Management buy out

Bij een management buy out (mbo) nemen werknemers (een deel van) het bedrijf over. Bijvoorbeeld het huidige management van een afdeling van een grote multinational. Ook kleine bedrijven waarvan de  eigenaar met pensioen wil kunnen zo van eigenaar wisselen. 

Voorbeeld van een management buy out (mbo)

management buy outAls een eigenaar van een klein bedrijf met pensioen wil kan die zijn onderneming verkopen aan een concurrent of buitenstaander. Maar soms wil een medewerker het bedrijf overnemen.

Dit gebeurt nog vaker bij grote bedrijven. Die hebben vaak meerdere producten, diensten en afdelingen. Concerns herzien deze regelmatig. Soms blijkt hieruit dat deze niet langer voldoen aan de verwachtingen of toekomstvisie.

De onderneming kan dan de afdeling stopzetten of verkopen. Als de mensen die dan op die afdeling werken de kopende partij zijn heet dit een management buy out. Ze kopen de afdeling op en maken hiervan een zelfstandig nieuw bedrijf met een nieuwe bedrijfsnaam. Zo kunnen ze zelfstandig verder.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Samenwerking met de huidige eigenaar

Een management buy out werkt het best in goed overleg met de vorige eigenaar. Als de reden van de management buy out voorkomt uit een meningsverschil tussen het management van de afdeling en die van de holding, kunnen die daarom het best de verschillen opzijzetten bij een management buy out.

De vorige eigenaar kan anders te makkelijk de overname tegenhouden. Vaak zijn er octrooien, merkrechten en klantencontracten. Een simpel voorbeeld zijn de clausules uit de arbeidscontracten waarin staat dat ze geen klanten mogen overnemen. Pas als de verkopende partij tijdens de onderhandelingen afziet van al haar rechten en de nieuwe onderneming steunt heeft een management buy out kans van slagen.

Een goede relatie met de vorige eigenaar helpt enorm.

als werknemer je inkopen in het management

Bedrijfswaarde bepalen bij een mbo

Het lijkt logisch dat de waarde van de nieuwe onderneming vergelijkbaar is met de waarde die de holding op de balans had staan voor de afdeling. Toch zijn er vaak grote verschillen. Als de holding niet langer invloed heeft op de afdeling veranderen er zaken. Bijvoorbeeld dat de inkoopkosten bij een leverancier veranderen omdat de volumeafnames afnemen zonder de holding.

Als marketing-, distributie- of productiekosten door lagere volumes opeens stijgen, zakt de winstgevendheid. Dat kan ook van invloed zijn op de waarde die het nieuwe management voor de overname wil betalen. Aan de andere kant valt er vaak weer veel te winnen op marketing en personeel. Lang niet iedereen gaat mee naar de nieuwe onderneming. Er ontstaat meestal in eerste instantie een afgeslankt bedrijf dan in de oude situatie, wat ook weer invloed heeft op de te bepalen bedrijfswaarde.

Wil je jouw bedrijf verkopen? Overnameplatform Brookz.nl of de adviseurs van Overnameadvies.nl helpen met het vinden van geschikte opvolgers en stappen zoals de waardebepaling.

Management buy out financieren

Bedrijfsovernames kun je meestal niet alleen met eigen middelen financieren. Ook bij een management buy out-financiering komt soms veel vreemd vermogen kijken. De eerste jaren, waarin het bedrijf naast de bestaande kosten extra rentelasten en aflossingskosten moet betalen, zijn daarom het meest risicovol.

Je eigen inbreng kun je vaak aanvullen met een achtergestelde lening bij de verkoper. Je betaalt de mbo-overname dan in delen. Vaak kun je ook een deel lenen bij de bank. Daarnaast kun je een management buy out financieren met crowdfunding of durfkapitaal van een investeerder.

Omdat het bedrijf extra rentelasten en aflossingskosten moet betalen zijn de eerste jaren het meest risicovol.

Soms kun je het netwerk van de vorige eigenaar gebruiken als alternatief voor informal investors. Denk aan leveranciers of grote klanten. Met een achtergestelde lening of aandelen kunnen deze externe financiers het eigen vermogen zoveel verbeteren dat je het kunt combineren met een financiering bij de bank.

Snel zakelijk geld lenen voor je onderneming? Floryn of BridgeFund. Je bedrijf moet langer dan een jaar bestaan en jaarlijks minimaal 50.000 euro omzet hebben.

Mbo-overname relatief succesvol

een bedrijfsovername lukt alleen met een goede voorbereiding.Management buy outs zijn relatief succesvol in vergelijking met andere startende ondernemingen. Natuurlijk is er bij een management buy out vaak een financiering nodig. Hierdoor stijgen de bedrijfskosten snel maar doordat de afdeling al een tijdje bestaat en een interessante klantenportefeuille en ervaren bestuur heeft, dat de markt en het werk al kent, is de kans op succes relatief hoog.

Natuurlijk is het voor het huidige bedrijf vervelend om te zien dat goede werknemers afscheid nemen met een deel van het bedrijf. En is het voor de werknemers risicovol om een lening aan te gaan en de steun van de holding te missen. Maar meestal is er geen echte keuze en zijn alternatieven veel minder prettig.

Een management buy out is meestal een win-win situatie voor beide partijen.

Voor de holding ontstaat een nieuw bedrijf dat waarschijnlijk positief terugkijkt naar de holding. Er blijft ongetwijfeld synergie tussen beide bedrijven en het is een stuk makkelijker om uit te leggen aan aandeelhouders en de ondernemingsraad. Voor de nieuw opgerichte onderneming is het prettig om te starten met de steun van een partner die al veel heeft geregeld en dat er al een basis is met klanten.