Lendahand

Leveraged buyout

Een leveraged buyout, afgekort LBO, is een overname waarbij een groot gedeelte van het vermogen dat nodig is voor de transactie bestaat uit vreemd vermogen, voor alle (eigendoms)partijen, dus ook voor de investeringsmaatschappij die mogelijk de oorzaak is van de overname.

Leveraged buyoutDit vreemd vermogen bestaat bijvoorbeeld uit leningen bij banken of beleggers. Een bank wil gewoon rente op een lening. Een stijging van de waarde van het bedrijf verandert niets aan de tegenprestatie die een bank eist. Hierdoor blijft de volledige bedrijfswaarde stijging voor de investeringsmaatschappij maar hoeven ze hiervoor minder geld te investeren.

Een voorbeeld van een leveraged buyout:

Een bedrijf is te koop voor een miljoen. Na een reorganisatie en strategiewijziging is het bedrijf een jaar later twee miljoen waard. Als een investeringsmaatschappij het volledige miljoen zelf had gefinancierd had ze 100% rendement gehad.

Bij een leveraged buyout financieert de investeringsmaatschappij de overname maar deels. Als het de helft bij een bank geleend had, had de investeringsmaatschappij maar een half miljoen hoeven inleggen. De lening zouden ze uiteraard terug moeten betalen aan de bank, maar de waardevermeerdering van het bedrijf is nog steeds geheel voor de investeringsmaatschappij. Van een half miljoen heeft de investeringsmaatschappij anderhalf miljoen gemaakt. Een rendement van, even los van de rentelasten voor de lening van de bank, 300 procent. De overige halve miljoen kunnen ze op deze manier inzetten bij een andere investering.

In beide situaties is de winst een miljoen, los van de extra rentelasten in de tweede situatie. Maar in de tweede situatie is er maar een half miljoen voor nodig om tot dit resultaat te komen. Met minder geld kan bij een leveraged buyout ongeveer hetzelfde resultaat behaald worden en is procentueel het rendement zo veel hoger.

Leveraged buyout en de bedrijfscijfers

Een overname door middel van een leveraged buyout geeft een extreme druk op solvabiliteit, en door de extra rentelast soms ook op de liquiditeit. Voor het overgenomen bedrijf is deze overnamevorm dan ook lang niet altijd even prettig. Er zijn verschillende leveraged buyouts die op deze manier een gezond bedrijf compleet failliet hebben gekregen.

Door de verhoogde rentelast van het vreemd vermogen kan een kleine schommeling in de markt, het financiële klimaat of andere externe factoren een groot bijeffect hebben.