Geldvoorelkaar wil adviseurs sneller informeren

Geldvoorelkaar wil adviseurs sneller informeren

Zo’n 150 financieel adviseurs volgden een training over crowdfunding bij Geldvoorelkaar. Die concludeert dat adviseurs vaak wel bekend zijn met de financieringsvorm, maar dat er rond aanvragen veel behoefte is aan overleg.

In groepen van zo’n 25 man per keer ging Geldvoorelkaar in gesprek met financieel adviseurs die meer willen weten over crowdfunding. Volgens Sybren Visser was het enthousiasme en de ambitie hoger dan verwacht. “De deelnemers waren vaak goed bekend met de voordelen van crowdfunding en met Geldvoorelkaar.nl als platform.”

Diverse adviseurs hadden ook al te maken gehad met campagnes. Toch was er veel behoefte aan een extra verdiepingsslag want uit de training kan geconcludeerd worden dat, dankzij de flexibiliteit van deze financieringsvorm, het veel maatwerk met zich kan meebrengen.

Crowdfunding naast andere financieringsvormen

Zo weten adviseurs vaak wel dat zekerheden kunnen zorgen voor een grotere kans van slagen, of welk risicopercentage hoort bij een bepaald risicoprofiel, maar wáár precies die grenzen liggen is meestal onbekend. Bijvoorbeeld in het geval dat crowdfunding wordt gecombineerd met andere financieringen.

Onbekend maakt onbemind, dus kun je concluderen dat er eerder inzicht moet worden gegeven of een traject kans van slagen heeft. Uit de trainingen blijkt die behoefte dan ook bijzonder groot. “95 procent van de deelnemers zou graag vooraf met een platform in gesprek gaan.”

‘Eerste indicatie kan veel duidelijkheid verschaffen’

Geldvoorelkaar.nl gaat hier dus sterker op inzetten. “Natuurlijk kunnen we pas groen licht geven als onderpand ook echt vast te leggen is of als genoemde cijfers na controle blijken te kloppen, maar een indicatie kan al veel inzicht geven in de kans van slagen, het te verwachte rentepercentage of de gewenste zekerheden. Deze informatie kan het werk van de financieel adviseurs een stuk vergemakkelijken”, aldus Sybren.

Niet alleen de adviseur wint, ook voor het platform zijn er voordelen te behalen als er eerder in gesprek wordt gegaan. “Lang niet alle projecten worden gepubliceerd, terwijl de ondernemer soms veel tijd steekt in een aanvraag. Door hierover in een eerder stadium met adviseurs in gesprek te gaan kan zowel het slagingspercentage zelf worden verbeterd, alsmede de ervaring wanneer dit een negatief advies wordt.”

Invloed op doorlooptijd

Naast dat ondernemers een beter geïnformeerde adviseur en een betere slagingskans krijgen wanneer er daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend, kan volgens Sybren ook de doorlooptijd hiermee sterk worden verbeterd. “We merken vaak dat een campagne sneller gerealiseerd had kunnen worden wanneer de ondernemer eerder bepaalde stappen had gezet. Als we in een vroeger stadium adviseurs daar vast op kunnen attenderen, kan die daarmee al aan de slag. Soms nog voor een campagne daadwerkelijk wordt ingediend.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten