OPCstemaangeld

Impact van corona op investeerders

Impact van corona op investeerders

De coronacrisis raakt ook business angels, crowdfunding-platforms en de startups waarin ze investeren. Maar wat is precies de invloed van het virus op deze sector en wat zijn de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar? BAN Nederland deed rondvraag onder haar leden.

De Vereniging van Business Angels Netwerken Nederland (BAN Nederland) informeerde bij haar leden naar wat zij merken van de coronacrisis. Bestuurslid René Reijtenbagh (tevens CEO van Business Angels Connect) ziet zelf bijvoorbeeld dat investeerders nu even druk zijn met het op orde krijgen van de lopende deelnemingen. “Dit komt vanwege vraaguitval en het stopzetten van financiering elders.”

‘Virus beïnvloedt bedrijfswaarderingen’

Hij denkt ook dat het virus invloed heeft op de bedrijfswaarderingen. “Al waren die voor de crisis ook al hoog. De impact van het coronavirus wordt nu nog onvoldoende meegeteld in de huidige bedrijfswaarderingen. Heel veel startups worden geleid door millennials en die weten nog niet wat een economische crisis inhoudt.”

Veel startups zijn millennials en die weten niet wat een economische crisis inhoudt.

Wat betreft de markt van crowdfunding, denkt René dat er een toenemende vraag komt naar financiering. “De rente zal laag blijven en daarom zijn crowdfunding-platforms nog steeds interessant voor particuliere investeerders.”

Business angels daarentegen zullen nu een lagere en ook andere investeringsbereidheid hebben dan normaal. “Ze zullen minder risico willen nemen en het liefst investeren in bedrijven die zich net buiten de startupfase begeven met een proof of concept of al wat verder zijn met hun omzet.”

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht hij dat de bedrijfswaarderingen zullen dalen, waardoor de interesse weer wat toeneemt in de markt. Aan de vraagkant zal er niet veel veranderen, want volgens René is er tijdens een economische crisis altijd veel vraag naar financiering.

Is een informal investor de oplossing?

Peter van Meersbergen van De Breed & Partners ziet dat closing nu lastiger is en dat business angels hierdoor zeer op hun hoede zijn. “Sectoren als de horeca zijn nu echt uitgesloten. Al zijn er wel nieuwe informal investors die zeggen dat je juist nú moet instappen.”

Een echte invloed van het virus op bedrijfswaarderingen ziet Peter nog niet echt. Volgens hem komen die pas als de nieuwe cijfers in de boeken staan. Even afwachten dus. Wel verwacht hij een flinke opleving als de economie weer open gaat, hopelijk iets dat nog dit jaar zal gebeuren.

Aan de vraagkant ziet hij dat veel bedrijven juist nu financiering zoeken omdat andere financieringen zijn teruggetrokken. “Je hoort nu regelmatig: ‘ik was in gesprek met iemand, maar nu heeft de investeerder zich teruggetrokken. Kennen jullie nog iemand?'”

Wat betreft de rol die BAN Nederland op zich kan nemen in deze tijden, denkt Peter dat ze wat meer aan marketing en interviews mogen doen in bladen. “En een informal investor kan juist in deze tijd een oplossing zijn. Die optie zie ik nu echter weinig terug in het nieuws.”

Een informal investor kan juist nu een oplossing zijn.

‘De crisis biedt ook weer kansen’

Bas Langelaar van Vectrix ziet dat veel investeringen ‘op hold’ staan. “Na de zomer zien de meeste investeerders wel weer hoe het verder gaat. Maar de crisis biedt natuurlijk ook weer kansen en de verschillen per sector zijn groot.”

Hij denkt dat de impact van het virus goed is voor de bedrijfswaardering. Volgens hem gaat de gekte er zo vanzelf vanaf. En mocht het virus verder indammen na de zomer, dan komen de investeringen volgens Bas weer langzaam op gang. “Anders gaat het nog langer duren. Wat gebeurt er dan? Fondsen hebben nog veel geld. Maar individuele angels?”

‘Banken leveren nog niet wat ze beloven’

Jan-Willem Onink van Collin Crowdfund ziet in zijn markt vooral drukke banken. “Ze leveren nog niet wat ze beloven en ze zijn ook niet open voor nieuwe business. Er heerst ook een afwachtende houding bij investeerders en de crowd. Daarentegen zien we mooie leningaanvragen die nu hun weg zoeken binnen de non-bancaire financieringsmarkt.

We zien mooie leningaanvragen in de non-bancaire financieringsmarkt.

Op de vraag of het virus invloed heeft op de bedrijfsveranderingen, durft Jan-Willem eigenlijk geen antwoord te geven. “Dat is voor ons gewoonweg niet goed te duiden. Stel in deze onzekere periode maar eens een fatsoenlijke discounted cashflow-analyse op!”

Over het effect op de crowdfundingmarkt heeft hij een duidelijkere visie. Het aantal aanvragen is bijvoorbeeld ongeveer gelijk gebleven, behoudens de periode half maart, begin april. “Er zijn ook veel individuele gevallen, die wij qua invulling nog wel eens aan de traditionele financiers moesten laten. Investeerders zijn echter afhoudend en – indien geïnteresseerd – meer dan eerder op zoek naar zekerheden”, zo vertelt hij.

“Door de afwachtende houding zijn de proposities die wij plaatsen maximaal 500.000 euro op dit moment. Hierdoor zijn onze maandvolumes wat afgenomen. Als het past, rekken we dat maximum op dagbasis verder op.”

Jan-Willem vindt het verder teleurstellend hoe de overheid zich opstelt inzake het accrediteren van crowdfundingplatforms voor BMKB-C. “Het feit dat een platform geen gelden op eigen boek neemt en dus zelf geen risico’s loopt, heeft geleid tot een no go. Het argument dat er al snel enkele honderden investeerders meedoen, die daarmee het Nederlandse mkb ondersteunen, vond tot nu toe geen draagvlak.”

Hij vindt dit een achterhaalde gedachte die bovendien een ‘level playing field’ tussen de traditionele en non-traditionele financiers uit balans brengt. “Deze staatsgarantie zou uitstekend passen bij de klanten die worden bediend door een crowdfunding-platform. Maar we blijven in gesprek met de overheid en geven dus niet op.”

We blijven in gesprek met de overheid en geven dus niet zomaar op.

Ook Edwin Adams, directeur bij Geldvoorelkaar, deelt deze mening. “In mijn optiek een verkeerde strategie, omdat zo circa een kwart van het mkb niet goed geholpen kan worden en een ongelijk speelveld wordt gecreëerd ten nadele van de nieuwe financiers. Vreemd, want een van de doelstellingen van de DNB na de bankencrisis was om een meer dynamische geldmarkt te realiseren met meer aanbieders.”

Gerelateerde berichten