menu

BAN Nederland luidt de beursgong tijdens ALV

De algemene ledenvergadering van Business Angels Netwerken Nederland werd dit jaar op een wel heel bijzondere plaats gehouden. Op beursplein 5, compleet met opening van de AEX dankzij een beursgong van de aftredend voorzitter Harry Helwegen.

Op woensdag 26 juni vond de jaarlijkse ledenvergadering van BAN Nederland plaats. Dit was een belangrijke vergadering in meerdere opzichten. Allereerst omdat de vereniging in september dit jaar precies tien jaar bestaat.

René Reijtenbagh treedt toe tot het bestuur

Reden voor voorzitter Harry Helwegen om het stokje van voorzitterschap van de vereniging over te dragen. Dat kon natuurlijk niet zonder spektakel, en dus werd deze gecombineerd met een slag op de gong van de AEX op Beursplein 5 te Amsterdam.

Naast een aftredend voorzitter stond er ook een nieuw directielid op. René Reijtenbagh, sinds de start betrokken bij de vereniging, treedt toe tot het bestuur van de vereniging.

Drie nieuwe commissies opgericht

Tijdens de ledenvergadering werden ook de plannen voor komend jaar gepresenteerd. Zo heeft de vereniging uitgesproken meer te willen samenwerken. Om te beginnen intern, door haar leden nog beter met elkaar in contact te brengen. Hiervoor is een nieuwe commissie opgericht. De wil om samen te werken geldt zeker ook extern, nu alternatieve financieringsvormen steeds meer aan populariteit winnen. De rol van business angels is hierin afgelopen jaren onverminderd belangrijk.

Daarnaast is gesproken over de kwaliteitseisen voor nieuwe leden van de vereniging en over de toename van crowdfunding-platforms en de rol van business angels hierin. Een nieuwe commissie zal de mogelijke synergie hiertussen verder onderzoeken.

Informatievoorziening verbeteren

Verder is er een commissie opgestart die de taak heeft gekregen om de informatie via de website en nieuwsbrief verder te intensiveren. De vereniging, die puur leeft van deelnemersbijdragen en geen enkele vorm van subsidie kent, wil geldreserves inzetten om de website te vernieuwen en hierop business angel-trainingen, events en nieuwsberichten actiever onder de aandacht brengen.

Er werden dus heel wat serieuze punten besproken tijdens de algemene ledenvergadering en aan de reacties te horen kan Business Angels Netwerken Nederland de komende tien jaar ook weer vooruit. De slag op de gang vanmorgen was daar een mooi startpunt voor.

Aftredend voorzitter Harry Helwegen luidt de bekende gong.
Aftredend voorzitter Harry Helwegen luidt de bekende gong.

Reacties