Duurzaamheid speelt rol voor driekwart durfinvesteerders

Duurzaamheid speelt rol voor driekwart durfinvesteerders

Duurzaamheid speelt een rol in de investeringsbeslissingen van Europese durfkapitalisten en business angels. Bij het overwegen van dergelijke factoren, worden vier op de vijf angels gemotiveerd door een ethische of sociale verantwoordelijkheid.

The European Investment Fund heeft een onderzoek gedaan onder 538 durfinvesteerders en 60 business angels. De vraag die hierbij centraal stond was hoe belangrijk duurzaamheid is voor de investeringen die deze partijen doen.

Driekwart durfinvesteerders laat duurzaamheid rol spelen

Het blijkt dat 73 procent van de durfkapitaalfondsen en 62 procent van de business angels duurzaamheidscriteria een rol laten spelen bij hun beslissing of ze investeren in een bedrijf of niet. Ook blijkt dat respectievelijk 75 procent van de durfinvesteerders en 81 procent van de angels bij het overwegen van duurzaamheidsfactoren gemotiveerd worden door een ethische of sociale verantwoordelijkheid.

81% van business angels gemotiveerd door ethische of sociale verantwoordelijkheid.

Volgens het onderzoek [pdf] is er een duidelijk verschil in hoe durfinvesteerders en angels duurzaamheid integreren in hun investeringsstrategie. Daar waar durfkapitaalfondsen voornamelijk schadelijke bedrijven vermijden, richtten business angels zich juist actief op de duurzame bedrijven.

‘Duurzaamheidscriteria geen invloed op rendement’

De respondenten werd ook gevraagd hoe zij het verband ervaren tussen duurzaamheid en rendement. Bijna twee derde van de angels gaf aan dat de duurzaamheidscriteria geen invloed hadden op het rendement van hun investering. De overige business angels zagen duurzaamheid echter eerder als iets positief dan negatief.

Ook kwam uit de rondvraag naar voren dat business angels vaker om ethische redenen dan om financiële redenen investeren in duurzame ondernemingen.

Angels investeren vaker om ethische redenen in duurzame ondernemingen dan om financiële redenen.

8% ziet duurzaamheid als een van de belangrijkste criteria

Volgens de onderzoek zullen duurzaamheidsstrategieën en -overwegingen toenemen als meer investeerders het voordeel van dergelijke investeringen gaan inzien. De waarheid op dit moment is echter dat 8 procent van durfkapitaalfondsen en business angels duurzaamheid als één van de belangrijkste investeringscriteria ziet. Zaken als het managementteam, de waardepropositie van een product of techniek of de schaalbaarheid van een bedrijf worden echter als veel belangrijker beschouwd.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten