Collin

Impulse4women koppelt investeerders en startups

Impulse4women koppelt investeerders en startups

In 2018 richtte Taryn Andersen Impulse4women op. Deze non-profit wil aan de wereld laten zien dat het tijd is om te investeren in vrouwelijke ondernemers. Investeerders ging met haar in gesprek.

In de jaren ervaring die ze opdeed bij het durfkapitaalfonds Telegraph Hill Capital merkte Taryn dat het lastig was om vrouwelijke ondernemers te vinden in de technische sector. “We willen graag investeren in vrouwen, maar ze treden niet zo snel op de voorgrond. Als ze dat dan wel doen, hebben ze het een stuk moeilijker met contact leggen met investeerders dan mannelijke ondernemers,” vertelt ze.

Investeerders willen investeren in vrouwen

Er moest een manier komen om vrouwelijke ondernemers en investeerders aan elkaar te verbinden, vond Taryn. Hierom richtte ze Impulse4women op, een non-profitorganisatie die voor zowel startups als investeerders een matchmaker wil zijn.

We zijn voor investeerders, business angels en durfkapitaalfondsen een plek om te zoeken naar deal flow.

“We willen voor investeerders, business angels en durfkapitaalfondsen een plek zijn waar zij kunnen zoeken naar deal flow,” vertelt Taryn. Investeerders kunnen hun voorkeuren doorgeven aan de organisatie, waarna ze gekoppeld zullen worden aan de juiste startups. “We verzamelen een breed scala aan startups met allerlei business- en groeimodellen en activaspreidingen.”

Veel durfkapitaalfondsen zijn in de afgelopen jaren met de toezegging gekomen dat ze de investeringsratio in tech-startups van vrouwen willen verhogen van 2 naar 35 procent. “Onze organisatie helpt daarin mee. Met Impulse4women laten we zien dat investeerders wíllen investeren in vrouwen.”

Technische startups en sociale-impactprojecten

De organisatie helpt startups gedurende alle fases, tot aan een succesvolle exit. Impulse4women voert een grondige analyse uit van de startup, want ze weten wat een investeerder van ze zou willen weten. “Soms horen we dat startups vinden dat we wel heel uitgebreide vragen stellen, maar die zullen ze ook krijgen van een investeerder,” aldus Taryn. Afhankelijk van de fase waarin de startup verkeert, de sector, economische behoeftes en activaspreiding zal het gekoppeld worden aan een geïnteresseerde investeerder.

Aan de hand van de fase waarin een startup verkeert zal het gekoppeld worden aan een geïnteresseerde investeerder.

Startups in de technische sector mogen zich aanmelden bij de non-profit, zolang een vrouw de oprichter, CEO, CFO, COO of aandeelhouder is. Daarnaast kan de organisatie ook investeerders koppelen aan Sociale Impact Projecten, die geleid kunnen worden door zowel mannen als vrouwen binnen technische en non-technische sectoren. “Interessant is wel dat die projecten vooral gerund worden door vrouwen.”

Gemengde teams zorgen voor succes in bedrijf

Dat vrouwen vaker sociale-impactprojecten opzetten heeft volgens Taryn te maken met de verschillende eigenschappen van mannen en vrouwen. “Vrouwen denken bijvoorbeeld meer over de lange termijn en hun gemeenschap, terwijl mannen meer een focus leggen op winst op de korte termijn.”

“Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de startups geleid door vrouwen een succesvolle exit heeft, terwijl dit bij 45 procent van de startups gerund door mannen het geval is.” Daarom zijn volgens Impulse4women de meeste successen te behalen wanneer de verschillende eigenschappen van mannen en vrouwen gecombineerd kunnen worden in één team. “Teams die zowel uit mannen als vrouwen bestaan tonen hogere efficiëntie, meer effectiviteit en productiviteit.”

‘Eind dit jaar zijn we actief in alle landen’

Onlangs organiseerde Impulse4women een online #MentoringSessions-event, waarbij vrouwen uit Taipei, Nieuw Zeeland, tot aan Letland en Kenia betrokken waren. “We maken een organische groei door. Veel bekende investeerders en business angels zijn mentors of ambassadeur en delen gratis hun tijd en expertise. We zijn er trots op dat er zoveel interessante startups en investeerders aan elkaar gekoppeld raken dankzij ons.”

Op het moment werkt Impulse4women samen organisaties zoals HP en Amazon. De komende tijd zal Impulse4women meer internationale samenwerkingen aangaan met private en publieke organisaties. “Door die samenwerkingen zijn we eind dit jaar actief in alle landen. Wanneer dat zo is, hebben we in 2020 laten zien dat investeerders willen investeren in vrouwelijke ondernemers.”

Pleuni

Pleuni

Pleuni Jacobs werkt sinds eind 2019 voor Zietuwel, waar ze zich vooral bezighoudt met nieuws- en achtergrondartikelen.

Bekijk alle berichten van Pleuni

Gerelateerde berichten