Weinig ondernemers willen verkopen aan investeerder

Weinig ondernemers willen verkopen aan investeerder

Er is nogal verdeeldheid over de toegevoegde waarde van investeerders bij bedrijfsovernames. Zo vindt 90 procent van de investeerders dat een investeringsfonds positief is voor de waarde van het bedrijf, terwijl slechts 40 procent van de ondernemers dit denkt. Ook wil slechts 9 procent van de ondernemers verkopen aan een investeerder.

Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfsovername-Monitor, waarvoor tweehonderd midden- en kleinbedrijven (met 10 tot 200 medewerkers) en zeventig investeerders zijn geïnterviewd. Dat er zoveel verschil is tussen hoe de inbreng van een investeerder bij een bedrijfsovername wordt gewaardeerd, komt ook door de agenda van de investeerder. Zo denken drie op de vier ondernemers dat het belang van een investeerder afwijkt van het bedrijfsbelang. Slechts 15 procent denkt dat investeerders handelen met in gedachten het bedrijf op nummer één.

Nu is dat verschil ook niet zo gek. Investeerders kijken bij bedrijfsovernames vooral naar het management en de groeipotentie van het bedrijf, terwijl ondernemers meer belang hechten aan het opgebouwde klantenbestand en de naam van het bedrijf. Slechts één op de tien ondernemers denkt dat management inderdaad het belangrijkst is voor de waardebepaling.

‘Investeringsfondsen hebben imagoprobleem’

En ondanks dat zo’n 59 procent van de ondernemers denkt dat investeringsfondsen goed zijn voor onze economie, wil slechts 9 procent verkopen aan een investeerder. Het lijkt dus op een imagocrisis voor investeerders, volgens Marktlink Fusies & Overnames, dat het onderzoek uitvoerde. En dat wordt ook bevestigd door een kwart van de investeerders: 26 procent erkent dat investeringsfondsen een imagoprobleem hebben.

Fonds betrokken bij helft van mkb-transacties

“Wij zijn best geschrokken van de resultaten”, zo zegt Tom Beltman, partner bij Marktlink Fusies & Overnames. “De rol van investeringsfondsen neemt enorm toe in het mkb. In circa de helft van de transacties is een investeringsfonds betrokken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaren geleden. Het is daarom jammer dat het vertrouwen in investeringsfondsen zo laag is.”

Verkopers gaan uit van 8,4 keer de jaarwinst

Investeerders blijken ook wat minder positief gestemd over de waarde van een bedrijf dan dat ondernemers dat zijn. Waar in die laatste groep 82 procent denkt dat de waarderingen van bedrijven stijgen, denkt slechts een kwart van de investeerders dit. Ondernemers hebben sowieso een roze bril op, zo lijkt het, want gemiddeld gokken verkopers op ongeveer 8,4 keer de jaarwinst, terwijl het marktgemiddelde op 6 ligt.

Desondanks is er toch wel echt een stijging van de prijzen waarneembaar dit jaar. “Als gevolg van de hoeveelheid kapitaal in de markt bij investeerders, strategische partijen met liquiditeitsoverschotten, banken die weer meer financieren en toenemende concurrentie wordt er 10 tot 20 procent meer betaald voor bedrijven dan een jaar geleden”, aldus Beltman.

Ondernemers hebben geen haast met verkopen

Die aantrekkende economie zorgt er ook voor dat veel ondernemers niet zo’n haast hebben met het in zijn geheel verkopen van hun bedrijf. Bijna alle ondernemers (97 procent) denkt namelijk dat de waarde van hun bedrijf de komende jaren gelijk blijft of toeneemt. Waar vorig jaar 40 procent dacht binnen vijf jaar het bedrijf te willen verkopen, is dat aandeel dit jaar flink gedaald, tot 25 procent.

Toch zien veel ondervraagden de huidige situatie als een goed moment om bedrijven te verkopen. Beltman spreekt van een ware verkopersmarkt. “Voor de meeste bedrijven weten wij meer dan 35 belangstellenden te vinden. Naast investeerders zien wij momenteel ook weer veel internationale bedrijven kijken naar groei en expansie middels overnames.”

Pre-exitovername vooral populair bij jonge ondernemers

De pre-exitovername, waarbij de verkoper en een investeerder een holding oprichten waarin ze beiden deelnemen, blijkt met name populair onder jonge ondernemers. Dit type overname, waarmee de ondernemer het vermogen dat vastzit in het bedrijf grotendeels privé veilig kan stellen, is voor ruim de helft van de ondervraagde ondernemers een interessante optie. Beltman snapt dat wel. “Ondernemers leven niet langer in de toekomst, maar in het heden. Als zij nu kunnen cashen om meer van het leven te kunnen genieten, dan laten ze dat niet na.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten