Corum Investments

Investeren in blockchain

Wie wil investeren in blockchain denkt waarschijnlijk al snel aan het kopen van bitcoins of andere cryptovaluta. Hoewel het hier inderdaad de basis voor vormt is het veel breder inzetbaar. Zo gebruiken steeds meer bedrijven en overheden de blockchain-technologie al voor hun (waarde)overdrachten.

Wat is blockchain precies?

Investeren in blockchainFeitelijk is blockchain niets meer dan een digitaal, universeel grootboek. Deze is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan direct zien waar de transacties zich bevinden. Het grote voordeel hiervan is dat er niet kan worden geknoeid met data. Hiermee voorkom je onder meer dat geld dubbel kan worden besteed.

Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van de transacties doorlopend gecontroleerd en gevalideerd door nodes. Deze verifiëren binnen het blockchain-netwerk de betrouwbaarheid door algoritmes los te laten op de transacties. Pas wanneer voldoende nodes een overeenstemming bereiken, is de transactie akkoord. Ook wordt er op dit moment een blokje aan de keten toegevoegd. De inhoud van dit blokje kan op dit moment niet meer worden veranderd.

Investeren in de blockchain of cryptocurrencies? Handel via Coinbase (Amerikaans) of Bitpanda (Europees – Engelstalig) eenvoudig in alle bekende cryptocurrencies.

Waarvoor wordt blockchain gebruikt?

Vanwege de hoge verificatiemogelijkheden is blockchain ideaal als geldfunctie. Maar je kunt het voor meer doeleinden gebruiken. Veel specialisten verwachten dat de technologie op termijn ook wordt gebruikt voor de overdracht van andere waardepapieren. Denk bijvoorbeeld aan het overschrijven van een auto, een huis of zelfs de verdeling van iemands eigendom bij een scheiding of overlijden. Met behulp van de blockchain-technologie zou dit gemakkelijk, controleerbaar en foutloos – mogelijk zelfs geheel automatisch – kunnen plaatsvinden.

De mogelijkheden van de blockchain komen vooral tot hun recht op het moment dat er (veel) verschillende partijen bij een transactie zijn betrokken. Wie nu bijvoorbeeld een huis koopt, heeft hiervoor onder meer een bank, makelaar, taxateur, notaris en het kadaster nodig. Door alle partijen gebruik te laten maken van de blockchain-technologie zou de onderlinge samenwerking sneller en soepeler moeten verlopen. De transacties zijn immers voor alle betrokken partijen direct inzichtelijk.

Blockchains voor offertes, contracten, et cetera

Er zijn zelfs mensen die voorspellen dat er in de toekomst geen of nauwelijks tussenpersonen nodig zijn om een transactie mogelijk te maken. Met behulp van smart contracts – in codetaal geschreven overeenkomsten – kun je theoretisch alle derde partijen uit een waardeoverdracht halen. De slimme overeenkomsten werken aan de hand van een ‘als X, dan Y’-principe. Pas op het moment dat er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (X), wordt een overdracht (Y) in werking gezet.

Bij de aanschaf van een huis wordt het eigendom op dit moment nog gevalideerd door een notaris. Ook is hij verantwoordelijk voor de overdracht van het geld. Door slimme contracten in te zetten, kunnen deze handelingen zonder tussenkomst van de notaris plaatsvinden. In het blockchain-systeem kun je namelijk alvast klaarzetten dat bij het overmaken van een bepaald bedrag (X) door persoon A, het huis overgaat (Y) van persoon B naar persoon A.

Met de inzichten van vandaag de dag lijken oplossingen als deze de meest logische oplossingen van blockchain. Maar de techniek is nog maar enkele jaren oud en het is dus nog niet te voorspellen waar blockchain allemaal precies voor kan worden ingezet. Bedrijven moeten alles nog maken. Zowel startups als gevestigde grote bedrijven als IBM, Google of Samsung ontwikkelen momenteel toepassingen via blockchains.

Door in blockchain te investeren kun je meedelen in het resultaat dat deze toepassingen straks gaan brengen. Of dat een slimme investering is, is vooraf niet te voorspellen. Vergelijkbaar met de komst van het internet kan het nog jaren duren voor mensen of bedrijven er gebruik van maken, maar het kan ook gebeuren dat morgen een bedrijf een slimme toepassing lanceert waarmee het in sneltreinvaart de hele wereld verovert.

Investeren in blockchain

Je kunt op meerdere manieren investeren in blockchain.
Je kunt op meerdere manieren investeren in blockchain.

Je kunt op meerdere manieren investeren in blockchains. Zo zijn er verschillende (jonge) startups die zich hiermee bezighouden. Je kunt dus in bedrijven investeren die gebruikmaken van de technologie. Wil je investeren in een blockchain-startup, dan vereist dit wel een hoge mate van durf-investeren. Niet alleen de technologie moet zich nog bewijzen, ook de startups bevinden zich in een kwetsbare fase.

Via BlockchainTraders of Maven 11 kun je investeren in verschillende bedrijven die inspelen op de mogelijkheden van blockchains. Al zal in de praktijk lang niet elke investeerder kunnen deelnemen, aangezien de minimale inleg hier 100.000 euro bedraagt. Een andere optie om te investeren in blockchain is door samen te werken met een vermogensbeheerder. Via BlockBay Capital kun je investeren in bedrijven die gebruikmaken van blockchains en/of cryptocurrencies. De vermogensbeheerder werkt met drie verschillende portefeuilles. Je kan er ook voor kiezen om te investeren in beursgenoteerde bedrijven die zich bezighouden met blockchain.

Investeren in blockchain via indices

Een andere mogelijkheid is om wat breder je geld te beleggen in blockchain-technologie. Zo kun je beleggen in ETF’s (Exchange Traded Funds). Een ETF is een verhandelbaar effect dat de waarde van iets vertegenwoordigt, in dit geval de blockchain of de toepassingen die de technologie mogelijk maakt (zoals het handelen in bitcoins of andere cryptocurrencies).

Er zijn al een aantal ETF’s – ook wel trackers genoemd – die gericht zijn op de blockchain-technologie. Wanneer je op zoek gaat naar dergelijke trackers zal je overigens niet de term ‘blockchain’ tegenkomen in de omschrijving. De Amerikaanse toezichthouder SEC verbiedt dit omdat het wil voorkomen dat beleggers alleen maar op de naam afkomen en pas te laat ontdekken welke risico’s ermee gepaard gaan.

In Europa is het (nog) niet mogelijk om te investeren in blockchain-ETF’s. Wel zijn er indices die een aantal beursgenoteerde bedrijven hebben opgenomen die zich bezighouden met blockchain. De index Trend Invest heeft bijvoorbeeld de Trend Blockchain samengesteld. Hierin zijn twintig bedrijven opgenomen die de blockchain-technologie actief gebruiken. Een Nederlandse index is Crypto-Index.nl, waarbij je in een index van cryptovaluta investeert.

Voor elk van de fondsen en indices geldt dat ze zonder AFM-vergunning werken. Dit is simpelweg omdat deze verplichting in Nederland (nog) niet aan de orde is. Hoewel de meeste fondsen wel een registratie hebben bij de AFM staan ze dus niet onder toezicht.