Startup-investeerders werken bovengemiddeld vaak met milestones

Startup-investeerders werken bovengemiddeld vaak met milestones

Uit onderzoek van MT/Sprout blijkt dat acht van de tien Nederlandse investeerders het financieringsbedrag voor startups het liefst in verschillende rondes overmaakt. In veel gevallen is het betaalmoment gekoppeld aan het behalen van een mijlpaal.

De cijfers komen van MT/Sprout, die 43 Nederlandse investeerders vroeg naar hun (voorkeurs)werkwijze. De fondsgroottes van de deelnemers variëren van minder dan een half miljoen tot 250 miljoen euro. Per project investeren zij tussen de 50.000 en dertig miljoen euro. Het gros van de respondenten (veertig investeerders) legt bedragen in tot tien miljoen euro.

Minderheid maakt bedrag in z’n geheel over

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 28 procent van de deelnemende investeerders de financieringen standaard opknipt in delen. Iets meer dan de helft (53%) doet dit soms tot vaak. Slechts twee op de tien investeerders (19%) maakt het financieringsbedrag standaard in één keer over aan startups.

Opvallend is dat het aandeel investeerders dat direct het hele bedrag overmaakt bij de kleinere investeerders hoger is (38%) dan bij de grotere investeerders (21%). Voor het onderzoek definieerde MT/Sprout kleine investeerders als geldschieters die bedragen van maximaal één miljoen euro investeren. Met grotere gelschieters worden investeerders bedoeld die rondes doen tot en met tien miljoen euro.

Nederlanders bouwen graag extra zekerheden in

De meeste investeerders die geldrondes opdelen, doen dit in combinatie met mijlpalen. Voor een vervolginvestering moet de ondernemer eerst een vooraf afgesproken doel behalen. De achterliggende reden is simpel: door niet alles in één keer over te maken, voorkomen investeerders dat ze hun volledige inleg kwijtraken als een startup faalt.

Hoewel het voor investeerders meer zekerheden biedt, vinden critici deze zogenoemde milestone-contracten niet handig voor startups. Zij vinden dat deze bedrijven zo nodig van koers moeten kunnen veranderen, zodat ze kunnen meebewegen met de markt. Een ander kritiekpunt is dat het opleggen van milestones weinig vertrouwen in de ondernemer uitstraalt.

Bovengemiddeld veel milestone-contracten.

Vergeleken met andere landen werken Nederlandse investeringsfondsen bovengemiddeld vaak met milestones. Volgens critici kan dit ertoe leiden dat ondernemers liever met een buitenlandse investeerder in zee gaan.

Linda

Linda

Linda werkt sinds 2015 bij Zietuwel, het bedrijf achter investeerders.nl. Hier houdt ze zich hoofdzakelijk bezig met interviews, events en achtergrondartikelen.

Bekijk alle berichten van Linda

Gerelateerde berichten