‘Den Haag negeert kleine investeerders’

‘Den Haag negeert kleine investeerders’

De corona-economie biedt veel kansen voor business angels. Die staan te popelen om te investeren in nieuwe initiatieven, al staan ze soms ongewild langs de zijlijn vanwege regelingen vanuit Den Haag. Dit concludeert BAN Nederland, de vereniging voor investeerdersnetwerken.

Nederland leek langzaam weer oog te krijgen voor de nieuwe sterren van morgen. Ons land kent weinig stimuleringsmaatregelen voor start- of risicokapitaal, maar mede dankzij initiatieven als Techleap of de Stichting MKB-financieringen lijkt de dialoog afgelopen jaren weer te zijn opgepakt.

De invloed van COVID-19 kan dit echter in rap tempo tenietdoen, zo concluderen enkele investeerdersnetwerken die zijn aangesloten bij BAN Nederland. Deze kwamen afgelopen maandag online bij elkaar om de ontwikkelingen in het investeerderslandschap met elkaar te bespreken.

Investeerdersnetwerken kwamen samen om de ontwikkelingen te bespreken.

‘Vooruitzichten voor investeerders zijn vooralsnog goed’

De netwerken zijn positief over de vooruitzichten. Een recessie is onontkoombaar, maar de wijze waarop ondernemers innoveren en digitaliseren brengt voor (pre) seed-investeerders juist ook weer veel nieuwe kansen met zich mee. Veel business angels staan dan ook te popelen om te investeren.

De netwerken zijn wel benieuwd in hoeverre de overheid hiervoor voldoende ruimte geeft. “Het is te prijzen hoe snel en daadkrachtig de overheid in eerste instantie optrad voor het mkb. Ook angels waren in het begin vooral gericht op de continuïteit van hun bestaande portfolio”, aldus René Reijtenbagh, bestuurslid van BAN Nederland en medeoprichter van Business Angels Connect, een angelnetwerk uit het oosten van het land.

Inmiddels kijken business angels weer actief vooruit. Ze weten als geen ander dat elke crisis niet alleen schade toebrengt, maar ook nieuwe kansen introduceert. “De bedrijfswaarderingen waren vóór corona voor sommige angels wel wat overspannen. Als deze dankzij corona wat getemperd worden, kan dat zeker weer op interesse vanuit angels rekenen”, aldus Reijtenbagh.

Elke crisis brengt niet alleen schade toe, maar introduceert ook nieuwe kansen.

‘Regelingen creëren ongelijk speelveld’

Investeerders willen wel, al blijkt het soms niet zo makkelijk. Veel startups en scale-ups die normaal gesproken in gesprek gaan met angels kiezen nu voor het overbruggingskrediet via de COL-regeling. Sommige startups zien het als alternatief voor risicokapitaal. “Met een rentepercentage van 3 procent is de keuze dan snel gemaakt,” aldus Bas Langelaar, voorzitter van BAN Nederland en medeoprichter van adviesbureau Vectrix.

De netwerken concluderen dat bijna alle noodmaatregelen gericht zijn op uitstel van betaling en het verstrekken van leningen, terwijl eigen vermogen op langere termijn juist voor meer groei kan zorgen. Zeker in de jonge fase kan het toevoegen van extra schulden de innovatiekracht van startups en scale-ups afremmen.

Al is de COL-regeling niet de grootste doorn in het oog van investeerders. “Het zou mooi zijn als de overheid angels hier actiever bij zou betrekken. Het is vooral wederom een signaal dat kleinere investeerders over het hoofd worden gezien. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe durfkapitaalregeling, eentje die zo laagdrempelig is als de vervallen Tante Agaath-regeling, maar dan gericht op het verstrekken van eigen vermogen in plaats van een lening. Alle landen om ons heen doen het op dit punt stukken beter.”

Kleine investeerders worden overgeslagen

In Nederland kijkt de overheid ook weer in deze crisis vooral naar de grootbanken. “De overheid kijkt sterk naar werkgelegenheid en dan is het logisch dat ze spelers als de HEMA, KLM of Booking in de gaten houden. Maar als het écht begaan is met werknemers moet het niet vergeten dat het mkb verreweg de grootste banenmotor van het land is. Je zou verwachten dat er hiervoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd.”

Je zou verwachten dat hiervoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd.

Als voorbeeld noemt Jan-Willem Onink, commercieel directeur bij Collin Crowdfund, het feit dat de BMKB-C-borgstelling wél voor banken van toepassing is, maar niet voor alle crowdfundingplatformen. Deze staan middenin het mkb, zijn vaak opgericht tijdens de kredietcrisis en screenen intensief. Want het straalt direct af op het platform als er een ondernemer in de betalingsproblemen komt.

Toch komen ze niet in aanmerking voor de BMKB-C, omdat ze niet met eigen kapitaal financieren. “Niet alleen voor de platformen maar vooral voor de particuliere investeerders, die jaarlijks enkele honderden miljoenen in het mkb steken, is het ontbreken van een gelijk speelveld een doorn in het oog.”

Gerelateerde berichten