Seed Business Angel regeling nu ook voor meer angels

Seed Business Angel regeling nu ook voor meer angels

De Seed Business Angel regeling is aangepast. Met ingang van deze maand kunnen meer dan twee business angels zich aanmelden voor de regeling. De aanpassing sluit beter aan bij de markt waarin investeren in groepsverband regelmatig plaatsvindt.

Business angels zijn ervaren ondernemers die investeren in veelbelovende startups. Vaak investeert een angel niet in zijn eentje, maar juist in groepsverband. Om die trend beter te bedienen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met ingang van 1 julie de Seed Business Angel regeling opengesteld voor meer dan twee angels.

Zo werkt de Seed Business Angel regeling

De Seed Business Angel regeling werd in 2017 in het leven geroepen om startups in ons land verder te helpen. Daar waar business angels hun expertise en kapitaal inbrengen, daar verdubbelt de overheid hun inleg in de vorm van een renteloze lening. Op deze manier moet het makkelijker en aantrekkelijker worden om te investeren in startups uit Nederland, waardoor deze bedrijven ook in ons land groot kunnen worden.

Vaak investeert een business angel in groepsverband.

Onderzoek uit december 2020 en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangetoond dat deze regeling voor slechts twee business angels mogelijk te beperkt is. Volgens het ministerie opereren angels vaak in groepsverband, omdat ze zo van elkaar kunnen leren, hun kapitaal kunnen bundelen en het risico beter wordt gespreid. Ook geeft deze vorm van investeren hen toegang tot een breder netwerk.

Regeling vooral interessant voor vermogende particulieren

Het ministerie verwacht dat het aantal Seed Business Angel-fondsen nu sneller gaat groeien. “Door de gunstige terugbetalingsverhouding is de regeling met name interessant voor vermogende particulieren die hun vermogen willen investeren en hun kennis en netwerk daarmee willen delen”, zo stelt het.

15 fondsen tot dusver

Helaas zijn veel vermogende particulieren nog onbekend met de regeling en dat terwijl zij juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het vergroten van het durfkapitaal voor startups in de vroege fase. Sinds de start van de regeling vier jaar geleden zijn er 15 Business Angel-fondsen opgezet die samen hebben geïnvesteerd in dertig startups. In totaal is er op deze manier ruim dertig miljoen euro ingebracht door private investeerders en de overheid samen.

Er is 30 miljoen euro ingebracht door angels en de overheid.

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten