Zijn crowdfundingplatforms eerlijk over rendement?

Zijn crowdfundingplatforms eerlijk over rendement?

Investeren in crowdfunding wordt in Nederlands alsmaar populairder, maar tegelijkertijd dalen de rendementen. Volgens het Financieel Dagblad worden potentiële beleggers te gunstige rendementen voorgespiegeld. Maar Ronald Kleverlaan, expert op het gebied van alternatieve financieringen, meent dat FD de plank misslaat.

Vanmorgen verscheen een artikel in het Financieel Dagblad met de titel ‘Crowdfundingplatforms spiegelen te gunstige rendementen voor’. Hierin werd de situatie geschetst van de crowdfundingmarkt in Nederland die maar blijft toenemen, terwijl de bijbehorende rendementen dalen. De krant stelt dat crowdfundingplatforms gemiddeld een rendement van 8,9 procent beloven, terwijl het werkelijke rendement volgens hen op 5,2 procent ligt.

Bedrijven niet in staat geleend geld terug te betalen

En dat rendement kan nog wel eens verder dalen. Lex van Teeffelen, Lector aan de Hogeschool Utrecht gaf deze week op Linkedin in vijf punten aan dat de nettorendementen op crowdfunding afgelopen kwartalen zijn gedaald en waarom hij van mening is dat dit nog wel even doorzet. Bij de huidige platformkosten, rentetarieven en economische situatie voorziet hij eerder een gemiddeld nettorendement tussen de 2,0 en 3,5 procent.

Een van de redenen die Van Teeffelen noemt is de toename in het aantal leningen die niet volledig worden afgelost. Ook het FD noemt dat het verschil tussen het beloofde rendement en het werkelijke rendement niet alleen te wijten is aan de kosten die de platforms rekenen, maar ook aan het toegenomen aantal bedrijven dat niet in staat is het geleende geld aan hun investeerders terug te betalen. Het FD citeert crowdfundingconsultant Gijsbert Koren die stelt dat de gepresenteerde rendementen enkel kloppen als alle leningen worden terugbetaald. “Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd.”

‘Crowdfundingplatform veel transparanter over defaults en rendement’

Ronald Kleverlaan, expert in alternatieve financieringsvormen, is het in zijn nieuwsbrief echter niet helemaal eens met het beeld dat door de krant wordt geschetst. “Ten eerste weet elke belegger dat er een verschil is tussen een bruto en netto rendement. Dat wordt als kop van het artikel nu bijna als ‘misleiding’ gepresenteerd.”

Van Teeffelen geeft in zijn Linkedin-bericht aan dat er meer transparantie en controle nodig is. Het FD meent ook dat er slechts beperkt toezicht is op de crowdfundingmarkt in Nederland. Ook op dit punt is Kleverlaan het maar deels eens. “Natuurlijk kan er meer transparantie plaatsvinden, maar ook de AFM heeft in februari al geconcludeerd dat dit de goede kant op gaat.  En in vergelijking met andere (alternatieve) financiers, venture capital-fondsen en banken zijn crowdfundingplatforms een stuk transparanter in het vermelden van defaults en rendementen.”

Maar de kritiek van Kleverlaan blijft daar niet bij: “Verder wordt er gewaarschuwd dat alleen de ‘slechte’ leningen over zullen blijven, onder andere omdat ‘goede’ ondernemers boetevrij kunnen aflossen. Dat is feitelijk incorrect. Ook bij crowdfundingplatforms – net als bij banken – zul je gewoon een aanvullende vergoeding moeten betalen bij vervroegd aflossen.”

Kleverlaan is van mening dat het artikel geen recht doet aan de positieve groei van crowdlending in Nederland. “Op deze manier wordt een goed ontwikkelende markt alleen maar negatief in het daglicht gezet en het vertrouwen beschaamt, terwijl deze financieringsvorm nog steeds een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de financiering van mkb.”

Over de auteur

Over de auteur

Investeerders is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten