Crowdfundingplatformen verbeteren informatie

Crowdfundingplatformen verbeteren informatie

Crowdfundingplatformen in Nederland gaan nu veel beter om met het verstrekken van informatie aan investeerders. Dat is een kolfje naar de hand van de Autoriteit Financiële Markten. Die vraagt al jaren of crowdfundingplatformen (potentiële) investeerders beter willen informeren over de mogelijke risico’s.

In januari 2017 sprak AFM de verwachting uit richting crowdfundingplatformen in ons land om beter inzicht te geven in wanbetalingen. Hierdoor zouden consumenten beter op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s van crowdfunding. Meer dan een jaar later, in mei 2018, zei de AFM vervolgens dat de informatievoorziening van crowdfundingplatformen nog steeds ondermaats is.

Nu lijkt er eindelijk verbetering zichtbaar. Met name op het gebied van informatieverstrekking over betalingsachterstanden en projectinformatie op de site is er progressie geboekt. Dat concludeert de autoriteit op basis van een zelfonderzoek door 47 verschillende crowdfundingplatformen.

Direct verbeteringen doorgevoerd na aanbeveling AFM

Meer dan de helft van de platformen zegt direct verbeteringen te hebben doorgevoerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de AFM. Er is beter informatie verstrekt over betalingsachterstanden, afboekingen en het netto rendement van een project. Ook de projectinformatie op de desbetreffende websites is verbeterd, zo geven de platformen aan.

Vorig jaar heeft de AFM een self-assessment gestuurd naar 47 crowdfundingplatformen in Nederland. De websites deelden hierin informatie over hun verdienmodel, over de mate waarin ze informatie verstrekken, over de scheiding van hun vermogen en de naleving van voorschriften. De AFM heeft deze informatie overigens niet getoetst.

Geen info bij (moeten) sluiten van crowdfundingplatform

Het is overigens niet allemaal rozengeur en maneschijn wat de AFM betreft. Zo valt er volgens hen zeker nog winst te behalen op het gebied van informatieverstrekking in het geval van financiële problemen. Van de 47 platformen geven negen immers aan geen info te verstrekken over wat hun strategie en beleid is, mochten ze de deuren (moeten) sluiten. Dit zorgt voor onzekerheid en onwetendheid bij investeerders.

Vijf platformen plaatsen geen projecten meer

Uit het zelfonderzoek komt ook naar voren dat er een aantal platformen (de AFM noemt geen precieze aantallen) zijn die in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van vorig jaar nauwelijks omzet wisten te realiseren. Vijf daarvan zeggen nu waarschijnlijk geen projecten meer te plaatsen.

AFM overweegt wijziging regels

Verder blijkt uit het onderzoek dat niet alle platformen zich houden aan de opgestelde voorschriften; de autoriteit zal met deze platformen contact opnemen. Daarnaast gaat de AFM ook beoordelen hoe effectief de huidige regels nog zijn. Het kan zijn dat ze aangepast worden, nu de sector professioneler is geworden en er wordt voorbereid op een nationaal en Europees wettelijk kader voor crowdfundingplatformen.

Gerelateerde berichten