak wordt gepositioneerd als alternatief voor de bank met de crowd als belangrijkste kenmerk, concludeert Robert dat niet deze zaken doorslaggevend zijn voor het succes. Hij ziet die vooral in het toepassen van technologische ontwikkelingen zoals het internet.

Hierdoor heeft crowdfunding de potentie om te ontwikkelen tot een zeer onafhankelijke, transparante en snelle financieringsvorm. En juist deze eigenschappen blijken ondernemers zeer te waarderen.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten